АЙМГИЙН ҮЙЛДВЭР, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗРААС 5 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

   Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар жил бүрийн 5 дугаар сарын эхний долоо хоногийг бүх нийтээрээ мод тарих өдөр болгосонтой холбогдуулан 05 дугаар сарын 12-ны өдөр ҮХААГ-ын хамт олон “Агропарк”-ын хашаанд 17 ширхэг чацарганы суулгац суулгав.
          Аймгийн Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний багаас ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг батлан аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮ-ний тасагт хүргүүлж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас хамтран зохион байгуулсан Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийг шалгах шалгалтыг угтаж 1,5м х 1,0м –ийн хэмжээтэй “Мэдээллийн ил тод байдал, төсөв, санхүүгийн ил тод байдал, Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлын мэдээллүүдийг иргэдэд ойлгомжтой хэлбэрээр тавьж мэдээлж байна. Мөн байгууллагын дотоод хяналт шалгалт хариуцсан ажилтанг өөрчлөн томилж, дотоод аудитын хороог тушаалаар байгууллаа.
             Улсын хэмжээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгдсэн сан бүрдүүлж байгаатай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжийн дэлгэрэнгүй судалгааг гаргаж ҮХААЯ-ны Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд хүргүүллээ. Уг судалгаагаар манай аймагт газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж буй 471 иргэн, 14 аж ахуйн нэгж бүртгэгдээд байна.
Аймаг, сумын түвшинд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй “Орчин үеийн дэвшилтэт техник технологийг ашиглан хүлэмжийн аж ахуйг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд: ҮХААГ, “Дэлхийн Зөн” ОУБ-тай хамтран Хүлэмжийн аж ахуйд нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх зорилгоор хүлэмжийн аж  ахуйн баг байгуулж, ажлын төлөвлөгөө батлан хэрэгжүүлж байна.
Үүний хүрээнд хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх, хүнсний нарийн ногооны үйлдвэрлэлт хангасанд өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор зорилтот 4 бүлгийн 40 иргэнийг хамруулахаар сонгон авч тэдгээр онолын болон талбайн чадавхжуулах сургалт явуулах байрыг бэлтгэх хүрээнд “Дэлхийн зөн” ОУБ-аас ҮХААГазрын Агропаркийг түшиглэн 6х10м-ийн харьцаатай 2 ширхэг хүлэмж, 6х20м-ийн харьцаатай 2 ширхэг хүлэмж буюу 8.0 сая төгрөгийн өртөгтэй бүхий 360м2 талбайтай 4 ширхэг хүлэмжийг дэмжлэг болгон олгосон. “Дэлхийн зөн” ОУБ-аас хүлэмжийг агропаркийн талбайд барьж, хөрс боловсруулалтыг хийн зорилтот бүлгийн иргэд тариалалтаа эхлүүлээд байна. 
Засгийн газрын “Үнэт цаасны хөрөнгийн зээлээр санхүүжүүлэх” төсөлд Хүнс, ХАА-н Ассоциаци  1000 метр квадрат талбайд өвлийн хүлэмж байгуулахаар сонгон шалгаруулалтад оролцохоор санал ирүүлснийг  дэмжин уламжиллаа.
Жаргалант сум хүлэмжийн аж ахуйг дэмжих зорилгоор Орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас 1,0 га талбайг хашаажуулах, гүний худаг гаргах,  цахилгааны шугам татахад дэмжлэг үзүүллээ.  Өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих төслийн хүрээнд хүлэмжийн аж ахуйг эрхлэх чиглэлээр  Жаргалант сумын Улаантолгой багийн иргэн Б.Нэргүй өвлийн хүлэмж барихаар  5.5 сая, Г.Цогзолмаа ахлагчтай ногоочдод хүлэмжийн  аж ахуйг өргөжүүлэх зорилгоор 5 хүлэмжийг авахаар  20 сая, Д.Болормаа ахлагчтай ногоочдын 2 бүлэгт 20 хүлэмж буюу нийт 45,5 сая төгрөгийн  төслийг тус тус дэмжин банкинд уламжлаад байна.
2014 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр “Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн аймгийн  зөвлөгөөн,  нээлттэй хэлэлцүүлэг” зохион байгуулахаар  бэлтгэлийг ханган ажиллаж  байна.
Хаврын тариалалт эхэлсэнтэй холбогдуулан тус газрын дарга, газар тариалан үйлдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн, ХБХ-ийн ХХАА-н бодлого хариуцсан мэргэжилтэн нар газар тариалан эрхэлж буй аж ахуйн нэгжүүдийн ажил байдал, тариалалтын ажилтай танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.
Аймгийн хэмжээнд нийт 4610.9 га тариалалт хийхээс 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн байдлаар 3904,5 га тариалалт хийж тариалалт 84,0 хувьтай байна. Үүнээс улаан буудай 3819 га-д тарихаас 3492 га-д, төмс 338 га-д тарихаас 144,2 га, хүнсний ногоо 233 га-д тарихаас 124,3 га, тэжээл 200 га-д тарихаас 32 га-д,  чацаргана 20.9 га-д тарихаас 12.0 га-д тус тус тариалалт хийгдээд байна.
ҮХААЯамнаас Хүнсний ногооны тариалалтыг нэмэгдүүлэх, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор Улсын төсвөөс олгож буй  10 нэр төрлийн  3283455 төгрөгийн үнэ бүхий 240 кг хүнсний ногооны үрийг татан авч 2 суманд хуваарилж олголоо.
Орон нутагт инженерийн хийцтэй 5 худаг гаргах тендерийн нээлт 2014 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10:00 цагт нээлтээ хийв. Тус тендерийн үйл ажиллагаанд 4 компани аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлснээс “Оюут од бадрах” ХХК шалгараад байна.
Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг 2014 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр буюу Баасан гарагт болсон үр үрсэлгээ мод сөөгний үзэсгэлэн худалдааг Найрамдал талбайд зохион байгуулах үеэр хамтран  явууллаа.
     Хаврын үр үрсэлгээний худалдааг хамтран зохион байгуулагчаар Цэцэрлэгжүүлэлт-Ногоон байгууламж ОНӨҮГ, Байгаль орчны газар болон хувиараа үр бордоо худалдаалагч 11 иргэн, 5 аж ахуйн нэгж оролцлоо.
“Чацарганы суулгац зээлээр олгох” тендерт шалгарсан 3 аж ахуйн нэгж, 2 иргэний 12550 ширхэг суулгацыг татан авчирч, ҮХААГазар аж ахуйн нэгж иргэдтэй гэрээ хийн олгов.
            Мөн өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор бага оврын трактор захиалсан 9 иргэний захиалгыг ҮХААЯ-ны Тариалан эрхлэлтийг дэмжих санд хүргүүлэв.
Аймгийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх малын тууврын замын маршрут чиглэлийн талаарх саналыг 2 сумаас авч нэгтгэн аймгийн Засаг даргын захирамжаар батлуулан хэрэгжүүлж эхэллээ.        
2014 оны 05 дугаар сарын 21-ний байдлаар аймгийн хэмжээнд 80143 хээлтэгч төллөхөөс 69202 эх мал төллөж нийт төллөх малын 86,3 хувь нь төллөж байна. 69202 толгой эх мал төллөснөөс 69184 толгой төл хүлээн авч төл бойжилт 99,9 хувьтай бойжиж байна. Төлийн хорогдол 457 толгой, том малын зүй бус хорогдол 345 толгой. Үүнээс тэмээ-1, адуу-34, үхэр-72, хонь-112, ямаа-126 толгой хорогдсон мэдээтэй байна. Мал онд оролт 99,8 хувьтай байна.
           Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэж буй  Чех улсын хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлж буй үхэр сүргийн ашиг шимийг дээшлүүлэх зохиомол хээлтүүлгийн сүлжээг сайжруулах төслийн хүрээнд Чех улсын төвсийн зохицуулагч Монгол дахь төлөөлөгч Б.Энхтуяа малын удмын сангийн мэргэжилтэн Я.Оюунбилэг нар ирж орон нутгийн фермерүүдийн үйл ажиллагаатай танилцав. Цаашид уг төсөл нь зохиомол хээлтүүлгийн тоног төхөөрөмжөөр, хангах малчдын сургалт зохион байгуулах зорилготой юм.
          Малын удмын сангийн үндэсний төвтэй хамтран 2014 онд хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж ажилласны дагуу Үхрийн зохиомол хээлтүүлгийн техникч бэлтгэх сургалтыг 05 дугаар сарын 28-ны өдрөөс эхлэн 10 хоног удмын сангийн үндэсний төв дээр зохион байгуулна.
Хүнсний үйлдвэрийн шинэчилсэн судалгаа, сүүлийн 4 жилийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтийн хэмжээг аж ахуйн нэгж, иргэн бүрээр  хүн амын тоог хүйс, насны ангилалаар, хүнсний зориулалтын агуулах зоорины судалгаа, “Хүнсний аюулгүй байдал дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн 2013 оны тайлан, 2014 оны 1 дүгээр улирлын тайлан, ҮХААГ-ын даргатай байгуулсан мэргэжилтний 2014  оны үр дүнгийн гэрээний хуулбар, “Хүнс үйлдвэрлэлийн салбарын тулгамдаж буй асуудал, хөгжлийн хүчин зүйлс, төрийн дэмжлэг, оролцоо” сэдэвт судалгааг үйлдвэрлэгчдээс гаргуулан ҮХААЯ-нд хүргүүлэв. Бренд бүтээгдэхүүн шалгаруулах комиссын бүрэлдэхүүн  тус шалгаруулалтад бүтээлээ ирүүлсэн 22 иргэн, аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай газар дээр нь очиж танилцлаа.
          ҮХААЯамнаас Хангайн бүсийн аймгууд саалийн үнээний фермер, сүүний үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулан зохион байгуулах “Фермерийн аж ахуйн, Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн зохистой дадал нэвтрүүлэх” сэдэвт сургалт манай аймагт 06 дугаар сарын 14-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан бэлтгэл ханган ажиллаж байна.
05 дугаар сарын 26-ны  байдлаар үхрийн мах 133,4 тн, хонины мах 34,5 тн, ямааны мах 25,8 тн буюу нийт 193,7 тн нөөцийн махны үлдэгдэлтэй байна.
Улаанбуудай болон хүнсний ногооны үрийн мэдээг аж ахуйн нэгжүүдээс гаргуулан авч нэгтгэн ҮХААЯ-нд хүргүүлэв. Аймгийн хэмжээнд улаанбуудайн үр 393 тн, төмсний үр 205 тн, хүнсний ногооны үр 187,5 тн бэлэн байна.
Хөнгөн болон малын гаралтай ноос ноосон бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн судалгааг шинэчлэн гаргуулахаар Баян-Өндөр сум болон 25 багийн Засаг дарга нарт албан тоот хавсралт хүснэгтийг хүргүүлж, утсаар мэдээлэл солилцож ажиллалаа.
5 дугаар сард манай аймагт асфальт үйлдвэрлэх анхны автомат ажиллагаатай үйлдвэр ашиглалтад орлоо. “ЭЭН” группын “Тигма“  ХХК  БНХАУ-ын иж бүрэн автомат тоног төхөөрөмж авч үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлснээр цагт 40 тонн  асфальт үйлдвэрлэх хүчин чадалтай үйлдвэр нээлтээ хийлээ. Мөн Говил багт “ НЭГҮН-ЭТАБ” ХХК нь барилгын материалын үйлдвэр шинээр ашиглалтанд орж барилгын төрөл бүрийн өнгөлгөөний бетон хийцүүдийг Орос технологиор үйлдвэрлэж эхэллээ.
Аймгийн Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээ өнгөрсөн 5 дугаар сард хэвийн явагдсан бөгөөд  Жаргалант сумын 250 малчин өрхийн 285 өвөлжөө, хаваржаа, 38 худаг уст цэг, Улаантолгой багийн 118 өрхийн өвөлжөө, 16 гахайн байр, 22 тахианы байранд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн. Нийтдээ 413 өвөлжөөний 16520 м2 талбай, гахай , шувууны 2000 м2 талбай буюу 1,8 га талбайд өтөг бууцыг ариутгаж халдваргүйжүүлсэн.
    МХГ–аас 2 иргэний гомдолтой маханд шинжилгээ хийж үзэхэд үхсэн болон муудсан байдал шинжилгээгээр тогтоогдоогүй бөгөөд гомдол гаргасан иргэн Д.Лхагважавт шинжилгээний хариуг гардуулж өглөө.
    Баян-Өндөр сумын малчин багийн 2 иргэний сүүнд бруцеллёз өвчний шинжилгээ хийж хариуг гаргаж өгөв.
Сүүний үйлдвэрт сүү нийлүүлж буй аж ахуй нэгж 2 иргэний 42 үхрийн сүүнд шинжилгээ хийж дүнг хүргүүлэв. Цусны 4120 дээжний ийлдсийг стандартын дагуу авч хадгаллаа. Итгэмжлэлийн ур чадварын тестийн хариуг Стандартчилал хэмжил зүйн газарт хүргүүллээ.


       

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-08-26 4489
Аймгийн Онцгой байдлын газар УРАЛ 4320 маркийн аврах, гал унтраах машинтай боллоо

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газарт орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар авсан 200 сая төгрөгийн үнэтэй ...

2015-02-09 1242
Аймгийн ИТХ-ын ээлжит XXII хуралдаан хуралдаж байна

Өнөөдөр аймгийн ИТХ-ын ээлжит XXII хуралдаан 09:00 цагт эхэллээ. Тус хуралдаанаар үндсэн 2 асуудал хэлэлцэнэ. ...

2014-07-28 1235
Хөдөлмөр зуучлал,мэдээллийн төвийн долоо хоногийн мэдээ /2014.07.21-27/

Бүртгэл-22 Ажлын байр-17 Захиалга-6 Зуучлал-7

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.232.99
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 455 Өнөөдөр
  • 3086 Өчигдөр
  • 3541 Долоо хоногт
  • 97125 Сүүлийн сард
  • 6355101 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар