Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/363 Улсын онцгой комиссын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай 2020-05-29
2 А/330 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-05-14
3 А/329 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах, цуцлах, олгох тухай 2020-05-14
4 А/328 Үзлэг шалгалт зохион байгуулах тухай 2020-05-14
5 А/327 Нэгж талбар нэгтгэн, газрын зориулалт өөрчлөх тухай 2020-05-14
6 А/326 Газар өмчлөх эрх дуусгавар болгож, газар эзэмшүүлэх тухай 2020-05-14
7 А/325 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай 2020-05-14
8 А/324 Болзолт уралдаан зарлах тухай 2020-05-14
9 А/323 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-05-14
10 А/322 Газар зүйн нэрийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2020-05-14
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 4401