Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/424 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2020-07-02
2 А/422 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-07-01
3 А/421 Улсын онцгой комиссын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай 2020-06-30
4 А/420 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2020-06-30
5 А/419 Шагнах тухай 2020-06-30
6 А/418 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2020-06-30
7 А/417 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай 2020-06-30
8 А/416 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай 2020-06-30
9 А/415 Хөрөнгө гаргах тухай 2020-06-29
10 А/414 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2020-06-26
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 4486