Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1238 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1632 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 997 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1122 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1357 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 1011 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1020 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1096 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1047 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1082 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 1011 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1099 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 1022 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1276 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14