9-р сарын хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1-Sep

Өндөр гуа ХХК

Татварын хэлтсийн угтах үйлчилгээнд тоног төхөөрөмж, эд хогшил худалдан авах

     30,000,000

ОНХО

Хүлээн авсан

2

3-Sep

ЭЭН ХХК

Орон сууцны 5 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

     70,000,000

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

3

3-Sep

ДБЧЭ ХХК

"Хүүхэд залуучуудын театр"-ын засвар

     52,692,438

ОНХО

Хүлээн авсан

4

3-Sep

Богатырь ХХК

Нутгийн удирдлагын ордны спорт заалны засвар

     24,667,179

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

5

4-Sep

Сэхүүн чоно ХХК

Одод цэцэрлэгийн барилгын дээврийн засвар

       7,458,911

ОНХО

Хүлээн авсан

6

4-Sep

Сэхүүн чоно ХХК

"Ирээдүйн одод" сургуулийн дотуур байрыг цэцэрлэгийн зориулалтай болгон  өөрчлөн засварлах /Одод цэцэрлэгийн барилгын засвар/

     17,279,419

ОНХО

Хүлээн авсан

7

5-Sep

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

   191,878,009

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

8

8-Sep

Сууц трейд ХХК

Хүүхдийн ордны их зааланд тохижилт хийх

     11,498,582

ОНХО

Хүлээн авсан

9

8-Sep

Б.Мөнхтогтох

Орон сууцны 7-р хорооллын гадна холбооны шугамын ажлын зураг төсөв

       3,000,000

ОНХО

Хүлээн авсан

10

10-Sep

ЭБЦТС ТӨХК

Гэр хорооллын агаарын шугамгүй айл өрхүүдэд шинээр шугам татаж, хуучин шугамын хүчдэлийг сайжруулан дэд өртөө өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх

   125,559,872

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

11

10-Sep

Фармед ресурс ХХК

Ахмадын амралт, сувилалын эмчилгээний тоног төхөөрөмж

     15,850,000

ОНХО

Хүлээн авсан

12

11-Sep

Урагшлах ХХК

Их залуу багийн 640 хүүхдийн сургуулийн дутуу санхүүжилт

   155,656,446

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

13

11-Sep

Орхон АЗЗА ХХК

Орон сууцны 6 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

   188,461,904

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

14

11-Sep

Орхон АЗЗА ХХК

Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км хатуу хучилттай авто зам

   400,440,495

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

15

11-Sep

О.Энхбаяр

Аудитын газарт граж худалдан авах

     21,000,000

ОНХО

Хүлээн авсан

16

12-Sep

ЭЭН ХХК

Орон сууцны 5 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

     70,000,000

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

17

16-Sep

Орхонконструкшн ХХК

13-р сургуулийн спорт болон урлагийн заалны барилгын үндсэн хийцэд эвдрэл гэмтэл гарсныг хүчитгэх бэхэлгээ хийх, дээврийн засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах

       9,000,000

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

18

16-Sep

Эрдсанбар ХХК

Номын төвийн барилга, сантехник, цахилгаан, холбоо дохиоллын засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах

       4,480,386

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

19

16-Sep

Их материал ХХК

Музейн үзмэрийн Хорго витринийг шинэчлэх

       5,090,182

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

20

17-Sep

Гарден сити ХХК

Сүхбаатар, Тюрьяков, Орхон-2, Нацагдаржийн гудамжны явган замын хэсэгчилсэн засвар, шинэчлэл

     39,129,104

ОНХО

Хүлээн авсан

21

18-Sep

Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК

Захирагааны 3-р байрны подволын ЦНБайгууламж ОНӨҮГ-н ажилчдын өрөөний засвар

     43,440,729

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

22

19-Sep

ШУТИС

13 дугаар ахлах сургуулийн спорт болон урлагийн заалны барилгын бүтээцийн оношлогоо хийх ажил

       5,000,000

ОНХО

Хүлээн авсан

23

22-Sep

ЭЭН ХХК

Орон сууцны 5 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

   215,478,128

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

24

22-Sep

Монгол бест өннури ХХК

Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

     39,736,322

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

25

22-Sep

Өлзий хутгийн наран ХХК

Хот доторх авто замын нөхөөс

     87,731,639

ОНХО

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар

26

22-Sep

Булган АЗЗА ТӨХК

Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТөвийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт

   173,298,434

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

27

22-Sep

Монголын цахилгаан холбоо ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

       8,807,813

ОНХО

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар

28

22-Sep

Сэцэд ХХК

Орон сууцны 4 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

   154,219,785

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

29

22-Sep

Сэцэд ХХК

Орон сууцны 1 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

   158,445,000

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

30

22-Sep

Зияа ХХК

Уртбулаг багийн Иргэний танхим, хурлын байрны засвар

       2,668,403

ОНХО

Хүлээн авсан

31

26-Sep

Тэргэн нуур ХХК

ХХААЖДҮГ-ын агропаркийн засвар

     27,393,134

ОНХО

Гүйцэтгэлээр

32

29-Sep

Сэцэд ХХК

Тюрьяковын гудамжны хатуу хучилттай авто замын  хэсэгчилсэн шинэчлэх

     49,703,672

ОНХО

Хүлээн авсан

33

29-Sep

Орхонконструкшн ХХК

13-р сургуулийн спорт болон урлагийн заалны барилгын үндсэн хийцэд эвдрэл гэмтэл гарсныг хүчитгэх бэхэлгээ хийх, дээврийн засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах

       9,000,000

ОНХО

Хүлээн авсан

34

29-Sep

Шилтгээн таун ХХК

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг стандартын дагуу шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах  Багц 2

     22,600,000

ОНХО

Хүлээн авсан

35

29-Sep

Соён Өргөө ХХК

ЦНБайгууламж ОНӨҮГ-т тоноглогдсон авто машин авах /2ш портер/

     35,980,000

ОНХО

Хүлээн авсан

36

29-Sep

А.Сономцэрэн

Худалдан авах албаны өрөөний цахилгаан, холбоо дохиолол, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн архивын өрөөний галын дохиолол, Татварын албаны нэг цэгийн өрөөний гэрэлтүүлэг, Татварын албаны угтах өрөөний гэрэлтүүлгийн ажлын зураг боловсруулах ажил

          972,553

ОНХО

Хүлээн авсан

37

29-Sep

Шилтгээн таун ХХК

Наран, Баян-Өндөр цогцолбор сургуулиудын шүдний кабинет тохижуулах, тоног төхөөрөмж худалдан авах

     30,000,000

ОНХО

Хүлээн авсан

38

2-Sep

Нью гранд цамхаг ХХК

Орон сууцны 1-2-5,1-5-2,1-4-7,1-5-6-р блокийн дээвэр

     47,935,996

ОНХС

Хүлээн авсан

39

2-Sep

Тоджаргал ХХК

Орон сууцны 5-13-2,5-1-4, 2-1б-2 блокийн дээвэр

     47,184,984

ОНХС

Гүйцэтгэлээр

40

2-Sep

Жам ХХК

Уртын гол багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих

     34,816,892

ОНХС

Гүйцэтгэлээр

41

4-Sep

Жам ХХК

Булаг багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих

     73,980,706

ОНХС

Гүйцэтгэлээр

42

8-Sep

Очиртон ХХК

Орон сууцны 5-11-5,6-2-1,6-5-2-р блокийн дээвэр

     12,509,479

ОНХС

Хүлээн авсан

43

8-Sep

Монгол дайван ХХК

Баян-Өндөр суманд "Эко Баян-Өндөр хороолол"-ыг цогц хэлбэрээр барих ажлын зураг төслийг боловсруулах барьж эхлүүлэх

   100,000,000

ОНХС

Гүйцэтгэлээр

44

9-Sep

Б.Чинзориг

Багийн нэгдсэн байр худалдан авах зардал

   810,000,000

ОНХС

Хүлээн авсан

45

11-Sep

Тоджаргал ХХК

Орон сууцны 5-3-1,1-5-1 блокийн дээвэр

     31,679,876

ОНХС

Гүйцэтгэлээр

46

16-Sep

Ээлт өлгий ХХК

Орон сууцны 1-4-6,2-7-1,2-7-2-р блокийн дээвэр

       8,533,088

ОНХС

Хүлээн авсан

47

17-Sep

Ажнайцэгц ХХК

Наран багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих

     28,339,297

ОНХС

Хүлээн авсан

48

19-Sep

Новел нэтворк ХХК

Их залуу багт гудамжны гэрэлтүүлэг тавих

     49,940,811

ОНХС

Хүлээн авсан

49

22-Sep

Олон зам ХХК

Орон сууцны 3-19-2,2-24-1 блокийн дээвэр

     31,256,000

ОНХС

Гүйцэтгэлээр

50

22-Sep

Тоджаргал ХХК

Орон сууцны 5-13-2,5-1-4, 2-1б-2 блокийн дээвэр

     14,589,296

ОНХС

Хүлээн авсан

51

5-Sep

Майкобио ХХК

Байгалийн ургамал, амьтан, биологийн төрөл зүйл, бэлчээрийн ургамлын тархалтын судалгааг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх

     22,500,000

БО

Хүлээн авсан

52

18-Sep

Олз мандал ХХК

Сархиа уулын оройн хэсэгт хаягдсан каръерийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, иж бүрэн нөхөн сэргээх /5 га газар/

     14,000,000

БО

Гүйцэтгэлээр

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-12-03 2258
11-р сарын хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээ

1. "Шанхат хүрэн" ХХК: Урт булаг багийн 5-19-3-р блокийн дээврийн засвар 2. "Тулгатехник" ...

2014-05-22 5827
Засаг даргын Тамгын газрын 2014 оны төсвийн хуваарь

Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшуулал Үндсэн цалин Нэмэгдэл урамшуулал Гэрээт ажлын цалин Унаа, хоолны ...

2015-12-08 1604
Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 11-р сарын зарлагын гүйцэтгэл

Орон нутгийн төсвийн 2015 оны 11-р сарын зарлагын гүйцэтгэл

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 15 Онлайн
  • 639 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13039 Долоо хоногт
  • 65030 Сүүлийн сард
  • 6432165 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар