ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛСАН КОМИССЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН


2013.07.05
     Аймгийн Засаг дарга Г.Зоригтын баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Боловсролын газрын дарга,
-   Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга,
-   Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны дарга,
-   Тээвэр, авто замын газрын дарга,
-   Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын дарга,
-   Өмчийн харилцааны газрын дарга

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга В.Сумъяасүхийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Хууль зүйн хэлтсийн дарга,
-   Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга,
-   Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга,

Баян-өндөр сумын ИТХ-ын дарга Н.Жаргалсайханы баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Баян-өндөр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Баян-өндөр сумын Засаг дарга И.Баасанжавын баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын дарга

Жаргалант сумын Засаг дарга С.Дангаасүрэнгийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар:

-   Жаргалант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2013 оны 7 сарын 04-ний өдөр зохион байгуулан явууллаа.
Сул орон тооны захиалгын  дагуу аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  нийтэд “Хотын шуудан” сонин болон www.erdenet.or.gov.mn, www.csc.gov.mn сайтуудаар зарлан мэдээлж, 2013 оны 07 сарын 02,03-ны өдрүүдэд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 214 тоот өрөө, Нэг цонхны үйлчилгээнд цахим хэлбэрээр Төрийн албаны зөвлөлийн програм ашиглан бүртгэлийг  явууллаа.

Зарлагдсан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд  бүгд 29  иргэн бүртгэгдсэн.

Үүнд:

-Боловсролын газрын даргын албан тушаалд 1,
-Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд 1,
-Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны даргын албан тушаалд 2
-Тээвэр, авто замын газрын даргын албан тушаалд 2,
-Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд 2,
-Өмчийн харилцааны газрын даргын албан тушаалд 3,
-Аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн даргын албан тушаалд  2,
-Аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд 1,
-Аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд 1,
-Баян-өндөр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд 2,
-Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд 2,
      -Жаргалант сумын  Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд 9 иргэн тус тус шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн.

    Сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлсэн 29 иргэнийг  2013 оны 7 сарын 04-ны өдрийн 9.30 цагаас эхлэн ажлын хэсэг сорилын шалгалт  авахаар бэлтгэсэн компьютерийн танхимд цахим үнэмлэхийг шалган оруулсан.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар  зөвлөлийн дарга В.Сумъяасүх  шалгуулагч нарт сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг томилсон тухай тогтоолыг танилцуулсан ба Сонгон шалгаруулалтын комиссын дарга Ш.Ганболд сонгон шалгаруулалтын талаар танилцуулга хийж, зааварчилгаа өгөв.
7 сарын 04-ны өдрийн 10 цагаас Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны ажилтан н.Алтанбаганатай утсаар холбогдон сорилын шалгалт авах хуулийн жагсаалтыг танилцуулан сорилын шалгалтыг эхлүүллээ. Энэ үед  шалгуулагчид  болон комиссын гишүүд бүгд байсан ба Орон нутгийн 5 хэвлэл мэдээллийн байгууллагын сэтгүүлч, сурвалжлагч нар байлцсан. Төрийн албаны зөвлөлийн сорилын  шалгалтын сангаас компьютерийн сэлгээний програм ашиглан цахим хэлбэрээр сорилын шалгалтыг зохион байгууллаа.
    Сорилын шалгалтад оролцсон 29 иргэнээс 23 иргэн тухайн албан тушаалд шаардагдах эрх зүйн болон удирдахуйн ухааны онол, арга зүйн мэдлэгийн шалгалтад 12 ба түүнээс дээш оноо авч дараагийн шалгалт болох мэдээллийн технилогийн ур чадварын шалгалтыг мөн цахим хэлбэрээр өгсөн. Боловсролын газрын даргын ажлын байранд хүн тэнцээгүй болно.

Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2013 оны 7 дугаар сарын 02-ний өдрийн 18 дугаар тогтоолоор  байгуулагдсан комисс дээр нэр дурдсан албан тушаалуудад томилогдох удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтыг Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ийг баримтлан дор дурдсан байдлаар сонгон шалгаруулалтад оролцогчдыг гурван үе шаттай /нэгд.  боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага г.м, хоёрт. удирдах ур чадварын төвшин, гадаад хэл, компьютерийн хэрэглээний программд ажиллах чадвар, шийдвэрийн төсөл бэлтгүүлэх, түүний бүтэц, утга санааг гаргасан байдал, гуравт. харилцан ойлголцох түвшинг тогтоохоор хүн нэг бүртэй ярилцлага зохион байгуулж/-гаар 2013 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдөр шалгаруулж уг албан тушаалын шаардлагыг хэрхэн хангаж буйг үнэлэв.

Сонгон шалгаруулалтад 60 ба түүнээс дээш оноо авч тэнцсэн 20 иргэний  шалгалтын үнэлгээг ажлын байр тус бүрээр гарган энэхүү тайлангийн хоёрдугаар  хавсралтад тусгасан.

    Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, /нэг нэр дэвшигчийг дэвшүүлэх/ Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”-ын 33, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 14 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ын 6.1 дэх заалтыг  баримтлан комиссын хуралдаанаар хэлэлцээд сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн:

-Тогтохбаяр овогтой Хонгорзулыг Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Булгаа овогтой Батжаргалыг Эрдэнэт хотын Захирагчийн албаны даргын албан тушаалд,

-Дашзэвэг овогтой Энхзориг, Төмөрбаатар овогтой Ариунболд нарыг  Тээвэр, авто замын газрын даргын албан тушаалд,

-Жадамбаа овогтой Лхагвасүрэн, Цагаан овогтой Түмэннасан нарыг  Соёл, спорт, аялал жуулчлалын газрын даргын албан тушаалд,
 
-Цэвэгдорж овогтой Алтанхуяг, Батпүрэв овогтой Хүрэл-Эрдэнэ нарыг Өмчийн харилцааны газрын даргын албан тушаалд,

-Баасанжав овогтой Батхуяг, Бямбажав овогтой Батбаяр нарыг  аймгийн ЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтсийн даргын албан тушаалд ,

-Буянт овогтой Нацагдоржийг аймгийн ЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Гэлэгбалсан овогтой Батдэлгэрийг аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн даргын албан тушаалд,

-Загдаа овогтой Эрдэнээг Баян-өндөр сумын ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд,

-Мөнхбат овогтой Эрдэнэчимэг, Баттөмөр овогтой Оюунбаяр нарыг  Баян-өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд,

-Энхболд овогтой Пүрэвсүрэн, Чойндон овогтой Даваажамц, Мандах овогтой Энхсанаа, Даваасамбуу овогтой Адъяамөнх, Сүхбаатар овогтой Гончигсумлаа нарыг Жаргалант сумын ЗДТГ-ын даргын албан тушаалд томилогдох удирдах албан тушаалтны нөөцийн жагсаалтад бүртгүүлэх саналыг Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэсэн.КОМИССЫН ДАРГА                                     Ш.ГАНБОЛД
             ГИШҮҮД                                       С.ЦЭГМЭД
                                                                Д.ЦОГБАДРАХ
                                                                М.ГАНЧУЛУУН
                                                                Д.МӨНХЭРДЭНЭ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                           Ч.БАЯНЖАРГАЛ
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

viagra trusted sites lh sw

viagra samples from pfizer how use viagra generic viagra viagra for women is viagra available in generic

commercial husband with viagra too much which dosage viagra should i take [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra generic [/url] spedra versus viagra lowest price for viagra

https://pharm-usa-official.com - viagra 100mg

Огноо:2020.05.25

testo kx ci

signs of low testosterone low testosterone symptoms in men GP Test Cyp 250 testostГ©rone testosterone cypionate 200mg/ml

testosterone medication testosterone gel [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] best testosterone supplements for men[/url] prime male testosterone booster how to increase testosterone naturally

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - Enantat

Огноо:2020.05.24

testo rl ph

masterburation testosterone testosterone booster testosterone cypionate natural testosterone gel low testosterone symptoms in men

testosterone medication boost testosterone naturally [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosterone[/url] testosterone side effects in men masterburation testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone

Огноо:2020.05.23

testo pq yu

what does testosterone do male hormones testosteron testosterone supplements for men testosterone

testosterone injections symptoms of low testosterone in men [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] testosterone cypionate[/url] testostГ©rone dГ©finition function of testosterone

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - what is testosterone

Огноо:2020.05.21

weight loss bh fx

levitra cost generic levitra levitra dosage levitra online online levitra

levitra generic levitra 10mg [url=https://drugstoreonliner.com/#]online levitra [/url] levitra 10mg online levitra

https://drugstoreonliner.com/ - cialis 20mg

Огноо:2020.05.20

testo vu wl

testosterone meaning icd 10 low testosterone low testosterone symptoms testoviron testosterone definition

testosterone in women low testosterone icd 10 [url=https://pharm-usa-official.com/testosterone.php ] best testosterone supplements for men[/url] canadian pharmacy testosterone cypionate best testosterone boosters 2019

https://pharm-usa-official.com/testosterone.php - testosterone definition

Огноо:2020.05.20

tadalafil tp pt

tadalafil reviews tadalafil 5 mg cialis tadalafil generic cialis tadalafil 40 mg cheap tadalafil

prix tadalafil tadalafil biogaran [url=https://supertadalafil.com/ ] generic cialis tadalafil[/url] sildenafil vs tadalafil tadalafil en ligne

https://supertadalafil.com/ - tadalafil cialis

liquid tadalafil interactions for tadalafil tadalafil liquid tadalafil 20mg avis tadalafil 5mg prix

side effects for tadalafil buy cialis ebay find tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 5mg[/url] tadalafil 20 mg tablet tadalafil 5mg

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil 5mg

Огноо:2020.05.17

tadalafil eo yg

generic for cialis tadalafil tadalafil side effects tadalafil liquid buy tadalafil online tadalafil lilly 5mg prix

tadalafil reviews sildenafil vs tadalafil [url=https://supertadalafil.com/ ] liquid tadalafil[/url] cheap tadalafil tadalafil lilly 5mg prix

https://supertadalafil.com/ - tadalafil reviews

tadalafil 10mg prix tadalafil 10 mg tadalafil 20 mg tadalafil 10 mg sildenafil vs tadalafil

generic cialis tadalafil 20mg tadalafil powder [url=https://xtadalafilx.com/ ] buy tadalafil online[/url] tadalafil biogaran prix tadalafil prix en pharmacie

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil liquid

Огноо:2020.05.16

tadalafil lx mg

cialis tadalafil tadalafil 20mg tadalafil dosage tadalafil 5 mg tadalafil 20mg

tadalafil prix generic cialis tadalafil 40 mg [url=https://supertadalafil.com/ ] cheap tadalafil[/url] tadalafil vs vardenafil what is tadalafil

https://supertadalafil.com/ - tadalafil 20 mg

tadalafil 5 mg generic cialis tadalafil 20 mg from india cheap tadalafil tadalafil 20 mg best price prix tadalafil

tadalafil side effects mylan tadalafil [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil cialis[/url] cialis generic tadalafil generic for cialis tadalafil

https://xtadalafilx.com/ - generic cialis tadalafil

Огноо:2020.05.15

tadalafil ov dn

purchase peptides tadalafil tadalafil tablets 20 mg tadalafil 20mg generic cialis tadalafil 40 mg tadalafil reviews

cheap tadalafil tadalafil 20 [url=https://supertadalafil.com/ ] cheap tadalafil[/url] tadalafil biogaran 20 mg prix generic for cialis tadalafil

https://supertadalafil.com/ - liquid tadalafil

tadalafil 20 mg best price tadalafil generic usa tadalafil 20 mg tadalafil mylan tadalafil 5 mg

tadalafil 40 mg tadalafil generic usa [url=https://xtadalafilx.com/ ] tadalafil 20 mg[/url] tadalafil dosage tadalafil side effects

https://xtadalafilx.com/ - tadalafil reviews

Огноо:2020.05.14

how do u get viagra iu lf

reliable place to order cheap viagra online viagra efectos secundarios viagra tax dollars viagra can you order viagra without a prescription

women viagra women on viagra slut [url=https://pharm-usa-official.com/# #]viagra [/url] fastest shipping for viagra viagra reddit

https://pharm-usa-official.com - viagra

Огноо:2020.05.13

cialis wm lj

generic cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] online cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis buy cialis online


https://images.google.ge/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://images.google.mw/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://www.google.com.ag/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://images.google.com.af/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://images.google.com.mm/url?q=http://make-money-blogs.com/

Огноо:2020.05.11

weight loss kp re

keto weight loss pills lemon and cucumber water for weight loss weight loss meal plans reddit weight loss healthy snacks for weight loss

safflower oil for weight loss extreme weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] apple cider vinegar weight loss[/url] best weight loss supplement best weight loss pills

https://weight-loss-blogs.com/# - keto weight loss

Огноо:2020.05.11

weight loss pu db

sota weight loss fasting for weight loss meal plan for weight loss melissa mccarthy weight loss celine dion weight loss

apple cider vinegar for weight loss kelly clarkson weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] apple cider vinegar for weight loss[/url] best weight loss pill meal replacement shakes for weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - apple cider vinegar weight loss

Огноо:2020.05.10

weight loss fp bp

reddit weight loss boogie2988 weight loss weight loss meal plans weight loss smoothies quick weight loss

best weight loss apps weight loss supplements [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] medical weight loss[/url] wellbutrin weight loss kirsten vangsness weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - weight loss surgery

Огноо:2020.05.09

cialis kr xq

generic cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis generic cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis generic


https://images.google.co.jp/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://www.google.dj/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAC&url=http://make-money-blogs.com/
http://images.google.com.pe/url?q=https://wowcialisnow.com/
https://maps.google.rw/url?q=http://make-money-blogs.com/
https://images.google.lt/url?q=https://wowcialisnow.com/

Огноо:2020.05.09

cialis lv lb

cialis 20mg

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis cialis[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis generic cialis

Огноо:2020.05.08

weight loss zk fz

hypnosis for weight loss red mountain weight loss keto weight loss reddit weight loss eddie lacy cash for weight loss

weight loss calorie calculator macros for weight loss [url=https://weight-loss-blogs.com/# ] weight loss programs[/url] weight loss smoothie recipes kevin smith weight loss

https://weight-loss-blogs.com/# - chrissy metz weight loss

Огноо:2020.05.08

cialis nt oo

generic cialis tadalafil

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis cialis generic[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis buy cialis online

Огноо:2020.05.07

cialis vt kr

cheap cialis

[url=https://wowcialisnow.com/# ] buy cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis cialis

Огноо:2020.05.07

cialis py jw

buy generic cialis online

[url=https://wowcialisnow.com/# ] cialis online[/url]

https://wowcialisnow.com/# - cialis buy cialis online

Огноо:2020.05.06

make money ka id

making money best way to make money online how to make money online fast how did jerry jones make his money what is passive income

online surveys for money how to make money from home [url=https://make-money-blogs.com/# ] arise work from home[/url] amazon work from home make money online

https://make-money-blogs.com/# - make money online from home

Огноо:2020.05.05

corona be sb

define coronavirus coronavirus structure canine coronavirus symptoms is coronavirus contagious define coronavirus

the coronavirus coronavirus in horses [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] canine coronavirus symptoms[/url] coronavirus hku1 coronavirus in cats

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - what is mers coronavirus

Огноо:2020.05.04

make money fe ok

home work online money home work earn money online home work

passive income ideas how does robinhood make money [url=https://make-money-blogs.com/# ] how to make passive income[/url] making money with pornhub work from home opportunities

https://make-money-blogs.com/# - how to work from home

Огноо:2020.05.04

make money ht wl

make money from online money making apps money online make money online from home making money with pornhub

work from home companies send money online [url=https://make-money-blogs.com/# ] online surveys for money[/url] arise work from home how to make money on the internet

https://make-money-blogs.com/# - work from home data entry

Огноо:2020.05.03

corona nk fm

manu dibango coronavirus us world coronavirus cases coronavirus ariana grande coronavirus cash romney coronavirus negative

italy coronavirus scarface coronavirus [url=https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# ] coronavirus treatment[/url] wednesday deadliest day coronavirus coronavirus france

https://pharm-usa-official.com/coronavirus/# - coronavirus treatment


https://www.neurolenses.com/eye-care-professionals/sightsync_1/?unapproved=108188&moderation-hash=1346060395fc2c1128fa4ea59efeb352#comment-108188
https://mestizos.cl/noticias/ama-comida-natural-para-tus-perros/#comment-1277776
https://dinisor.com/34399/the-best-cbd-pods-by-just-cbd-store?show=71099#a71099
https://revistatelecombyte.com.pe/nota-de-prensa-mtc-crea-el-programa-nacional-de-telecomunicaciones-pronatel-que-reemplazara-a-fitel/?unapproved=8544&moderation-hash=76a7df1e03c2da9a5eaf40bb46eb5cbe#comment-8544
http://soramimi.org/post-2068/?unapproved=211744&moderation-hash=e41efcb8fa87303e60dcfa1e4505c51f#comment-211744

Огноо:2020.04.27

loans ek lu

big picture loans great lakes loans student loans bad credit car loans auto loans

online loans instant approval debt consolidation loans student loans discover student loans elastic loans

https://paydailoanz.com/# - betsy devos student loans contempt

http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=414860&p=1736270#post1736270
http://tongarinews.red222.net/2019/01/17/global-investment-academy%e3%81%ae%e4%b8%96%e7%95%8c7%e3%82%ab%e5%9b%bd10%e9%83%bd%e5%b8%82%e3%83%bb%e5%84%aa%e8%89%af%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%a1%88%e4%bb%b6%e6%8e%a2%e8%a8%aa-2015%e5%b9%b4%e6%9c%80/?unapproved=8826&moderation-hash=f3513ddab27192185b04ffaa29cefeb9#comment-8826
https://jornalzo.com.br/casos-de-policia/1504-flamenguista-e-morto-a-pauladas-em-realengo
https://www.hotel-la-granitiere.com/en/photos-en/hotel-la-granitiere-9/?unapproved=343267&moderation-hash=5c2e885c43e9bc3c17c2f94ebd1aa538#comment-343267
https://www.zxymk.com/space-uid-288822.html

Огноо:2020.04.26

Tabyfruididay htwvf

cbd gummies https://cbdoilwalmart.com/ - cbd drops buy cbd oil buy cbd

Огноо:2020.04.15

make money tf ug

ways to make money fast make money fast work from home quick ways to make money how to make money quick

how to make money on youtube videos free ways to make money online work from home how to make money blogging how to make money with youtube

http://www.architectnew.ru/ - work from home

Огноо:2020.04.15

make money el va

money make how to make money quick work from home make extra money how to make money on the side

how to start a blog and make money how did jeffrey epstein make his money make money how did tom steyer make his money legitimate ways make extra money

https://berbashis.ru/ - make money

Огноо:2020.04.15

make money xu qx

how to make money online from home make money online free work from home how much money can i make on social security how to make money as a teen

how does facebook make money how do you make money on youtube work from home ways to make extra money how to make more money

http://sunrise-perm.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money pj gn

legit ways to make money online how to make money on amazon work from home how to make money on the side make money now instant payout

how to make money as a kid how to make fast money work from home ways to make money from home ways to make money at home

https://talepdog.ru/ - make money

Огноо:2020.04.14

make money pz kw

how does venmo make money how did jerry jones make his money make money how to make money without a job easy way to make money

diy crafts that make money best ways to make money work from home how to make money blogging how to make money blogging

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.13

make money fy vb

how to make easy money how to make money on youtube videos make money how much money can you make on youtube diy crafts that make money

best way to make money online how to make money make money how to make money blogging how did betsy devos make her money

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.12

make money rq lq

how to make money online free ways to make money online make money how to make money on amazon how to make money as a kid

make money how to make money online how to earn money online or gift cards to amazon work from home how to make money with youtube make money blogging

https://make-money-blogs.com/# - make money

Огноо:2020.04.11

make money ma cc

ways to make money online make money online free make money how did jeffrey epstein make his money how to make extra money from home

ways to make money at home how to make fast money online make money free ways to make money online ways to make money online

https://make-money-blogs.com/# - work from home

Огноо:2020.04.11

quick loans kj fi

quick n loans safe quick loans quick loans personal loans quick bad credit quick loans

online quick approval installment loans quick payday loans wichita ks quick loan best egg loans/quick quick cash online loans

https://paydailoanz.com/# - quick loan

Огноо:2020.04.10

quick loans sc lz

quick loans online direct deposit quick loans no credit check quick loan quick cash loans no credit check reviews quick and loans

quick cash loans scam online quick approval installment loans quick loan quick payday loans two notch rd quick small loans online

https://paydailoanz.com/# - quick loan

Огноо:2020.04.10

100 mg viagra lowest price uk kp

cash loans quick quick cash loans quick loan quick and loans rates faxless quick payday loans

quick way to pay student loans quick and loans quick loans quick personal loans online quick cash loans scam

Огноо:2020.04.09

uncensored viagra prank by ro

does viagra lower blood pressure viagra pussy viagra online viagra pros and cons chrissy teigen legend viagra

viagra boner mom viagra demonstration viagra in action viagra side effects for men how long does viagra last

https://viagrnetwork.com/# - buy viagra

Огноо:2020.04.06

mom gives son viagra ko yz

wife massage viagra step sister viagra buy viagra online viagra generics price typical age viagra

online viagra without a perscription viagra before dental work viagra online generic viagra india 100mg viagra porn

https://pharm-usa-official.com - viagra dosage

http://www.youximeng.com/home.php?mod=space&uid=1638083
https://www.7television.fr/aya-nakamura-recalee-de-danse-avec-les-stars/?unapproved=497420&moderation-hash=651732a9b31b668af57aabcf19b0e5ff#comment-497420
http://johnmcevoy.net/sunday-funday-2/?unapproved=3633959&moderation-hash=30729ab1bbf92267c640de8f286944b8#comment-3633959
http://bbs.njukao.com/space-uid-1224920.html
http://thedailystatesman.com/index.php/business/item/8481-president-approves-ghc15-6-billion-cover-to-protect-banks-and-depositors

Огноо:2020.03.27

Холбоотой мэдээлэл

2017-04-28 717
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн хуралдааныг 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 15.10 цагаас аймгийн ...

2017-03-30 1380
ОРХОН АЙМГИЙН БАЯН-ӨНДӨР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН САНХҮҮГИЙН АЛБАНЫ ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

Төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан, төрийн албаны зорилт, чиг үүргийг мэргэшлийн өндөр ...

2014-10-17 4572
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ БҮРТГЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.204.168.209
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 17 Онлайн
  • 219 Өнөөдөр
  • 2152 Өчигдөр
  • 2371 Долоо хоногт
  • 62378 Сүүлийн сард
  • 2346446 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  768

Facebook

Цаг агаар