Орон нутгийн байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ 2014 оны 1 сар

 

ЇЗЇЇЛЭЛТ

Тєлєвлєгєє
/єссєн дїнгээр/

Гїйцэтгэл
/єссєн дїнгээр/

0

НИЙТ ДЇН

9,647,484.72

3,664,977.44

2

   Мєнгєн хєрєнгийн оны эхний їлдэгдэл

0.00

84,341.09

3

      Їїнээс банкин дахь харилцах дансны эхний їлдэгдэл

0.00

84,341.09

4

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эхний їлдэгдэл

0.00

22,093.40

6

I. ОРЛОГЫН ДЇН

9,887,871.64

5,024,422.10

7

      Орон нутгийн хєгжлийн сангийн эх їїсвэрээс санхїїжих

0.00

46,519.16

10

      Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

4,999,873.28

20,331.31

11

      Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих

4,533.70

4,606.91

14

      Тєсвєєс урсгал санхїїжилт

2,066,154.22

2,112,662.72

16

      Тусгай зориулалтын шилжїїлгээс санхїїжих

2,817,310.44

2,840,302.00

17

II. НИЙТ ЗАРЛАГА БА ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН

9,647,484.72

3,664,977.44

18

   А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН

4,826,850.76

3,582,977.44

19

      1. Бараа, їйлчилгээний зардал

3,176,177.56

2,499,585.97

20

         1.1 Цалин хєлс болон нэмэгдэл урамшил

1,588,221.18

1,449,501.80

21

               Їндсэн цалин

1,497,352.78

1,444,923.71

23

               Гэрээт ажлын цалин

8,258.00

3,270.60

24

               Унаа, хоолны хєнгєлєлт

1,202.60

840.90

25

               Їр дїнгийн урамшуулал

81,407.80

466.59

26

         1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл

174,712.38

138,677.69

27

               Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл

174,712.38

138,677.69

28

                  Тэтгэвэрийн даатгал

171,845.20

136,120.58

29

                  Тэтгэмжийн даатгал

2,867.18

2,557.11

34

         1.3 Бараа їйлчилгээний бусад зардал

1,413,244.00

911,406.47

35

               Бичиг хэргийн зардал

11,978.70

5,711.60

36

               Гэрэл цахилгаан

55,792.39

52,029.94

37

               Тїлш, халаалт

         151,099.93

114,228.98

38

               Тээвэр (шатахуун)

185,880.80

121,096.81

39

               Шуудан, холбоо

10,513.48

4,656.70

40

               Цэвэр, бохир ус

37,660.29

26,446.08

41

               Дотоод албан томилолт

12,003.60

6,231.88

42

               Гадаад албан томилолт

40,000.00

0.00

43

               Ном хэвлэл авах

8,321.20

1,110.00

44

               Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх

19,711.70

4,007.89

46

               Эд хогшил худалдан авах

33,867.46

9,952.08

48

                  Тавилга

28,016.66

6,574.08

49

                  Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл

5,000.00

3,378.00

50

                  Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс

850.80

0.00

52

               Нормын хувцас, зєєлєн эдлэл

19,471.30

6,008.90

53

               Хоол

172,853.60

153,236.52

54

               Эм

1,751.30

1,250.30

55

               Урсгал засвар

70,230.00

34,024.00

57

               Тєлбєр хураамж болон бусад зардал

16,876.09

5,636.91

59

               Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн

6,033.40

2,095.70

60

               Холбооны суваг ашигласны хєлс

1,039.40

373.70

62

               Байрны тїрээсийн хєлс

4,101.50

22.98

65

               Орон нутгийн хуваарилагдаагїй зардал

328,603.50

228,758.40

68

                  Бусад нэр тєрлийн хуваарилагдаагїй зардал

328,603.50

228,758.40

72

               Гэмт хэргээс сэргийлэх арга хэмжээний зардал

3,000.00

813.20

73

               Байгаль орчныг хамгаалах, нєхєн сэргээх арга хэмжээ

10,000.00

0.00

85

               Нэг иргэнд ногдох нормативаар тооцсон зардал

80,071.36

80,071.36

87

               Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээний хєлс

77,813.00

             49,208.25

90

                  Тєрийн нэрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ

76,933.00

49,208.25

93

                  Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж

880.00

0.00

100

               Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал

19,470.00

4,434.30

103

               Хог хаягдал устгах, цэвэрлэх

35,100.00

0.00

107

      Татаас ба урсгал шилжїїлэг

1,650,673.20

1,083,391.48

116

            Єрх гэрт олгох шилжїїлэг

1,567,783.10

1,051,443.08

117

               Нийгмийн халамжийн заpдал

680,552.50

457,670.40

118

                     Халамжийн тэтгэвэр

294,120.00

294,120.00

119

                     Жирэмсэн, хєхїїл эхийн тэтгэмж

122,000.00

122,000.00

121

                     Нєхцєлт мєнгєн тусламж

71,280.00

0.00

122

                     Олон нийтийн оролцоонд тїшиглэсэн халамжийн їйлчилгээ

20,000.00

20,000.00

123

                     Амьжиргааг дэмжих нєхцєлт мєнгєн тусламж

57,000.00

0.00

124

                     Хєгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд їзїїлэх нийгмийн халамжийн їйлчилгээ

23,000.00

21,550.40

125

                     Ахмад настнуудад їзїїлэх хєнгєлєлт

70,000.00

0.00

126

                     Хоол тэжээлийн тусламж, дэмжлэг

23,152.50

0.00

127

               Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал

27,430.00

11,432.63

129

               Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг

859,800.60

582,340.05

130

                  Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж

440,909.10

195,279.10

135

                  Шагнал, урамшил

38,891.50

18,491.00

136

                  Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан хаагчид олгох тэтгэмж

380,000.00

368,569.95

139

            Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг

82,890.10

31,948.40

140

               Їдийн цай

82,890.10

31,948.40

148

   Б. ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ

4,820,633.96

82,000.00

149

      1. Дотоод хєрєнгє оруулалт

4,820,633.96

82,000.00

150

            Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих хєрєнгє оруулалт

1,160,890.00

0.00

151

            Тоног тєхєєрємж : Тєсвийн хєрєнгєєp санхїїжих

143,500.00

0.00

152

            Оpон нутгийн хєpєнгє оpуулалт, их засваp

3,516,243.96

82,000.00

161

   Мєнгєн хєрєнгийн оны эцсийн їлдэгдэл

240,386.92

1,443,785.75

163

   Бусад байгууллага, иргэдээс авах авлагын эцсийн їлдэгдэл

0.00

43,995.10

164

   Бусад байгууллага, иргэдэд єгєх єглєгийн эцсийн їлдэгдэл

0.00

106,974.70

165

III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО

97.00

97.00

166

      Тєсвийн байгууллага

90.00

90.00

167

      Тєсвийн бус байгууллага

7.00

7.00

168

      АЖИЛЛАГСАД БЇГД

619.00

609.00

169

         Удирдах ажилтан

81.00

81.00

170

         Гїйцэтгэх ажилтан

217.00

207.00

171

         Їйлчилэх ажилтан

285.00

285.00

173

         Гэрээт ажилчид

36.00

36.00

174

СУРАЛЦАГСАД

28.00

28.00

176

         Тєрийн ємчит ЕБС

14.00

7.00

177

         Хувийн ЕБС

7.00

7.00

179

      Сургуулийн ємнєх боловсролын байгууллага

28.00

28.00

180

         Тєрийн ємчит СЄБ байгууллага

21.00

21.00

181

         Хувийн ємчит СЄБ байгууллага

7.00

7.00

 

Холбоотой мэдээлэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.173.214.227
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 8 Онлайн
  • 129 Өнөөдөр
  • 902 Өчигдөр
  • 1982 Долоо хоногт
  • 32202 Сүүлийн сард
  • 6527588 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1085

Facebook

Цаг агаар