ТЕНДЕРИЙН НЭЭЛТ БОЛЛОО

1.        

Тендерийн нэр:

"Ирээдүйн одод" сургуулийн дотуур байрыг цэцэрлэгийн зориулалттай болгон өөрчлөн засварлах ажил

Тендерийн дугаар:

ОР-33/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 09 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

5

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

5

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

MBS ХХК

149.245.592

-

Худалдаа хөгжлийн банк-1.900.000

2

Сэхүүн чоно ХХК

146.602.073

5%

ХасБанк-1.500.000

3

Тод жаргал ХХК

145.798.156

6.000.000

Худалдаа хөгжлийн банк-1.500.000

4

Сууц трейд ХХК

151.802.275

2%

Капитал банк-1.513.000

5

Сонгино тамир ХХК

152.444.096

9.644.096

ХХБанк-1.500.000

 

 

 

 

 

               

 

2.        

Тендерийн нэр:

Орон нутагт инженерийн хийцтэй 5 ширхэг худаг гаргах

Тендерийн дугаар:

ОР-198/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 09 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

5

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

4

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Оюут од бадрах ХХК

85.090.385

-

Капитал банк-837.000

2

Булган ундрах ХХК

83.814.650

-

Худалдаа хөгжлийн банк-838.000

3

Летиор дриллинг ХХК

79.220.500

-

Хаан банк-810.000

4

БЕТ ХХК

82.988.910

-

Худалдаа хөгжлийн банк-840.000

               

 

3.        

Тендерийн нэр:

Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8км хатуу хучилттай авто зам

Тендерийн дугаар:

ОР-41/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 10 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

4

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

1

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Орхон АЗЗА ТӨХК

1,303,607,672

-

Капитал банк-
13 036 000төгрөг

               

 

4.        

Тендерийн нэр:

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд стандартын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

Тендерийн дугаар:

ОР-74/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 09 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

3

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

2

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Цэцүүх трейд ХХК

93.595.000

-

Хаан банк-950.000

2

Сүвэн-Уул ХХК

73.241.000

-

Хас банк-732.410

               

 

5.        

Тендерийн нэр:

Агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах мастер төлөвлөгөөний дагуу, бүрэн шаталттай сайжруулсан зуух нийлүүлэх

Тендерийн дугаар:

ОР-153/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 09 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

5

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

4

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Рояал Өүшн ХХК

699.918.450

-

Худалдаа хөгжлийн банк-7.000.000

2

Их тэнгэрийн хүч ХХК

608.608.000

-

Хас банк-7.000.000

3

Арвайн илч ХХК

699.160.000

-

Хас банк-7.000.000

4

Хавчир хангай ХХК

669.572.000

-

Голомт банк-7.000.000

               

 

6.        

Тендерийн нэр:

Баянбулаг багийн 1.3км хатуу хучилттай авто зам

Тендерийн дугаар:

ОР-120/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 10 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

4

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

3

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Хараа сүмэр ХХК

915,431,176

-

Хаан банк- 950.000

2

Өдзийхутгийн наран ХХК

915,765,124

-

Капитал банк- 9.182.000

3

Гурван зам ХХК

911,303,233

-

Хас банк-9.182.000

               

 

7.        

Тендерийн нэр:

Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төвийн засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендерийн дугаар:

ОР-183/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 09 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

7

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

6

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Нью констракшн ХХК

189.358.569

-

ХХБанк-2.000.000

2

Тод жаргал ХХК

185.529.221

-

ХХБанк-2.000.000

3

Шинжүү ХХК

195.251.549

3.900.000

ХХБанк-1.980.000

4

Сууц трейд ХХК

197.900.000

4%

Капитал банк-1.979.000

5

Ээлт-Өлгий ХХК

195.100.000

-

Хаанбанк-1.980.000

6

Сонгино тамир ХХК

185.414.624

6.414.624

ХХБанк-1.900.000

               

 

8.        

Тендерийн нэр:

Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТ-ийн баруун талын авто замын өргөтгөл шинэчлэлт

Тендерийн дугаар:

ОР-40/2014

Тендер нээсэн огноо, цаг минут:

2014 оны 05 сарын 12 өдөр, 10цаг 00минут

Тендер нээсэн газар:

Нутгийн Удирдлагын Ордон, Иргэний Танхим

Тендер зарлагдсан огноо:

2014 оны 04 сарын 10 өдөр

Тендерийн баримт бичиг худалдан авсан компани ААНэгжийн тоо:

6

Тендерт үнийн санал ирүүлсэн компани ААНэгжийн тоо:

3

         

Тендерт оролцогч компаниудын үнийн санал:

Тендерт оролцогчийн нэр

Үнийн санал, төгрөгөөр

Үнийн хөнгөлөлт

Тендерийн  баталгаа

1

Эн Эн Ти Эй ХХК

934.734.362

-

Хас банк-9.500.000

2

Булган-Азза ХХК

965.627.074

-

Хас банк-9.800.000

3

Өлзий хутгийн наран ХХК

970.691.973

-

Капитал банк-9.710.000

               

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2020-02-03 2055
Автобусны буудал, сүүдрэвч үргэлжлүүлэн барих

Автобусны буудал, сүүдрэвч үргэлжлүүлэн барих

2020-07-16 503
ОРХОН АЙМГИЙН 2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ II УЛИРАЛЫН ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ II УЛИРАЛЫН ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ

2015-10-02 1386
Цахим тендерийн урилга

Огноо:2015 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдөр Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэр хорооллын айл өрхүүдийг цахилгаан ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.16.13
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 20 Онлайн
  • 638 Өнөөдөр
  • 3423 Өчигдөр
  • 22795 Долоо хоногт
  • 199989 Сүүлийн сард
  • 6239209 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  999

Facebook

Цаг агаар