Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

Өргөдөл, гомдол бичгээр гаргах

Иргэн та бичгээр өргөдөл, гомдол гаргахдаа
•  Өргөдөл, гомдлын утгаа товч тодорхой бичих
•  Өөрийн буюу өргөдөл, гомдол гаргагчийн овог, нэр, гэрийн хаяг, гар утасны дугаараа бичиж ирүүлэх шаардлагатай.