Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

ТҮЦ машины тухай

Таны анхааралд: ТҮЦ Машины тухай
“ТҮЦ машин”-аас иргэд өөрийн амьдарч буй хамгийн ойрхон үйлчилгээний төв, байгууллагаас дэвшилтэт технологи ашиглан төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах бөгөөд яам, агентлаг, төрийн байгууллагуудад өөрийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлоо илгээх боломж нь бүрдэж байгаа юм. Үүний үр дүнд иргэний цахим үнэмлэх анх удаа олон нийтийн хэрэглээнд нэвтэрч цахим засаглалын ажил нэг алхмаар урагшилж байна.
     Төрийн үйлчилгээний цахим машинаас олгогдох үйлчилгээ нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ашиглагддаг QR кодоор баталгаажсан нууцлалтай цаасан дээр хэвлэгдэх бөгөөд ямар нэгэн байдлаар дуурайлгах, хуулбарлах боломжгүй юм.
     “ТҮЦ машин” нь төрийн бүхий л төрлийн боломжит үйлчилгээг хүргэх бөгөөд эхний байдлаар иргэний бүртгэлийн 6 төрлийн лавлагаа, Татварын Ерөнхий газрын 4 төрлийн лавлагаа болон ААН-үүдийн үйлчилгээг хүргэнэ. Үүний дотор өдөр тутмын сонингуудын захиалга, цахилгааны төлбөрийг ч “ТҮЦ машин”-аар дамжуулан төлөх боломж бүрдэж байна.
 Иргэний бүртгэлийн үйлчилгээ:
•    Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол
•    Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
•    Иргэний үнэмлэхний лавлагаа
•    Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
•    Гэрлэлт бүртгэлтэй тухай лавлагаа
•    Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа
•    Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 Татварын Ерөнхий Газраас:
•    ААН-ын орлогын албан татварын лавлагаа
Монгол шуудан компанийн өдөр тутмын бүх төрлийн сонин захиалгаас гадна, цахилгааны төлбөр, үүрэн холбооны операторууд, кабелийн телевиз, IP телевизүүдийн үйлчилгээний төлбөр тооцооны үйлчилгээ, бусад яам, агентлагын лавлагаа, мэдээллийг хүргэхээр цаашид үйлчилгээг нэмнэ.
Орхон аймаг дах ТҮЦ машинаас та дараах үйлчилгээг авах боломжтой.
•    Санал хүсэлт, өргөдөл гомдол /Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагуудад хандан гаргах/
•    Төрсний бүртгэлийн лавлагаа-1000₮
•    Иргэний үнэмлэхний лавлагаа-1000₮
•    Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт-500₮
•    Гэрлэлтийн лавлагаа /бүртгэлтэй, бүртгэлгүй, цуцласан/-1000₮
•    Татварын лавлагааг авах боломжтой.-1000₮
 Цаашид Монгол Улсын Их Хурал, Хэвлэл захиалга цонх нээгдэнэ одоогоор идэвхгүй байгаа.
Жич: Төрийн үйлчилгээний ТҮЦ машинаас иргэн Та үйлчилгээ лавлагаа авахын тулд:
1. Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд орсон, цахим үнэмлэхтэй байх
2. Үл хөдлөх хөрөнгийнхөө Ү болон Г дугаарыг мэддэг байх
3. Шинэ эсвэл шинэвтэр 1000 төгрөгтэй байх
Харин Монгол улсад регистрийн дугаар хэрэглэж эхэлсэн 1989 оноос өмнөх гэрлэлтийн лавлагаа, төрсний бүртгэлийн лавлагааг зөвхөн Улсын бүртгэлийн хэлтэс дээр ирж авна.