Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1196 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1509 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 962 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1069 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1277 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 973 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 987 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1052 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1015 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1044 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 983 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1061 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 991 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1239 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14