ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН КОМИССЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН


2013.07.05
     Аймгийн Засаг дарга Г.Зоригтын баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Боловсролын газрын дарга,
-   Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга,
-   Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны дарга,
-   Тээвэр, авто замын газрын дарга,
-   Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын дарга,
-   Өмчийн харилцааны газрын дарга

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга В.Сумъяасүхийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Хууль зүйн хэлтсийн дарга,
-   Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга,
-   Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга,

Баян-өндөр сумын ИТХ-ын дарга Н.Жаргалсайханы баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Баян-өндөр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Баян-өндөр сумын Засаг дарга И.Баасанжавын баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Жаргалант сумын Засаг дарга С.Дангаасүрэнгийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Жаргалант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 7 сарын 04-ний өдөр зохион байгуулан явууллаа.
Сул орон тооны захиалгын  дагуу аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  нийтэд “Хотын шуудан” сонин болон www.erdenet.or.gov.mn, www.csc.gov.mn сайтуудаар зарлан мэдээлж, 2013 оны 07 сарын 02,03-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 214 тоот өрөө, Нэг цонхны үйлчилгээнд цахим хэлбэрээр Төрийн албаны зөвлөлийн програм ашиглан бүртгэлийг  явууллаа.

Зарлагдсан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд  бүгд 29  иргэн бүртгэгдсэн.

Үүнд:

-Боловсролын газрын даргын албан тушаалд 1,
-Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд 1,
-Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны даргын албан тушаалд 2
-Тээвэр, авто замын газрын даргын албан тушаалд 2,
-Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд 2,
-Өмчийн харилцааны газрын даргын албан тушаалд 3,
-Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн даргын албан тушаалд  2,
-Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд 1,
-Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд 1,
-Баян-өндөр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 2,
-Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд 2,
      -Жаргалант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд 9 иргэн тус тус шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн.

    Сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлсэн 29 иргэнийг  2013 оны 7 сарын 04-ны өдрийн 9.30 цагаас эхлэн ажлын хэсэг сорилын шалгалт  авахаар бэлтгэсэн компьютерийн танхимд цахим үнэмлэхийг шалган оруулсан.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар  зөвлөлийн дарга В.Сумъяасүх  шалгуулагч нарт сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг томилсон тухай тогтоолыг танилцуулсан ба Сонгон шалгаруулалтын комиссын дарга Ш.Ганболд сонгон шалгаруулалтын талаар танилцуулга хийж, зааварчилгаа өгөв.
7 сарын 04-ны өдрийн 10 цагаас Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны ажилтан н.Алтанбаганатай утсаар холбогдон сорилын шалгалт авах хуулийн жагсаалтыг танилцуулан сорилын шалгалтыг эхлүүллээ. Энэ үед  шалгуулагчид  болон комиссын гишүүд бүгд байсан ба Орон нутгийн 5 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч, сурвалжлагч нар байлцсан. Төрийн албаны зөвлөлийн сорилын  шалгалтын сангаас компьютерийн сэлгээний програм ашиглан цахим хэлбэрээр сорилын шалгалтыг зохион байгууллаа.
    Сорилын шалгалтад оролцсон 29 иргэнээс 23 иргэн тухайн албан тушаалд шаардагдах эрх зүйн болон удирдахуйн ухааны онол, арга зүйн мэдлэгийн шалгалтад 12 ба түүнээс дээш оноо авч дараагийн шалгалт болох мэдээллийн технилогийн ур чадварын шалгалтыг мөн цахим хэлбэрээр өгсөн. Боловсролын газрын даргын ажлын байранд хүн тэнцээгүй болно.

Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2013 оны 7 дугаар сарын 02-ний өдрийн 18 дугаар тогтоолоор  байгуулагдсан комисс дээр нэр дурдсан албан тушаалуудад томилогдох удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтыг Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ийг баримтлан дор дурдсан байдлаар сонгон шалгаруулалтад оролцогчдыг гурван үе шаттай /нэгд.  боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага г.м, хоёрт. удирдах ур чадварын төвшин, гадаад хэл, компьютерийн хэрэглээний программд ажиллах чадвар, шийдвэрийн төсөл бэлтгүүлэх, түүний бүтэц, утга санааг гаргасан байдал, гуравт. харилцан ойлголцох түвшинг тогтоохоор хүн нэг бүртэй ярилцлага зохион байгуулж/-гаар 2013 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдөр шалгаруулж уг албан тушаалын шаардлагыг хэрхэн хангаж буйг үнэлэв.

Сонгон шалгаруулалтад 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 20 иргэний  шалгалтын үнэлгээг ажлын байр тус бүрээр гарган энэхүү тайлангийн хоёрдугаар  хавсралтад тусгасан.

    Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, /нэг нэр дэвшигчийг дэвшүүлэх/ Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”-ын 33, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ын 6.1 дэх заалтыг  баримтлан комиссын хуралдаанаар хэлэлцээд сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн:

-Тогтохбаяр овогтой Хонгорзулыг Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Булгаа овогтой Батжаргалыг Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны даргын албан тушаалд,

-Дашзэвэг овогтой Энхзориг, Төмөрбаатар овогтой Ариунболд нарыг  Тээвэр, авто замын газрын даргын албан тушаалд,

-Жадамбаа овогтой Лхагвасүрэн, Цагаан овогтой Түмэннасан нарыг  Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд,
 
-Цэвэгдорж овогтой Алтанхуяг, Батпүрэв овогтой Хүрэл-Эрдэнэ нарыг Өмчийн харилцааны газрын даргын албан тушаалд,

-Баасанжав овогтой Батхуяг, Бямбажав овогтой Батбаяр нарыг  аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн даргын албан тушаалд ,

-Буянт овогтой Нацагдоржийг аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Гэлэгбалсан овогтой Батдэлгэрийг аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Загдаа овогтой Эрдэнээг Баян-өндөр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд,

-Мөнхбат овогтой Эрдэнэчимэг, Баттөмөр овогтой Оюунбаяр нарыг  Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд,

-Энхболд овогтой Пүрэвсүрэн, Чойндон овогтой Даваажамц, Мандах овогтой Энхсанаа, Даваасамбуу овогтой Адъяамөнх, Сүхбаатар овогтой Гончигсумлаа нарыг Жаргалант сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгүүлэх саналыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэсэн.КОМИССЫН ДАРГА                                     Ш.ГАНБОЛД
             ГИШҮҮД                                       С.ЦЭГМЭД
                                                                Д.ЦОГБАДРАХ
                                                                М.ГАНЧУЛУУН
                                                                Д.МӨНХЭРДЭНЭ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                           Ч.БАЯНЖАРГАЛ
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2016-11-11 801
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА.

Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр ...

2014-09-11 4487
УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ТӨР, НИЙГЭМ, БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГААР МЭРГЭШҮҮЛЭХ ДИПЛОМЫН СУРГАЛТАД ЭЛСЭЛТ АВНА

Элсүүлэх мэргэшлийн чиглэл, суралцах хэлбэр: 1. Төрийн удирдлага /өдөр, гараг, улирал/ 2. Бизнесийн ...

2019-01-29 946
АЖИЛД УРЬЖ БАЙНА

Ажлын байрны зар

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.85.245.126
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 1517 Өнөөдөр
  • 2030 Өчигдөр
  • 11327 Долоо хоногт
  • 24015 Сүүлийн сард
  • 1804208 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  727

Facebook

Цаг агаар