Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын 2015 оны 2 дугаар сарын товч мэдээ

1. Удирдлага, зохион байгуулалт, эдийн засгийн бодлогын хүрээнд: 

Монгол улсын Ерөнхий сайдын шийдвэрээр Орхон аймгийн Засаг даргаар С.Дангаасүрэн томилогдож, 2 сарын 13-ны өдөр ажлаа хүлээж авлаа.  

Аймгийн хэмжээнд хэрэгжиж байгаа хууль тогтоомж, Засгийн газрын 152 тогтоол шийдвэрийн биелэлтийн 2014 оны жилийн эцсийн дүн мэдээг гаргаж ЗГХЭГ-т хүргүүлсэн ба нийт 132 тогтоолын 153 заалтын хэрэгжилт 86.5 хувьтай байна.

Төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай болгох, иргэдэд ойртуулах, тэдний санал гомдлыг хүлээн авах, тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор аймгийн ЗДТГ-ын “Нэг цонхны үйлчилгээ”-нд ажиллуулж буй “Иргэн таныг сонсож байна” 70353511 утсаар иргэдээс ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн дүн мэдээг олон нийтэд болон аймгийн Засаг даргын шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж ажиллаж байна. 

Сар шинийн баярыг тохиолдуулан “Улсын сайн малчин”, “Аймгийн сайн малчин”, “Тэргүүний тариаланч хамт олон”, “Тэргүүний фермер”, “Тэргүүний тариаланч”-аар шалгарсан болон 2014 онд шинээр зоорь, хүлэмжийн аж ахуй эрхэлсэн, хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарт олон жил ажиллаж хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргасан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг шагнаж урамшууллаа. Мөн аймгийн алдарт уяач цолны болзол хангасан 6 уяачдад “Алдарт уяач цол олгож, “Оны тэргүүний уралдаанч” хүүхдүүдийг шалгарууллаа.

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар “Нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих эрх бүхий иргэдийн нөхөн олговрыг хувиарлах, санхүүжүүлэх журам”-ыг батлуулав.

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн 4 удаагийн хуралдаанаар 12 асуудлыг хэлэлцэн холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг даалгавар өгч ажиллаж байна.

2 сарын эхний байдлаар орон нутгийн төсвөөс төлөвлөгөөт санхүүжилтийн 52.5 хувийг буюу 3.2 тэрбум төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийсний 5.4 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 8.7 хувийг хөрөнгийн зардалд, 13.3 хувийг бараа үйлчилгээний зардалд, 21.0 хувийг татаас ба урсгал шилжүүлэгт, 51.6 хувийг цалин хөлсөнд зарцуулжээ. Салбарын хувьд ангилагдаагүй бусад зардалд 0.2 хувийг, эдийн засгийн бусад салбарт 0.9 хувийг, Эрүүл мэнд, амралт спортын салбарт 2.8 хувийг, нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн салбарт 21.0 хувийг, нийтийн ерөнхий үйлчилгээнд 22.8 хувийг, боловсрол соѐл урлагийн салбарт 52.3 хувийг зарцуулсан байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн орлогод 4.5 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 109.8 хувийн биелэлттэй байна. Тэтгэвэр, тэтгэмжийн болон бусад сангуудын орлогын төлөвлөгөө 2.7-12.9 хувиар давж биелжээ. 

2. Хууль, эрх зүйн бодлогын хүрээнд:  

Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран “Хүн худалдаалах, хар тамхи мансууруулах бодисын хэрэглээнээс хүүхэд, гэр бүлийг урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт сургалт хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, ерөнхий боловсролын сургуулийн удирдлага, багийн Засаг дарга, нийгмийн ажилтнуудыг хамрууллаа. 

Аймгийн Цагдаагийн газраас 02 дугаар сар 05-ны өдөр “Нээлттэй хаалганы өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж 500 гаруй иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч зөвлөгөө өгсөн байна.

Сар шинийн баярын үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, сумдын болон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, хяналт тавих зорилгоор 2-р сарын 18-22-ны өдөр хүртэл аймгийн хэмжээнд хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилон ажиллуулав.

Цагдаагийн газрын мэдээгээр 2 сарын эхний байдлаар 62 хэрэгт 46 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн илрүүлэлт 35.0 хувьтай байна. Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 227.4 сая төгрөгийн хохирол учирсан ба нийт хохирлын 18.8 хувийг нь нөхөн төлүүлсэн байна. Гэмт хэрэгт холбогдсон 46 хүний 63.0 хувь нь эрхэлсэн ажил хөдөлмөргүй, 52.2 хувь нь согтуугаар, 21.7 хувь нь бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн ба 6.5 хувь нь 18 хүртэл насны хүүхэд байна.

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 215 жолоочийг илрүүлэн, 157 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч шийтгэжээ.

3. Боловсрол, эрүүл мэнд, урлаг, спорт, нийгмийн хамгааллын бодлогын хүрээнд:

Боловсрол, соёл урлаг, спорт, хүүхэд залуучуудын талаар:

Ерөнхий боловсролын сургуулийн 6 дугаар ангийн сурагчдын дунд Монгол хэлний хичээлээр масс олимпиад, Нийгмийн ухаан, газар зүйн хичээлийн бага олимпиадыг явуулж, 1600 гаруй сурагч оролцлоо.

Орон нутгийн телевизтэй хамтран эх хэлний танин мэдэхүйн “Үгийн увдис” нэвтрүүлэг, “Хүүхдийн хоол хүнсэнд тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр “Гарц” нэвтрүүлгийг зохион байгууллаа. 

Баян-Өндөр цогцолбор сургууль, “Нээлттэй сургууль” сонинтой хамтран уншигчдын уулзалт, ярилцлага зохион байгуулж, тус сониноор дамжуулан арга туршлагаа түгээх нээлттэй байдал, мэдээллээ бичиж боловсруулах талаар оролцогчдод зөвлөгөө өгсөн ба “Маргад” дээд сургууль ОХУ-ын Кемеровын Их Сургуультай телемост арга хэмжээ зохион байгуулж, байгалийн ухааны болон нийгмийн салбарын хүрээнд мэдээлэл солилцлоо.

Сургалтын менежерүүдэд “Нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах, явцын болон эцсийн үнэлгээ хийх арга зүй” сэдвээр сургалт, бага ангийн багш нарын интернэт орчинд ажиллах, сайтад хичээл байршуулах, өөрсдийн арга туршлагаа түгээн дэлгэрүүлэх чадварыг эзэмшүүлэх сургалт, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын багш нарт хүүхдийн хооллолтын онцлог, халдвар хамгааллын дэглэм, эрүүл ахуйн зөв дадал олгох мэдлэгийг бататгах, бага насны хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжихэд салбар дундын хамтын ажиллагаа сайжруулах сургалтуудыг тус тус зохион байгуулав.

Эрүүл мэндийн чиглэлээр:

2 сарын эхний байдлаар эрүүл мэндийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 43.1 мянган хүнд үзлэг хийснээс 32.0 хувийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт үзлэг 8.9 хувиар, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 6.5 хувиар буурчээ. Сэргийлэх тарилгад нийт хамрагдвал зохих хүний 99.0 хувь буюу 1.5 мянган хүн хамрагдаж, хамралт өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.2 пунктээр бага байна. Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 216 эх амаржжээ.

Дархлаажуулалтын сургалтанд Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийн тарилгын кабинет, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн сувилагч, “Бага насны хүүхдийн өсөлт хөгжил, хоол, аминдэм, халдварт ба халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх” сэдэвт сургалтанд цэцэрлэгийн багш нар, “Эмийн зохистой хэрэглээ, гаж нөлөөг бүртгэх” сэдэвт сургалтанд эмийн сангийн жор баригч нарыг тус тус хамрууллаа.

“Эх хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжье” сэдвээр өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд “Нээлттэй хаалганы өдөр”-ийг зохион байгуулж, эх хүүхдэд үзүүлж байгаа тусламж үйлчилгээг иргэдэд сурталчлан, эрүүл мэндийн боловсрол олгох талаар сургалт сурталчилгаа хийлээ.

Дэлхийн эмч нарын өдрийг угтан “Чандмань эрдэнэ” холбооноос санаачлан хувийн хэвшлийн үүдэн болон 11 ортой эмнэлгийн эмч нар “Сайн үйлсийн аянд  нэгдэцгээе“ арга хэмжээг зохион байгуулсан ба  бэлгийн замаар дамжих халдвар илрүүлэх үзлэг, шинжилгээнд 240 иргэнийг хамруулав.  

Сар шинийн баярт зориулсан үндэсний бөхийн барилдаан, шагайн харваа, хурдан морины уралдааныг зохион байгуулав.

 “Уламжлалт ёс заншлаас суралцацгаая” танин мэдэхүйн тэмцээн, Хүүхдийн ордны өдөрлөг, аймгийн хүүхдийн 17-р чуулган, волейболын өсвөр үеийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, өсвөрийн хийн буудлагын аймгийн аварга шалгаруулах нээлттэй тэмцээн, сагсан бөмбөгийн насанд хүрэгчдийн аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, футзалны идэрчүүдийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн зэрэг соёл, спортын олон арга хэмжээнүүдийг зохион байгууллаа.

Нийгмийн халамж, хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр 

2 сарын эхний байдлаар аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 15.8 мянган хүнд 4863.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт олгосноос 1.5 мянган хүнд 184.0 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, 1.3 мянган хүнд 70.8 сая төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 237 хүнд 32.7 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж, 129 ахмад настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 32.2 сая төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын төсвийн санхүүжилтээр 1.2 мянган хүнд 55.4 тэрбум төгрөгийн тэтгэмж, хөнгөлөлт олгожээ.

Аймгийн хэмжээнд 70-89 насны ахмад 2359, 90-94 насны ахмад 63, 95–аас дээш насны 14, нийт 2436 ахмадад сар шинийн баярыг тохиолдуулан хүндэтгэл үзүүлж, харъяалалгүй Эрдэнэтийн анхдагч, илгээлтийн эздэд буцалтгүй тусламж олгосон. 

Энэ сард 182 хүнд шинээр тэтгэвэр тогтоосноос 58.8 хувьд нь өндөр насны, 37.9 хувьд нь тахир дутуугийн, 3.3 хувьд нь тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоожээ.

Нийт 70 хүн ажлын байртай болсны 50.0 хувь нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас зээл авч ажлын байр бий болгосон иргэд байна. Нийт бий болсон ажлын байрны 28.6 хувь нь боловсруулах үйлдвэрлэлд, 24.3 хувь нь худалдааны салбарт бий болсон нь дийлэнх хувийг эзэлж байгаа ба өмнөх оны мөн үеэс 7.7 хувиар их байна.

1. Хүнс, хөдөө аж ахуй, байгаль орчны бодлогын хүрээнд:

Мал өвөлжилтийн байдалтай газар дээр нь танилцах, хүн, мал эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор аймаг, сум, баг, холбогдох байгууллагын удирдах ажилтан, мал аж ахуйн мэргэжилтэн, малын эмч, хүний эмч зэрэг бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг 2 сумын хөдөөгийн багуудад ажиллалаа. 

2-р сарын байдлаар 4 том мал зүй бусаар хорогдож, мал онд оролт 99.99 хувьтай ба мал онд оролт өмнөх оны мөн үеийн түвшинд, малын хорогдол 85.2 хувиар бага байна.     

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиар шинээр төсөл хэрэгжүүлэх “БМ ФҮҮДС” ХХК-ний Баян-Өндөр сумын Говил  багт хэрэгжих цэвэр усны үйлдвэрийн төслийн баримт бичигт байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээний дүгнэлтийг гаргав.

2. Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, дэд бүтцийн салбарын бодлогын хүрээнд:

Аж үйлдвэрийн салбарт 102.5 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 102.7 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж, өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт 0.7 хувиар өсч, борлуулалт 0.8 хувиар буурсан байна. Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлтийн 48.9 хувийг төмрийн үйлдвэрлэл, 26.2 хувийг хүнсний бүтээгдэхүүн, 17.6 хувийг ноосон нэхмэлийн үйлдвэрлэл, 3.0 хувийг төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл, 2.8 хувийг оёдол, 1.0 хувийг машин тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл үйлдвэрлэл, 0.2 хувийг резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, 0.2 хувийг хэвлэх үйлдвэрлэл, 0.1 хувийг хоѐрдогч түүхий эд бэлтгэл эзлэж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэлтийн 83.5 хувь нь гурил, тэжээлийн үйлдвэрлэлт, 7.2 хувь нь хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 7.1 хувь нь сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 2.0 хувь нь мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 0.2 хувь нь архи, ундаа үйлдвэрлэлт байна. Эрдэнэт фүүдс ХХК мэдээнд хамрагдсанаас гурил, тэжээлийн үйлдвэрлэлт, “Шимтехнологи” ХХК энэ онд молибдений исэл үйлдвэрлэснээр төмрийн үйлдвэрлэлт, “ББСН” ХХК, “Ганчагт” ХХК мэдээнд нэмж хамруулсан болон “РСЦ” ХХК бетон зуурмаг өмнөх оноос их хэмжээгээр үйлдвэрлэснээр төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэлт өссөн байна.

Аймгийн худалдаа нийтийн хоолны 622 цэг салбар 6.8 тэрбум төгрөгийн бараа гүйлгээ хийж, бараа гүйлгээний нийт хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 13.7 хувиар өссөн байна.

 “Гомон” ХХК гүйцэтгэж байгаа газар доорхи ИШС ний М1:500 ын зураглалын ажлын явцтай танилцаж, зөвлөлдөх хурлыг хангагч байгууллагууд болон гүйцэтгэгчийг оролцуулан  зохион байгуулав.

  MOН-2301 төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр цэвэр усны шугамыг Баян-Өндөр сумын гэр хорооллын айл өрхөд хүргэх төслийг  эхлүүлсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд иргэдэд хөнгөлөлттэй зээл олгох  ажилд Төрийн банк, Капитал банк  хэрэгжүүлэхээр шалгарсан байна.

Аймгийн хэмжээнд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 2 нийтийн бие засах газрыг Хот тохижуулах газрын ажилчдын үйлчилгээний байрын хамт ашиглалтанд оруулсан ба “Цагаан сараа хоггүй угтацгаая” аян зарлаж нийт 10196м3 хог хаягдлыг цэвэрлэж тээвэрлэсэн байна.

Нийтийн тээврийн том болон дунд оврын автобусаар хотын доторх 5 чиглэлд үйлчлэх үйлчилгээнд сонгон шалгаруулалт зохион байгуулав.

2 сарын байдлаар тээврийн байгууллагууд 11.8 мянган тн ачаа тээвэрлэн, 4.2 сая.тн/км-ийн ачаа эргэлт, 0.4 сая зорчигч тээвэрлэн, 7.8 сая хүн/км–ийн зорчигч эргэлт хийж, тээврийн үйлчилгээнээс 1.3 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс ачаа эргэлт 2.2 дахин, орлого 45.8 хувиар өсчээ. Зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 511 такси, 175 микроавтобус, 34 автобус гарч тэдгээрт 930 хүн ажиллаж байна.

Их барилгын 5 аж ахуйн нэгж 1.4 тэрбум төгрөгийг барилга угсралт, их засварын ажлыг 12 обьектод хийж гүйцэтгэсний 25.9 хувь буюу 352.7 сая төгрөг нь их засварын ажил байна. Гүйцэтгэсэн ажлын дүнг өнгөрсөн оны мөн үеэс 3.1 дахин өссөн байгаа нь өнгөрсөн онд дуусаагүй үргэлжлэн хийгдэж байгаа ажлуудын гүйцэтгэл орсон болно.

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-22 1572
Улсын үзлэгт амжилттай дүгнэгдсэн ажилтнуудыг шагналаа.

Улсын үзлэгийг зохион байгуулах аймгийн салбар комиссын хурлын шийдвэрийг үндэслэн Аймгийн Засаг даргын ...

2015-12-15 2245
Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум

Долоо хоногийн тайлан мэдээ.

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 14 Онлайн
  • 644 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13044 Долоо хоногт
  • 65035 Сүүлийн сард
  • 6432170 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар