Эрүүл мэндийн газрын долоо хоногийн мэдээ /2015.01.19-23/

•    Эрүүл мэндийн газрын вэб хуудсыг сэргээн засварлаж, шилэн дансны блог нээн холбогдох мэдээллүүдийг байршуулж мөн цахим мэдээллийн блог нээн ажиллуулсан байна.
•    Эрүүл мэнд, спортын яамнаас теле хурал 1 удаа зохион байгуулсан.
•    ЭХЭМҮТ-д Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн 7 хоногийн мэдээг цахимаар хүргэж мэдээллийг программд шивж оруулсан.
•    Монгол улсын 3 сая дахь иргэн тодруулахтай холбоотой төрсөн хүүхдүүдийн дэлгэрэнгүй бүртгэлийг 12 цагийн зайтай  авч АСМА-д хүргэсэн.
•    Эрүүл мэндийн газраас МХГ-тай 2015 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний саналыг авч, хүргүүлсэн.
•    ӨЭМТ, ХХ-ийн ортой эмнэлэг, ЭХНБ-ын гэрээний төсөл, шалгуурыг  боловсруулсан. БОЭТ, Жаргалант сумын ЭМТ- ийн 2015 оны  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлагдаагүй хүлээгдэж байна.
•    Эрүүл мэндийн газарт бичгээр 7 өргөдөл ирсэн, үүнээс  гомдол 1, хүсэлт 6 байна. БОЭТөвийн шүдний кабинетын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг  БОЭТөвд шилжүүлсэн.
•    Программаар  Нийцэл өрхийн эрүүл мэндийн төвтэй холбоотой 3 талархал ирснийг дамжуулсан.
•    Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 68 дугаар тушаалын дагуу эмчлэх, сувилах, эм барих үйл ажиллагаагаа сунгуулсан 33 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний  лицензийг ЭМХТөвөөс авчруулан хүлээлгэн өгч байна.
•    2012-2014 онд төрийн сангийн зардлаар үндсэн болон төрөлжсөн, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад суралцсан эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний  судалгаа гаргасан.
•    Эрүүл мэндийн газрын ажилчдын 2015 оны ээлжийн амралтын  хуваарийг авч, газрын даргаар батлуулсан.
•    Эрүүл мэндийн сайдын 2013 оны 363 дугаар тушаалын дагуу эрүүл мэндийн салбарын 33 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний материалыг бүрдүүлсэн.
•    Баян Өндөр сумтай хамтран 2015 онд хийх ажлын санал явуулж 13 ажил төлөвлөсөн ба ажлын хэсгийн уулзалтад оролцлоо.
•    Агаарын бохирдолтыг бууруулах мастер төлөвлөгөөний ажлын хэсгийн уулзалтад оролцож 2015 онд хэрэгжүүлэх 5 санал өглөө.
•    Дүлийрэл сонсгол бууралтын стратегийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд удирдах зөвлөлийг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр сонголоо 2015 оны хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа ЭДЦС, Эрдэнэт хивс ХКК, 15–р цэцэрлэг 14-р сургууль дээр сонсгол бууралтын тархалтын судалгаа хийхээр төлөвлөсөн.
•    Хүнсний аюулгүй байдлын чиглэлээр БСГ–т зөвлөмж хүргүүллээ зах зээлийн үнийн судалгаа, нэр төрлийн судалгааг гаргахаар бэлтгэж байна.
•    БЗДХ–ын 3000 ш оношлуур, эбола вирусын үеийн бэлэн байдлын үеийн нөөцийг хүлээн авсан, БЗДХ кампанит ажлын захирамжийн төсөл өгөөд байна
•    СӨЭМТ–үүдтэй ЭМД сангийн 40 % санхүүжилтийн гэрээг нэмэлтээр байгуулан гарын үсэг үзэглэлээ.
•    ЭММСС явуулах Орхон ЭМГ. блог нээсэн.
•    Дархлаажуулалтыг өрхөд хийх шинээр зохион байгуулах ажлыг судалгаа хийгдэж байна.
•   
•    Осол гэмтлээс сэргийлэх хөтөлбөрийн удирдамж гарсан салбаруудад хүргэгдсэн ба бага насны хүүхдүүдийн түлэгдэлтээр судалгаа авах ажил хийгдэхээр асуумж бэлэн болоод байна.
•    Сургууль цэцэрлэгийн эмч нарт  ХАБЭА хууль түлэгдлээс сэргийлэх сургалт хийлээ.
•    2014 оны ХӨ тайлан гаргасан нийт 18 төрлийн 190 өвчлөл бүртгэгдсэн сүрьеэ тохиолдол байна.
•    Нар, мөнхийн тус эмнэлгүүд дээрх  ЭТҮХ-тэй хамтарсан хяналт хийгдсэн байна.
•    Томуу томуу төст өвчний мэдээг флу, ти-д мэдээлсэн томуугын өвчлөл 5,9% байна.
•    ЭМГ-ын дэргэдэх ТЗОКомисс хуралдаж, тус комиссын  2014 оны хийсэн ажлын тайлан, 2 эмийн сан, 1 үүдэн эмнэлгийн асуудлыг авч хэлэлцлээ.
•    Эрдэнэт Булганы Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээнд тусгагдсан эрүүл мэндийн чиглэлээр 6 заалтын биелэлтийг гаргаж хүргүүлсэн.
•    БОЭТ-н эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  тендерийг задлахад 30 багцаас 4 багц нь төсөвт өртөгт багтсан, 26 багц нь төсөвт өртөгөөс хэтэрсэн тул дахин хязгаарлагдмал тендер зарлахаар болсон.
•    ЭМЯ-д улсын бүртгэлд бүртгэлтэй боловч тасалдалтай байгаа 2 эмийн жагсаалтыг хүргүүллээ.
Хийх ажил
•    Мөнх-Алтаргана эмийн сан, сувилахуйн  чиглэлээр тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 3 үүдэн эмнэлгийн стандартын хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийн танилцууллаа.
•    ЭМСалбарын хэмжээнд Дэлхийн эмч  нарын өдөр, цагаан сараар ахмадуудад хүндэтгэл үзүүлэх  ажлыг  зохион байгуулах удирдамж гаргалаа.
•    ХХ-н ортой болон үүдэн эмнэлгүүдээр хяналт хийн эрсдэлийг үнэлэх
•    Эм зүйч,жор баригч, сувилахуйн арга зүйч нарын  ээлжит хурал хийгдэнэ.
•    Сувилагч, тусгай мэргэжилтний онол гардан үйлдлийн стандартыг үнэлэх тест, видео үзүүлбэр бэлтгэнэ.
•    2016-2017 онд ашиглах орны төлөвлөлтийг ЭМЯ-д хүргүүлнэ
•    Хувийн хэвшлийн үүдэн эмнэлэг, эмийн сангуудын шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна.
•    ЭМБ-уудтай гэрээ хийх хуваарь гаргаж, хуваарийн дагуу салбаруудтай гэрээ хийх ажлын зохион байгуулна.
•    ЭМГ-ын дотоод хяналтын төлөвлөгөөг нэгтгэн батлуулна.
•    Эрүүл мэндийн газрын дотоод журам, үйлдвэрчний эвлэлтэй байгуулсан хамтын гэрээг батална. 

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-03-17 1478
ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 7 ХОНОГИЙН МЭДЭЭНИЙ ТОВЧ /2014.03.07-13/

Дээрх хугацаанд тус цагдаагийн газар нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас 151 /Үүнээс Гэмт хэргийн ...

2014-06-04 2131
“Тэгш дүүрэн” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн эцэг, эхэд зориулсан сургалт явагдаж байна

Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих ажлын хүрээнд Засаг даргын Тамгын газар, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг ...

2020-12-28 901
НИЙГМИЙН ЗӨВШЛИЙН ГУРВАН ТАЛТ ХАМТЫН ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ ШАЛГАРУУЛЛАА

Өнөөдөр хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг ханган ажилчдаа ажиллах тав тухтай орчин нөхцөлөөр ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

Хойд бүсийн аймгийн засаг дарга нар байгалийн гамшиг болон бохирдлоос сэргийлэх яаралтай шаардлага байгааг онцоллоо

2021-10-15 26

СУРАГЧДАД ГАР УТАС ГАРДУУЛАН ӨГЛӨӨ

2021-10-13 48

ЗАСАГ ДАРГА ЖАРГАЛАНТ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА

2021-10-13 39

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ III-Р УЛИРЛЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЕРӨНХИЙ ТАЙЛАН

2021-10-13 45

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 284

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ШАВЬ НАРАА МАССААР НЬ СУРЛАГЫН ЧАНАРЫГ АХИУЛЖ БАЙГАА БАГШ НАРЫГ УРАМШУУЛНА

2021-10-04 894

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 308

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 299

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 284

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2021-10-04 153

ТЭРБУМ МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЭЭЛТ ОРХОН АЙМАГТ БОЛЛОО

2021-10-05 132

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

2021-10-12 84

“Эрдэнэт хөгжил 2021” эдийн засгийн чуулган энэ сарын 19-20 нд болно

2021-10-15 82

“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” САРЫН АЯНЫ НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ӨНӨӨДӨР НОМЫН БАЯРААР ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-11 73

ДАРАА ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ИРГЭДИЙН САНАЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭДЭГ

2021-10-11 57

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.231.243.21
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 28 Онлайн
  • 1686 Өнөөдөр
  • 4081 Өчигдөр
  • 31080 Долоо хоногт
  • 67835 Сүүлийн сард
  • 6325811 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1017

Facebook

Цаг агаар