Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Дугаар Гарчиг Огноо Хавсралт
1 А/581 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ шилжүүлэх, хүчингүй болгох тухай 2019-08-26
2 А/580 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-26
3 А/577 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-23
4 А/573 Сувилагч, тусгай мэргэжилтний сургалтанд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-08-23
5 А/572 Сурфактант эмчилгээний зардалд дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-08-23
6 А/571 Газар хамтран өмчлөх эрх хүчингүй болгох тухай 2019-08-23
7 А/570 Иргэдэд газар өмчлүүлсэн шийдвэр хүчингүй болгох тухай 2019-08-23
8 А/569 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-23
9 А/568 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-20
10 А/567 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-08-15
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 3744