Баян-Өндөр сум иргэдэд мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг нь авч ажилласан байна

       Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013, 2014, 2015 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар, 2016 оны Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх ажлын санал асуулгын талаарх хэлэлцүүлгийг 2015.08.21-26-ны өдрүүдэд 21 багт зохион байгуулж 320 гаруй иргэдэд мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг нь авч ажилласан.
      
     
- Ойн хортон шавж устгах “Түр хорио цээр тогтоох тухай” Сумын Засаг даргын 2015 оны А/342 тоот захирамж гарч, 2015.08.24-09.07-ны өдрүүдэд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, Мон таксаци ХХК-тай хамтран Зосын Давааны хойд, урд хэсэг, Бортын аманд хийж эхлээд байна.Устгал хийх газарт аялал зугаалга хийх, мал амьтан бэлчээхийг хориглосон тухай мэдээллийг ард иргэдэд мэдээлэлж байна.
- Шанд, Яргуйт, Их-Залуу, Говил, Цагаанчулуут, Уртынгол, Даваат багийн ажлын алба Хөдөлмөрийн хэлтэстэй хамтран 2015.08-19-25-ны өдрүүдэд үерийн улмаас үүссэн гуу, жалга, шуудуу, талбайн хог хаягдлыг багуудын ажил хөдөлмөр эрхэлдэггүй 100 иргэнийг түр ажлын байраар ханган 20850 м2 талбайгаас 144 м3 хог, лаг шаврыг цэвэрлэн хогийн цэгт төвлөрүүлээд байна. 
 
    
 
 
  - Газар зохион байгуулалтын чиглэлээр: 
  - Шинээр гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар эзэмших хүсэлт гаргасан 5 иргэн, газар эзэмшүүлэх эрхээ шилжүүлэхийг хүссэн 3 иргэний хүсэлтийг хүлээн авсан, Сумын Засаг даргын А/183, А/296, А/297 тоот захирамжаар гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар эзэмшсэн 4 иргэнтэй  захирамжийн дагуу  газар эзэмшүүлэх гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олголоо.
   -Эзэмшиж буй хашааны газраа өмчилж авахыг хүссэн нийт 21 иргэний материалыг шинээр хүлээн авч 12 иргэний зөрчлийг арилган, нийт 33 материалыг аймгийн Засаг даргын захирамжийн төсөлд оруулж, 51 иргэний газар өмчлөх материалыг ГХБХБГ-т хүргүүлсэн. 
   Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр:
- 2015 оны худалдан авах төлөвлөгөөнд 56 бараа ажил үйлчилгээ тусгагдсанаас шалгарсан тендер 51 буюу 91,1%, зарласан тендер 2 буюу 3,6%, зураг төсөв, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт ирээгүй 3 буюу 5.4 хувьтай байна. 
- 2015.08.28-ны өдөр Баян-Өндөр сумыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө боловсруулах зөвлөхийн тендер зарлагдан, 2015.09.07-ны өдөр дэлгэрэнгүй жагсаалтаа гарган ажиллахаар төлөвлөөд байна. 
- Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 22-р цэцэрлэг, 17-р сургуульд компьютер, принтер, 21-р цэцэрлэгт гал тогооны тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр шалгарсан компаниуд барааг 100 хувь нийлүүлэн хүлээлгэн өглөө.
Бусад ажил 
- ЗДТГ, Аймгийн ЗДТГ-ын Хяналт шинжилгээ үнэлгээний 
тасагтай хамтран бодлогын баримт бичиг, тогтоол шийдвэр, үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хэрхэн тооцох талаар сургалт мэдээлэл хийлээ.Мөн ЗДТГ, Багуудын хэсгийн ахлагч нарт бүтээмжийн хөдөлгөөний талаарх сургалт мэдээллийн өөрсдийн нөөц бололцоод тулгуурлан зохион байгууллаа.
      - Тус сумын Засаг даргын Тамгын газарт дээд шатны болон бусад байгууллагуудаас 18 албан бичиг ирүүлсэн.Үүнээс хариутай албан бичиг 4. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт нийт 63 ирснээс нийгмийн халамж үйлчилгээтэй холбоотой 33, газрын асуудлаар 17, худалдаа эрхлэх түр зөвшөөрөл шинээр авах, сунгахыг хүссэн 11, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн тухай 1, ажилд орохыг хүссэн 1,  тус тус ирсэн ба хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдэж байна. Аймгийн ЗДТГ-ын 7035-3511 утсаар ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдэж буй ажилтай холбоотой нийт 2 асуудал ирснийг шийдвэрлэж хариу өгсөн. 
     - Сум хөгжүүлэх сангаас 8 дугаар сард 4 иргэнд 37,0 сая төгрөгийн зээл олгож, шилэн дансанд зардлуудыг бүртгэсэн.     
     Сум хөгжүүлэх сангийн дансанд 38,9 сая төгрөгийн орлого орж, 44,6 сая төгрөгийн зарлага гарч дансны үлдэгдэл 12,4 сая төгрөг байна.2015 онд 32 иргэн, ААН-ийн 240,2 сая төгрөгийн зээл олгосон байна.
    Багийн төвшинд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын чиглэлээр:
  - Хүрэнбулаг багийн ажлын алба багийн ажлын албан хаагчдын дунд харилцааны ёс зүй, СӨХ-ын эрх зүйн байдал, Орон сууцны тухай хуулийн хүрээнд эрх зүйн сургалт мэдээллийг зохион байгуулсан байна. 
  - Булаг багийн ажлын албан цагдаагийн хэсэг, эрх зүйн хөтөчтэй хамтран багийн иргэдийн дунд “Замын хөдөлгөөний шинэчилсэн дүрэм”-ийг сурталчлах, мэдээлэх ажлыг зохион байгууллаа.Тус мэдээлэлд 12 жолооч хамрагдаж мэдээ мэдээлэл авсан байна. Мөн ДЗОУБ-тай хамтран “Гэр бүлийн үнэ цэнэ” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.Сургалтад 5 өрхийг хамруулан мэдээ мэдээлэл авсан байна.
-   Уурхайчин багийн ажлын алба Аура төв, Эрх зүйн хөтөчтэй хамтран “Таван мах махбодын онол, “Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль”-ийн хүрээнд багийн иргэдэд сургалт мэдээлэл зохион байгуулсан байна. 
- 2015.08.27-ны өдөр Оюут багийн 3.9, 11 дүгээр байрны дунд Оюут, Уурхайчин, Согоот багийн нэгдсэн эрүүл мэндийн төвийн шавийг тавьсан байна. 
     Хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр:
     ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудын талаар иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлгийн мэдээлэл, Олон нийтийн оролцоотойгоор хийгдсэн болон хийгдэж байгаа /Явган хүний замын/ ажлуудын талаар мэдээлэл бэлтгэн гэрээт телевизүүдээр тогтмол мэдээлэлж байна.ОНХСангийн хөрөнгөөр хийгдсэн тоглоомын талбайн арчлалт хамгаалалтын талаар, сургалтын тэтгэлэг, хөнгөлөлтийн талаарх мэдээлэл, Уртын гол, Их залуу багуудад хийгдэж байгаа үерийн суваг сэргээн засах ажлын талаар, Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн талаарх мэдээлэл зэргийг телевиз олон нийтийн мэдээллийн сүлжээ зэргээр мэдээлэлж байна.
 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-08-28 3086
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Р.Бурмаа Орхон аймгийн Жаргалант суманд ажиллалаа

Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Р.Бурмаа, Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Ариунболд болон холбогдох хэлтсийн ...

2017-04-06 3064
ХАЧИГТ ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНЫГ ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХИЙЖ БАЙНА

Харин аймгийн хэмжээнд өнгөрөгч онд хачигт энцефалитийн 2 тохиолдол, хачигт риккетсиоз болон хачигт боррелиозийн ...

2015-08-31 1415
Баян-Өндөр сум иргэдэд мэдээлэл хийж санал хүсэлтийг нь авч ажилласан байна

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013, 2014, 2015 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар, 2016 ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 639

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 630

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 215

ЖАРГАЛАНТ СУМАНД E-MONGOLIA ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2022-01-17 157

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 126

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 121

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 116

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 80

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 65

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 58

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.230.9.187
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 16 Онлайн
  • 59 Өнөөдөр
  • 1684 Өчигдөр
  • 3252 Долоо хоногт
  • 23865 Сүүлийн сард
  • 6519251 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1083

Facebook

Цаг агаар