ОРХОН АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 2013- 2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ОНЦЛОХ АЖЛУУД

НЭГ. “ БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ШИНЭЧЛЭЛ-ЭРДЭНЭТ 2013” НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
  Иргэдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, 3000 орчим  гаруй хүнийг  хамруулан тэдний саналыг холбогдох байгууллагад уламжлан хэрэгжүүлж ажилласнаар сургуулийн өмнөх хамран сургалт, сургууль, цэцэрлэгийн номын сангийн баяжилт, засвар үйлчилгээний хүртээмж, хүүхэд, төлөвшлийн талаар тодорхой ахиц,  тоон болон чанарын өөрчлөлт гарсан.


 
ХОЁР. ХҮҮХЭД ХӨГЖИЛ ТӨЛӨВШЛИЙН АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ  ЭХЛЭВ
    Аймгийн ЗД-ын 2013 оны 08-р сарын15-ны өдрийн А/418 тоот захирамжаар “Хүүхдийн хөгжил, төлөвшлийг сайжруулах аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг батлуулан  орон нутгийн төсвөөс  50,0 сая төгрөгийг шийдвэрлүүлснээр ЕБС –ийн 18 сургуульд  “Хүүхэд хөгжил, төлөвшлийн менежер “ ажилласнаар бүлэгт чиглэсэн үйлчилгээг өргөжүүлж байна.
 ГУРАВ.СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭВ
   Төрийн өмчийн  “Оюу”, “Дэгдээхий”, “Бялзуухай” цэцэрлэгүүд байгуулагдаж, 18 дугаар цэцэрлэгт 100 хүүхдийн өргөтгөл хийж, хувийн хэвшлийн 4 цэцэрлэг  шинээр  үйл ажиллагаагаа   эхэлснээр цэцэрлэгийн хүчин чадал  өмнөх оноос  1165 –аар  нэмэгдсэн.

 

ДӨРӨВ. “ЭКО АЯЛАЛ- ОРОН НУТАГ СУДЛАЛ” ИНТЕГРАЦИ ХИЧЭЭЛ  ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ
   Монгол хэл, газар зүй, хими, физик, биологи, газар зүй, түүх, дүрслэх урлаг, технологи, хөгжим, биеийн тамир, гадаад хэлний хичээлийн агуулгыг багтааж, орон нутгийн байгаль орчин, түүх,соёлын дурсгалт газартай танилцуулах, анги танхимд эзэмшсэн мэдлэгийг хэрэглээ болгох, багаар ажиллах чадварт суралцуулах, сурагчдын авьяас, сонирхлыг  нээх зорилгоор аймгийн Засаг даргын  А/284 тоот захирамжийг үндэслэн ЕБС-ийн 8-р ангийн сурагчдад “Эко аялал-Орон нутаг судлал” интеграци хичээлийг тодорхой  маршрутын дагуу зохион байгуулж, 14 сургуулийн 1650  сурагч, 150 гаруй багш,удирдах ажилтан хамрагдлаа. Тус хичээлийг зохион байгуулахад Музей, ССАЖГ, ТАЗГ, УЦУОША, “Эрдэнэт” үйлдвэр, Аялагчдын клуб зэрэг  байгууллагууд хамтарч ажилласан.  Үр дүнд нь сурагч бүр ажиглах, турших, тэмдэглэх, тооцоолох, хэмжих, боловсруулах арга барил эзэмшиж, эх орныхоо байгаль, түүх, соёлын дурсгалаар  бахархах, хайрлан хамгаалах,  зөв зохистой ашиглах арга ухаанд суралцсан.  Харин багш нарт сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх,  хичээл зохион байгуулах шинэлэг арга  хэлбэртэй танилцаж, сургалтыг танхимаас гаргах, хүүхэд бүрийн оролцоог хангах, бүтээл бий болгох, хамтран суралцах, хөгжихөд дэмжлэг болж чадсан.
ТАВ.“НОМ”,  “АВЬЯАС” ХӨТӨЛБӨРИЙГ АМЖИЛТТАЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА
    Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн “Номын баярын өдөр тэмдэглэх тухай” зарлигийн дагуу  БГ- нь  Номын төв, Хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хэлтэстэй хамтран хүүхдийн зохиолчидтой 3 удаагийн уулзалт хийж, 1800 орчим эцэг, эх, багш, сурагчдыг хамруулсан.
    Аймгийн ЗДТГ, ИТХ, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 27,5 сая төгрөгийн эрэлт хэрэгцээ ихтэй 1951 ш номыг  төрийн өмчийн сургуулиудад хуваарилан олгож номын сангийн фондыг баяжуулсан.
    СӨББ,  бага боловсролын хүрээнд аавуудын дунд  "ТОМ НОМ", ээжүүдийн дунд "ЖИЖИГ НОМ"  хийх сургалт зохион байгуулж,  цэцэрлэгийн хүрээнд  2000 орчим  аав, ээж  оролцон 3300 гаруй  ном бүтээж, 514 номыг сэргээн засварласан бөгөөд сургуулийн хэмжээнд  давхардсан тоогоор 6000 гаруй эцэг эх хамрагдаж, 6900 ширхэг номыг бүтээж,  ангийн номын санг баяжуулан. хүүхдийнхээ ном уншихад нь дэмжлэг үзүүллээ.
   Сургууль, цэцэрлэгүүд  2114 номыг “Номын богц” –оор аялуулсан ба 3024  хүн оролцож, санал сэтгэгдлээ бичгээр илэрхийлсэн. Энэ нь эцэг, эхийг хүүхдээ номтой нөхөрлүүлж, хэл яриа сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, гэр бүлийн дулаан уур амьсгал бүрдүүлэхэд чухал нөхцөл бүрдэхийн зэрэгцээ номтой зөв харьцах, ном унших арга техникийн талаар зөвлөгөө өгч ажилласан нь ихээхэн ач холбогдол өгсөн.
   Өнгөрсөн хичээлийн жилд “Авьяас” хөтөлбөрийн хүрээнд дугуйлан, секцийн үйл ажиллагаатай танилцах, БШУЯ-тай хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, үйл ажиллагаагаа төв, орон нутгийн хэвлэл мэдээллээр сурталчлах, Монгени цогцолбор сургуулийн туршлага судлах, сургалт зохион байгуулах, сургуулиуд үйл жиллагаагаа өдөрлөг хэлбэрээр иргэд хөдөлмөрчдөд нээлттэй тайлагнах зэрэг олон арга хэмжээг авч хэрэгжүүллээ.
   Аймгийн хэмжээнд сургуулийн насны хүүхдийн дунд 508 дугуйлан, секц, сонгон хичээллэснээс 175 нь шинээр нээсний дотор 96 нь авьяас хөтөлбөрөөс санхүүжсэн байна. Түүнчлэн 38 клуб (сурагчдийн өөрийн оролцооны байгууллагуудыг тооцохгүйгээр) нээн ажиллуулсан байна. Эдгээрт нийтдээ давхардсан тоогоор 17740 хүүхэд хамрагдаж, 498 багш удирдсанаас 29 нь хүүхэд,  14 нь сайн дурын иргэд байна гэсэн судалгаа гарч байна.
    Мөн тус хөтөлбөрийн хүрээнд ЕБС-иуд нийтдээ 213 арга хэмжээ зохион байгуулж, орон нутгийн ТV-ээр 41, төвийн ТV-ээр 3 удаа мэдээ сурвалжилга,  мэдээлэл, таниулга, сурталчилгаа  хийлээ.

Олон улсын олимпиадаас медаль хүртэв
   Улсын төрөлжсөн олимпиадын 3- ын даваанд “Орхон” цогцолбор сургуулийн монгол хэл, уран зохиолын багш Б.Нямсүрэн мөнгөн медаль, “Эрдэм” ахлах сургуулийн химийн багш Д.Тунгалагтуул хүрэл медаль, “Наран” цогцолбор сургуулийн сурагч Д. Оюунтунгалаг, Монгол- Турк сургуулийн сурагч Б.Эрдэнэболд, Б.Азбаяр, 14-р сургуулийн сурагч Э.Тэмүүжин, “Эрдэм” ахлах сургуулийн сурагч П.Бат- Эрдэнэ, 19- р сургуулийн сурагч Б Орхончимэг нар алт мөнгө, хүрэл медаль хүртэж, улмаар Монгол- Турк сургуулийн сурагч Б.Эрдэнэболд олон улсын биологийн олимпиадаас хүрэл медаль хүртэж, бахдам сайхан амжилт үзүүллээ.
Улсын хэмжээнд туршлага нь дэлгэрч, технологийн санд  бүртгэгдэв
   Сургалтын менежерүүд, БГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран багш нарын хичээлд сууж, тогтмол зөвлөн тусалж ажиллаж байна. Цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан улсын ур чадварын уралдааны эхний шатанд  88 багшийн хичээлээс 13 багшийн хичээл үндэсний портал сайтад байршсан ба 18-р сургуулийн газар зүйн багш Б.Түвшинбаяр, хөгжмийн багш С.Мөнхтулга, “Орхон” цогцолбор сургуулийн монгол хэлний багш Б.Нямсүрэн нарын хичээл технологийн үндэсний санд бүртгэгдэж, Батламжаа авлаа.
   Мөн Лаборатори VIII  сургуулийн бага ангийн багш  А.Мягмарсүрэн, Уран жаргал нар үндэсний хэмжээнд хичээл зааж, арга зүйгээ түгээн дэлгэрүүлж, өндөр үнэлэгдлээ.
Эцэг, эхийн талархлыг хүлээв
  Хөгжмийн боловсролыг бишгүүр хөгжмөөр дамжуулан олгохын тулд  сургууль, эцэг эхийн хамтын дэмжлэгтэйгээр 6,9 сая төгрөгийн өртөг бүхий хөгжмөөр VI  ангийн сурагчдыг хангаж, хөгжмийн сургалтанд хамруулан  “Хүүхдийн эрх -2014” хүүхдийн үндэсний уулзалт зөвлөгөөний арга хэмжээний үеэр 1000 хүүхдийн үзүүлэх тоглолт хийж,  эцэг эх, иргэдийн талархлыг хүртлээ.
Аймгуудын багш нарын спортын XI их наадам- Орхон аймагт
    Монгол улсын Засгийн газрын 2009 оны 01-р сарын 07–ы өдрийн 05 тоот тогтоолыг хэрэгжүүлэх, биеийн тамир спортыг нийтийн хүртээл болгох, төвийн бүсийн аймгуудын багш нарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, тэдний бие бялдрыг чийрэгжүүлэх, арга туршлага солилцох зорилгоор уламжлал болгон зохион байгуулдаг багш нарын спортын XI наадмыг амжилттай зохион байгууллаа.
  Тус наадамд Орхон, Булган, Дархан, Сэлэнгэ, Өмнөговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Хэнтий, Дорнод, Баянхонгор, Архангай аймгийн нийт 520 орчим  тамирчин багш хурд, хүчээ сорин оролцож, Орхон, Сэлэнгэ,  Дархан-Уул аймгийн багш нар манлайллаа.
Багшаар ажиллах эрх олгох шалгалтыг зохион байгууллаа
   БШУ-ы сайдын 2013 оны А/305 тоот тушаалаар баталсан  “Багшид багшлах эрх, мэргэжлийн зэрэг олгох, хасах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1 дэх заалтын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд “ Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон ерөнхий боловсролын сургуульд багшаар ажиллах эрх олгох”  шалгалтыг  2014 оны 8 дугаар сарын 10, 20 –ны өдрүүдэд орон нутагт зохион байгуулсан. Нийт 157 багш шалгалт өгч, 53 багш  тэнцэж,  ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад оролцох, багшаар ажиллах эрхтэй боллоо.


                    УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АРГА ХЭМЖЭЭ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ
                   2014 оны элсэлтийн ерөнхий шалгалтын  дүнгээр Орхон аймаг 1-р байр эзэллээ

Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалт арга зүйг түгээн дэлгэрүүллээ
    Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын арга зүйг нээн илрүүлэх ажлыг нэгж бүрээр зохион байгуулж,   судлагдахуунд суурилсан хичээлийн судалгааны  мэргэжил бүрийн  баг, бага боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх  67 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг тус тус байгуулан,  40 гаруй  багш судалгаат хичээл зааж,  хөтөлбөрөө сайжруулан, арга зүйгээ нийтийн хүртээл болголоо.
     Сургууль, цэцэрлэгийг багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, хүний нөөцийн нарийвчилсан судалгаатай болгож, мэдээллийн сан бүрдүүллээ.   Багш, удирдах ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх хэрэгцээний судалгааг авч сургалтын модуль хөтөлбөр боловсруулан ажлын байрны болон захиалгат сургалтыг зорилтот бүлэгт чиглүүлэн зохион байгуулж,  багшийн хөгжлийн тасралтгүй байдлыг хангаж байна.  
  “ Боловсролын эрх зүйн шинэчлэл” сургалтад 500 гаруй, БМДИ-ээс зохион байгуулсан үндсэн болон төрөлжсөн сургалтад 173 багш ажилтан, 2,3,4 дэх жилдээ ажиллаж байгаа орон нутгийн үндсэн сургалтад  93 багш ажилтан  сургалтанд хамрагдаж  тайлангаа амжилттай хамгаалсан.
     Зорилтот сургалтыг   багш, удирдах ажилтан гэсэн 2 чиглэлээр зохион байгуулж, “Дадлага ажилд суурилсан мэдлэг бүтээлгэх арга зүй” агуулгаар  удирдлагуудад  “Боловсролын чанарын шинэчлэл, хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх арга зүй”, “Сургуулийн менежмент”, “ Сургуулийн  болон судлагдахуунд суурилсан хичээлийн судалгаа”  агуулгаар тус тус  зохион байгуулж  сургуульд суурилсан болон судлагдахуунд суурилсан хичээлийн судалгааны  явц, гарцад дүн шинжилгээ хийх, сургалтын үр дүнг үнэлэх  зорилгоор  онол практикийн бага хурал зохион байгуулж, харилцан туршлага солилцуулсан нь үр дүнтэй арга хэмжээ байлаа.  Сургалт болон онол практикийн бага хуралд  502 багш,  давхардсан тоогоор 280 гаруй удирдах ажилтан хамрагдлаа.
Бага боловсролын үндэсний шинэчилсэн хөтөлбөрийн агуулга арга зүй сургалтанд  250 бага ангийн багш, удирдах ажилтан, “Хүүхэд өөрөө чиглүүлэгч” сургалтанд 100 гаруй хүн хамрагдлаа. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд орон нутгийн төсвөөс 2,5 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгсөн. Мэргэжил дээшлүүлэх ажлыг  системтэй, төлөвлөгөөтэй авч хэрэгжүүлснээр багш, удирдах ажилтан   чадваржиж арга зүй технологийн шинэчлэл  зохих түвшинд хийгдэж,  давхардсан тоогоор 1800  гаруй  багш, удирдах ажилтан мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан. 
Харилцан туршлага судлав
    Булган, Дундговь аймаг,  Хан-Уул дүүргийн   115-р сургууль , УБ хотын сургуулийн  захирал, боловсролын газрын мэргэжилтэн, багшийн  бүрэлдэхүүнтэй баг ,  Дархан-Уул аймгийн Боловсролын газар , ЕБС-ийн нийгмийн ажилтан, 23 –р сургуулийн багш  бүхий    150 гаруй  хүн   манай аймгийн боловсролын салбарын үйл ажиллагаатай танилцаж,  манай аймгийн  Боловсролын газрын мэргэжилтнүүд  Өвөрхангай, Баянхонгор,  харин  ЕБС-ийн захирлууд  “Монгени”  сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцаж,  туршлага солилцлоо. Мөн ОХУ, БНСУ, ХБНГУ зэрэг орнуудад багш, удирдах ажилтан мэргэжил дээшлүүлж, туршлага судалсан бөгөөд Улан- Үдэ хотын БГ- ын дарга, мэргэжилтнүүд ирж, хамтран ажиллах тухай санал солилцлоо.  
Нийгмийн дэмжлэгийн сангийн мөнгө нэмэгдэв
    Багш нарын арга зүйг сайжруулах, тэдний бүтээлч ажлыг дэмжих, мэргэжил дээшлүүлэх зорилгоор аймгийн Нийгмийн дэмжлэгийн санг 20.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн нь багш нар мэргэжлээ дээшлүүлэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэхэд дэмжлэг боллоо.
Сурах бичгээр бүрэн хангана
     БШУЯ-аас I-V ангийн сурах бичгийг 100% шинэчлэн гаргасан бөгөөд аймгийн хэмжээнд I ангийн 1851 ш, II ангийн 1840 ш, III ангийн 1466 ш, IV ангийн 1481ш, V ангийн 1388 ш сурах бичиг, I-V ангийн   багшийн номыг  төрөл тус бүрээр татан авч, сургуулиудад хүргэхэд бэлэн боллоо. 
Энэ хичээлийн жилд VII ангийн 16 нэр төрлийн, XII ангийн 12 нэр төрлийн ном, багшийн номын  хамт шинээр хэвлэгдсэн. Амьжиргааны баталгаажих түвшнээс доогуур орлоготой иргэдийн  хүүхдэд үнэ төлбөргүй олгох VII ангийн 16 нэр төрлийн 473 ш, IX ангийн 16 нэр төрлийн  108 ш, XI ангийн 12 нэр төрлийн  247ш сурах бичгийг сургуулиудад хуваариллаа. 
    “Боловсролын салбарын шинэчлэл төсөл” –ийн хүрээнд “Түрээсийн сурах бичгийн онлайн систем” –ийг нэвтрүүлж байгаа ба энэ систем нь сурах бичгийн түрээсийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, сурах бичгийн тоог үнэн бодитой гаргах, төлбөр хураахад хяналт тавих бололцоо олгох ач холбогдолтой.
Аймгийн тэргүүний сургууль, цэцэрлэг тодров
   СӨБ, ЕБС-ийн 2013-2014 оны хичээлийн жилийн үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийж, төрийн болон төрийн бус өмчийн 19 сургууль, төрийн өмчийн 24 цэцэрлэг, төрийн бус өмчийн “Тэмүүлэл”, “Солонго”, “Миний гэр”, “Гоё”, “Хөгжилтэй инээд” зэрэг 5 цэцэрлэг хамрагдлаа. 
Тэргүүний байгууллагаар төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэгээс БУГС- тай 14- р сургууль, “Орхон” цогцолбор, VII сургууль, XV, IX, X, төрийн бус өмчийн сургууль, цэцэрлэгээс Монгол- Туркийн хамтарсан сургууль,”Миний гэр” тус тус шалгарлаа.
   Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны "Зөв монгол хүүхэд" хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн байдал, МУЗГ-ын 2008 оны 288 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, төсвийн ил тод нээлттэй байдлыг үзэж,  үнэлгээ өгсөн нь онцлог байлаа.
Мөн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагааны тайлан, БШУЯ, Боловсролын газрын зорилго, зорилтын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийж, ерөнхий менежерийн илтгэл хэлэлцүүллээ. 
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийснээр
-    Бодлогын зорилтууд, түүний дотор Боловсролын тухай хууль, тогтоомж, тогтоол, шийдвэр, боловсролын стандарт, дүрэм, журам нь тухайн байгууллагыг хүсэн хүлээж байгаа үр дүнд хүрч, хэрэгжиж, хөгжиж байгаа эсэхийг тогтоож,
сургуулийн үйл ажиллагааны үр дүнд үнэлгээ өгнө. 
-    Боловсролын стандартын үнэ цэнийг үнэлэх, түүнийг хэрэгжүүлэхэд тохиолдож болох бэрхшээлийг тодруулан, түүнийг даван туулах арга замыг хайх санаачилгыг бий болгох, цаашид ажиллах урам зориг, эрч хүч өгч, багш, сурган хүмүүжүүлэгчид болон суралцагчид, иргэдийн сурах гэгээрэх хэрэгцээгээ хангах таатай орчин, нөхцөл бүрдүүлэх сэдэл, тэмүүлэл бий болгоно.
-    Нөөц бололцоондоо тулгуурлан  ажлыг чанаржуулж, сургууль, багш, удирдлага, суралцагчийг хөгжлийн чанарын дээд түвшинд хүргэх, байнга, тасралтгүй хөгжихөд нь чиглүүлж тусална. 

 

Холбоотой мэдээлэл

2017-06-23 1769
МАНАЙ АЙМАГТ 3724 АХМАД “НАСНЫ ХИШИГ” АВНА

Засгийн газраас ахмад настнуудад Цагаан сарын баярын өмнө, Үндэсний их баяр наадмын өмнө буюу жилд хоёр ...

2015-06-02 1301
Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс 7 хоногийн мэдээ 2015.05-25-29

Зуслангийн багш нарын сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, зусланд ажиллах багш, тогоочийг бүртгэж байна. ...

2015-08-09 2464
“БАЙГАЛЬД ХАЙРТАЙ ЗАЛУУС” 1-р аяны хүрээнд хог хаягдлыг цэвэрлэсэн байна

“БАЙГАЛЬД ХАЙРТАЙ ЗАЛУУС” 1-р аяны хүрээнд ЭРДЭНЭТ, БУЛГАНЫ АВТО ЗАМ ДАГУУ,

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 26

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 48

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 39

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 45

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 285

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 894

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 308

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 285

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 132

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.243.21
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 27 Онлайн
  • 1696 Өнөөдөр
  • 4081 Өчигдөр
  • 31090 Долоо хоногт
  • 67845 Сүүлийн сард
  • 6325821 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар