Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Орхон аймаг дахь Шүүхийн тамгын газар
Асуулт: Давж заалдах гомдол хэрхэн гаргах вэ? Улсын тэмдэгтийн хураамж тушаах уу, хэдэн төгрөг тушаах вэ?
Хариулт: Анхан шатны шүүхийн шийдвэрт давж заалдах гомдол гаргахдаа тухайн шийдвэрийн зөвшөөрөхгүй байгаа үнийн дүн, хэсэгт тохируулан УТХ тушааж гомдлын хамт анхан шатны шүүхэд өгнө. Давж заалдах гомдол гаргахдаа анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хүлээн авсанаас хойш 14 хоногийн дотор гаргана.
Асуулт: Нэхэмжлэлийн загварууд
Хариулт: СУМ ДУНДЫН 14-Р ШYYХЭД
ХҮСЭЛТ ГАРГАХ НЬ

2012.08.24

Тус шүүхийн …… оны ……… сарын …….-ний өдрийн № …….. шийдвэрээр хариуцагч ……….-аас ………. төгрөг гаргуулж нэхэмжлэгч ……… надад олгохоор шийдвэрлэсэн боловч хариуцагч ………. нь шүүхийн шийдвэрийг сайн дураар биелүүлэхгүй өдий хүрсэн тул …….. оны …… сарын ……-ний өдрийн № ………. шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлж өгнө үү.
...... оны ...... сарын .........-ний өдрийн № ........ шийдвэрийг хавсаргав.


Хүсэлт гаргасан .............................. Б.Бат-Орших
Хаяг : Орхон аймгийн ......... сумын
............. багийн ........... тоот
Утас: ......................

СУМ ДУНДЫН 14-Р ШYYХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ

2012.11.22
Нэхэмжлэгч: ……………. овогтой …………..РД: ……………….
Хаяг: Орхон аймгийн ……………… сумын ………….. багийн ………… тоот
Утас: …………………
Хариуцагч: ……………. овогтой …………..РД: ……………….
Хаяг: Орхон аймгийн ……………… сумын ………….. багийн ………… тоот
Утас: …………………

Нэхэмжлэлийн утга: 20.... оны 09 сарын 03 нд ........... овогтой ...............-тай танилцаж хамтран амьдарч бидний дундаас ......... оны ........ сарын ............ нд хүү .................... төрсөн бөгөөд бид албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулаагүй байсан учир хүүг маань эх -..............ээр овоглосон. Хүүхдийн эцэг ................ нь хүүхдээ анхаарч хайхрахгүй байгаа тул ……………. овогтой …………..-г хүү .............ний эцэг мөн болохыг тогтоож, хүүд минь тэтгэлэг тогтоож өгнө үү.

Нэхэмжлэл гаргасан: .............................. / ....................................../

Нэхэмжлэлд: Иргэний үнэмлхэний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
Багийн Засаг даргын ам бүлийн тодорхойлолт
Нас барсны гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
зэргийг хавсаргав.
СУМ ДУНДЫН 14-Р ШYYХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
2012.11.22
Нэхэмжлэгч: ……………. овогтой …………..РД: ……………….
Хаяг: Орхон аймгийн ……………… сумын ………….. багийн ………… тоот
Утас: …………………
Хариуцагч: ……………. овогтой …………..РД: ……………….
Хаяг: Орхон аймгийн ……………… сумын ………….. багийн ………… тоот
Утас: …………………

Нэхэмжлэлийн утга: .................. нь 2010.06.05-ны өдөр 2000000 төгрөгийг 10% -ийн хүүтэйгээр 3 сарын хугацаатай зээлсэн боловч зээлээ төлөхгүй өдийг хүрлээ. Гэрийнх хаягаар очиж утсаар нь залгаж удаа дараа уулзахад өгнө гэдэг боловч нэг ч төгрөг өгөөгүй тул үндсэн зээл 2000000 төгрөг 3 сарын хүү 600000 төгрөгийг нийт 2600000 төгрөгийг гаргуулж өгнө үү.


Нэхэмжлэл гаргасан ...........гарын үсэг.......... /.........нэр.............../


Нэхэмжлэлд: Иргэний үнэмлхэний /нотариатаар батлуулсан/ хуулбар
Зээлийн гэрээ бичгээр хийсэн бол гэрээг хавсаргах /эх хувь/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт зэргийг хавсаргав.
Нийт 5 хуудас

СУМ ДУНДЫН 14-Р ШYYХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ
2012.11.22
Нэхэмжлэгч: ……………. овогтой …………..РД: ……………….
Хаяг: Орхон аймгийн ……………… сумын ………….. багийн ………… тоот
Утас: …………………

Нэхэмжлэлийн утга: 20.... оны 09 сарын 03 нд ........... овогтой ...............-тай танилцаж хамтран амьдарч бидний дундаас ......... оны ........ сарын ............ нд хүү .................... төрсөн бөгөөд бид албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулаагүй байсан учир хүүг маань эх Батцэцэгээр овоглосон. Эхнэр ............ маань 20.... оны 09 сарын 03 нд нас барсан тул биднийг хамтын амьдралтай байсныг тогтоож, ................... намайг хүү ............................ эцэг мөн болохыг тогтоож өгнө үү.Нэхэмжлэл гаргасан: .............................. / ....................................../


Нэхэмжлэлд: Иргэний үнэмлхэний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
Багийн Засаг даргын ам бүлийн тодорхойлолт
Нас барсны гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
зэргийг хавсаргав.
СУМ ДУНДЫН 14-Р ШYYХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ

2013.08.01
Нэхэмжлэгч: Боржигон овгийн ………..ын …………../рд: .................../
Хаяг: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ……….. баг ……..тоот
Утас : ……………
Хариуцагч: ............... овгийн ……………ын……………. рд: ..................../
Хаяг: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ………. баг ………..тоот
Утас : .………..

Нэхэмжлэлийн утга: Миний бие ……… нь 1998 онд ………тай танилцаж гэр бүл болж бид ...........онд албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулсан. Бидний дундаас охин ......... маань 2000 онд төрсөн бөгөөд хүү ......... маань 2005 онд тус тус төрсөн. Сүүлийн үед бид хоорондоо таарч тохирохгүй болж цаашид хамтран амьдрах боломжгүй болсон тул гэрлэлтээ цуцлуулж, охин ................, хүү................. нарыг өөрийн асрамжинд авч, хүүхдүүддээ эцгээс нь тэтгэлэг тогтоолгоно, дундын эд хөрөнгийн маргаан байхгүй. /хэрвээ дундын эд хөрөнгийн маргаан байвал тухайн эд хөрөнгийг хэрхэн шийдвэрлүүлэх тухай бичнэ./

Нэхэмжлэл гаргасан ................................. / /

Нэхэмжлэлд: Иргэний үнэмлэхний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
Багийн засаг даргын ам бүлийн тодорхойлолт
Хүүхдийн сургуулийн болон өрхийн эмчийн тодорхойлолт
Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
тэтгэлэг төлөх хүний цээж зураг зэргийг хавсаргав.
СУМ ДУНДЫН 14-Р ШYYХЭД
НЭХЭМЖЛЭЛ ГАРГАХ НЬ

2013.08.01
Нэхэмжлэгч: Боржигон овгийн ………..ын …………../рд: .................../
Хаяг: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын ……….. баг ……..тоот
Утас : ……………

Нэхэмжлэлийн утга: Миний бие ............... нь 19........ оны 09 сарын 28-нд Хялганатын мод бэлтгэлийн аж ахуйн харъяа Эрдэнэт дахь мод дамжуулах баазад оосорлогчоор ажилд орсон. Энэ үед хөдөлмөрийн дэвтэр анх нээхдээ овог нэрийг минь Ономжавын Гармаажав гэж буруу бичсэн байна. Архивын лавлагаа ч мөн Гармаажав гэсэн нэрээр гарч байна. Ийм учраас Ономжавын Гарамжав намайг 1980 оны 09 сарын 28-нд Хялганатын мод бэлтгэлийн аж ахуйн харъяа Эрдэнэт дахь мод дамжуулах баазад оосорлогчоор ажиллаж байсныг болон уг хөдөлмөрийн дэвтэрийн жинхэн эзэмшигчээр тогтоож өгнө үү

Нэхэмжлэл гаргасан ………………………… /О.Гарамжав/

Нэхэмжлэлд:
Иргэний үнэмлхэний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/ 1хуудас
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт 1 хуудас
Хөдөлмөрийн дэвтрийн хуулбар /нотариатаар батлуулсан/1 хуудас
Архивын лавлагаа /тодорхойлолт/ 1 хуудас зэргийг хавсаргав.
Нийт хуудас

Асуулт: Шүүхийн архиваас шийдвэр, тогтоолын лавлагаа хэрхэн авах вэ?
Хариулт: Хэдэн оны ямар лавлагаа авах тухай хүсэлтээ бичгээр гаргаж уг хүсэлтийн дагуу лавлагаа шүүхийн архиваас гарахад нэг хуудас тутамд 1500 төгрөгийг Төрийн сангийн 210005001 дансанд тушааж баримтыг хавсаргана.
Асуулт: Тендерийн тодорхойлолт хэрхэн авах вэ?, Ямар ямар баримт бүрдүүлэх вэ?
Хариулт: Анхан шатны шүүхээр сүүлийн 3 жилд Тендерийн болон өрийн талаар хэрэг, маргаан шийдвэрлүүлж байсан талаар тодорхойлолт авахад:
Иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлт,
Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар /иргэний хувьд иргэний үнэмлэхний хуулбар/
Лавлагааны үнэ 7500 төгрөгийг Төрийн сангийн 210005001 дансанд тушааж баримтыг хавсаргах
Асуулт: Шүүхээс эрх зүйн зөвлөгөө авахад ямар хүнээс авах вэ?
Хариулт: Аль ч шатны шүүх эрх зүйн зөвлөгөө өгөхгүй. Харин нэхэмжлэл гаргахтай холбоотой /бүрдүүлбэр, загвар г.м/ зөвлөгөөг шүүхийн Мэдээлэл лавлагааны ажилтнаас ажлын цагаар авч болно.
Асуулт: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцохдоо заавал өмгөөлөгч авах шаардлагатай юу?
Хариулт: Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцуулж өөрийн зөрчигдөн эрхээ хамгаалуулах нь нэхэмжлэгч, хариуцагч, таны эрх, өмгөөлөгч авсан ч болно, авахгүй байсан ч болно. Харин тулгаж, нэр зааж өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэхийг хуулиар хориглосон
Асуулт: Ямар тохиолдолд Эвлэрүүлэн зуучлагчид хандах вэ?
Хариулт: Иргэний эрх зүйн маргаан, хөдөлмөрийн ганцаарчилсан маргаан, болон гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэнэ. Энэ үед Гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаанд эхлээд заавал шүүх дэх эвлэрүүлэн зуучлалыг хэрэглэнэ. Эвлэрүүлэн зуучлалд хандаагүй нэхэмжлэлийг шүүх хүлээн авахаас татгалзана.
Асуулт: Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийг ямар хугацаанд шийдвэрлэх вэ?
Хариулт: Анхан шатны шүүх Иргэний хэргийг 60 хоногт, Эрүүгийн хэргийг 25 хоногт, давж заалдах шатны шүүх 30 хоногт, захиргааны хэргийн шүүх 40 хоногт багтаан тус тус шийдвэрлэнэ.
Асуулт: Хариуцагч нь заавал Орхон аймгийн харъяат байх ёстой юу?, Хөвсгөл аймагт ажиллаж, амьдарч байгаа хүнд сум дундын 14-р шүүхэд /хуучнаар Орхон аймаг дахь сум дундын шүүх/ нэхэмжлэл гаргаж болох уу?
Хариулт: Тэжээн тэтгэхтэй холбоотой иргэний хэргийн тухайд нэхэмжлэл гаргагчийн харъяа шүүхэд / сум дундын 14-р шүүхэд/ нэхэмжлэл гаргаж болно, харин бусад нэхэмжлэлийн хувьд хариуцагчийн оршин суугаа газрын харъяа шүүхэд нэхэмжлэл гаргана.
/Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14, 15,16-р зүйлүүд/

Асуулт: Ажилласан байдал тогтоолоход ямар баримт бүрдүүлэх вэ?
Хариулт: -Иргэний үнэмлэхний нотариатаар батлуулсан хуулбар
-Хөдөлмөрийн дэвтрийн нотариатаар батлуулсан хуулбар
-Архивын лавлагаа, эсхүл лавлагаа байхгүй тухай тодорхойлолт
-Гэрчийн тодорхойлолт /3 хүний/
-Улсын тэмдэгтийн хураамж тушаасан баримт /Голомт банкны 4005008611 дансанд 70200₮/
-Бусад нотлох баримт
1 2 >> Нийт тоо: 11