Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Улсын бүртгэлийн хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ДАХИН АВАХ 980 2015-04-09
2. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЧЛЭХ 905 2015-04-09
3. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ДҮРЭМ, ГЭРЭЭ ӨӨРЧЛӨХ 942 2015-04-09
4. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУГАЦАА СУНГАХ 891 2015-04-09
5. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ ӨӨРЧЛӨХ 1009 2015-04-09
6. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨХ 893 2015-04-09
7. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА ӨӨРЧЛӨХ 954 2015-04-09
8. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨ ӨӨРЧЛӨХ 764 2015-04-09
9. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАГЧ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ БОЛОН ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУВЬ ӨӨРЧЛӨХ 915 2015-04-09
10. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН НЭР ӨӨРЧЛӨХ 738 2015-04-09
11. ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН САЛБАР БАЙГУУЛАХ 688 2015-04-09
12. ШАШНЫ БАЙГУУЛЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 691 2015-04-09
13. ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 716 2015-04-09
14. ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ГАЗАР, УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 649 2015-04-09
15. ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛИЙН БАЙГУУЛАГА ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ 748 2015-04-09
1 2 3 4 5 >> Нийт тоо: 65