БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН 10 САРЫН 22-26-НЫ 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

1.БХАН-ийн “Алхам алхам”-аар хөтөлбөр ОУААХ-ны төслийн хүрээнд багшийн ажилд чанарын үнэлгээ хийх,арга зүй сайжруулахад зөвлөн туслах мониторинг хийх зорилгоор Улаанбаатар хотоос тус хөтөлбөрийн үнэлгээний ажилтан Б.Адилбиш,Б.Навчаа нар лаборатори 8-р сургуулийн багш  Д    ,8-р цэцэрлэгийн багш Б.Буянхишиг нарын сургалт үйл ажиллагаанд сууж,итгэлцлийн үнэлгээ хийж,мониторинг хийлээ.

2. Рашаант багийн нутагт байрлах  өрхийн эмнэлэг байсан  байрыг халамжийн цэцэрлэг болгох саналтай байгаа иргэн Оюунчимэгийн хүсэлтийн дагуу 10 сарын 22-ны өдөр газар дээр нь очиж байртай танилцлаа.Цэцэрлэг ажилуулж болох эсэх талаар өрөө тасалгааны зохион байгуулалт,ариун цэврийн өрөө,ус,цахилгаан,бохир зайлуулах хоолой,гал тогооны өрөө  зэргийг нягтлан үзэж цэцэрлэг болгон өөрчилөхөд ямар асуудлуудыг шийдүүлэх талаар  мэргэжлийн зүгээс зөвлөгөө өгөв.

3. 2014 онд цэцэрлэгүүдэд нийлүүлэгдсэн хөрөнгө орлогын мэдээг нэгтгэж байна.

4. АНУ-ын Энх тайвны корпусын сайн дурын мэргэжилтэн багш нартай хамтран 2014-2015 оны хичээлийн жилд зохион байгуулах арга зүйн сургалтын хуваарийн дагуу эхний сургалтыг 5-р ангид англи хэлний хичээл ордог багш нарт явууллаа. 10 сургуулийн 45 багш оролцон, сурагчдын сонсох, ярих чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарах зарим асуудал, англи үгийн дуудлагыг хэрхэн зааж, хэллэгийг сайжруулах зарим арга замын талаар ярилцан, хичээлд хэрэглэж болох дуу, шүлэг, тоглоомыг зааж өглөө.

 5.Орон нутгийн хүүхэд, залуучуудад орос хэл, оросын соёлыг сурталчлах зорилгоор Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны сарын ажлын хүрээнд Орос хэл, соёлын бүсийн арга хэмжээ 2014 оны 10-р сарын 21, 22-ны өдрүүдэд  Дархан-Уул аймагт болсон. Уг арга хэмжээний олимпиадын төрөлд Орхон аймгийн 4 сурагч 2 багш оролцоод ирлээ. Дархан-Уул,  Сэлэнгэ, Орхон, Булган, Төв аймгууд болон Улаанбаатар хотын багш сурагчид оролцсноос  11-р ангийн сурагчдын төрөлд БУГС-тай 14-р сургуулийн  11-р ангийн сурагч Ц.Номин-Эрдэнэ 1-р байр, Алтан медаль,  12-р ангийн сурагчдын төрөлд “Эрдэнэт” цогцолбор сургуулийн 12-р ангийн сурагч М.Нандинцэцэг 3-р байр хүрэл медаль, ОХУ-ын их дээд сургуульд 100% тэтгэлгээр сурах эрхээр, орос хэлний шилдэг багш шалгаруулах уралдаанд “Баян-Өндөр” цогцолбор сургуулийн багш Л.Мөнхгэрэл 3-р байр тус тус эзэлж, бусад аймаг хотуудыг хошуучлан оролцсон.6. Монгол хэл уран зохиолын багш нарын уднд илтгэлийн уралдаан явуулж  үүнээс 12 багш  илтгэл тавьсан.
7.ЭМГ-ын мэргэжилтнүүдэд монгол хэл зөв бичих зүйн дүрмийн талаар  2 цагийн сургалт явуулсан.
8. Их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд “Үгийн увдис” нэвтрүүлэг хийж оюутнуудад тус тэмцээнд амжилттай оролцлоо.
9.11-р ангийн сургачдын дунд “Өнөөдрийн уншигч маргаашийн лидер “ илтгэлийн уралдааныг зохион байгуулж   11-р ангийн 13  сурагч тус тэмцээнд оролцлоо.
10.“Эко аялал-интеграци хичээл”-ийн 2014 оны сүүлийн аялалыг 18-ны бямба гаригт зохион байгууллаа. Үүнд Эрдэнэт цогцолбор, Мон-Турк, Эрдмийн сан сургуулийн 8-р ангийн нийт 150 сурагч, 30 багш оролцсон бөгөөд энэ чиглэлээр Эрдэнэт цогцолбор сургуулийн багш сурагчид 23-ны өдөр бататгал тайлант хичээлийг эцэг эхчүүдэд нээлттэйгээр зохион байгуулсан нь эцэг эхчүүдийн талархалыг хүлээсэн арга хэмжээ боллоо.
 

 

11. 2014 оны 10-р сарын 23 нд ХГБХХ-ийн   зааланд “Төрийн албан хаагчын ёс зүй” сургалтанд БГ-ын мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

 14. 10 дугаар сарын 24-25 –ны өрүүдэд Химийн багш нарын орон нутагт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт зохион байгуулагдана.  Үүнтэй холбогдуулан химийн багш нарын Ийгл сургууль дээр цуглуулан сургалтын агуулга болон сургалтанд ашиглагдах сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг танилцуулсан.
 15. Мэргэжилтгүүд ” Багшид мэргэжлийн зэрэг олгох хасах” 305 дугаар тушаалын дагуу зөвлөх -5,  тэргүүлэх-89 багшийн материалтай танилцан хуралд хэлэлцүүллээ. Зөвлөх зэрэг авах 5 багшийн материалыг шаардлага хангасан гэж үзэн БМИД-д 10 дугаар сарын 29-ны дотор явуулахаар, тэргүүлэх зэрэг авах 89  багшаас 82  багшийн материалыг шаардлага хангасан гэж үзэн тэргүүлэх зэргийг сунгах, шинээр олгохоор  шийдвэрлэсэн.
16. Боловсролын газрын мэргэжилтнүүд мэргэжлийн чиглэлээр багш нартаа сургалт өгөхөөр сургатын хөтөлбөр төлөвлөгөө гарган батлуулсан.
 

 

Холбоотой мэдээлэл