Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/450 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-07
2 А/449 Тэмцээнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-07-07
3 А/448 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2018-07-07
4 А/447 Үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2018-07-07
5 А/446 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-07-07
6 А/445 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2018-07-07
7 А/444 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ хүчингүй болгох тухай 2018-07-07
8 А/443 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-07
9 А/442 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-07
10 А/441 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-07-07
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 2902