Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Эрүүл мэндийн даатгал 1086 2018-02-20
2. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 1311 2013-12-16
3. Заавал даатгал буюу /Албан журмын даатгал / 848 2013-12-16
4. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 936 2013-12-16
5. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1028 2013-12-16
6. Оршуулгын тэтгэмж 888 2013-12-16
7. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 913 2013-12-16
8. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 955 2013-12-16
9. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 911 2013-12-16
10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 969 2013-12-16
11. Өндөр насны тэтгэвэр 887 2013-12-16
12. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 965 2013-12-16
13. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 922 2013-12-16
14. Сайн дурын даатгал 1119 2013-12-16
1 Нийт тоо: 14