Төрийн албаны удирдах албан тушаалд Томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулсан Комиссын ажлын тайлан

       2015.09.30
     Орхон аймгийн Засаг дарга С.Дангаасүрэнгийн баталсан ажлын байрны тодорхойлолт,  захиалгаар Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтны ажлын байранд нээлттэй сонгон шалгаруулалтыг 2015 оны 09 сарын 30-ны өдөр зохион байгуулан явууллаа. 
       Сул орон тооны захиалгын  дагуу аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс  “Хотын шуудан” сонины 2015 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 027 дугаарт болон www.erdenet.or.gov.mn, www.csc.gov.mn сайтуудаар зарлан мэдээлж, 2015 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдөр аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 214 тоот өрөөнд  бүртгэлийг  явууллаа.
 
Зарлагдсан ажлын байрны сонгон шалгаруулалтанд  1  иргэн бүртгэгдсэн.
 
       Сонгон шалгаруулалтад оролцохоор бүртгүүлсэн  иргэнийг  2015 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 14.55 цагаас  шалгалт авах танхимд оруулсан.
Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар  зөвлөлийн дарга В.Сумъяасүх  шалгуулагч болон  сонгон шалгаруулалтын комиссын бүрэлдэхүүнд аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 9 дүгээр сарын 28-ны өдрийн  16 дугаар тогтоолыг танилцуулсан ба  Сонгон шалгаруулалтын комиссын дарга Ш.Ганболд сонгон шалгаруулалтын талаар танилцуулга хийж, зааварчилгаа өгөв.
 
       Комиссын дарга Ш.Ганболд Төрийн албаны зөвлөлийн Ажлын албаны холбогдох ажилтантай холбогдож сорилын шалгалтыг эхлэхэд бэлэн болсон тухайгаа мэдэгдснээр сорилын шалгалт 15.00 цагт эхэлсэн. Төрийн албаны зөвлөлийн сорилын  шалгалтын сангаас компьютерийн сэлгээний програм ашиглан цахим хэлбэрээр сорилын шалгалтыг зохион байгууллаа.
Б.Хишигбаатар нь сорилын шалгалтад 32  оноо авч тэнцэн дараагийн онлайн шалгалт болох мэдээллийн технологи эзэмших ур чадварын шалгалтыг мөн цахим хэлбэрээр үргэлжлүүлэн өгсөн.
Мөн түүнчлэн сонгон шалгаруулалтын комисс бичгийн шалгалт болон  ярилцлагыг шалгалтыг үргэлжлүүлэн зохион байгууллаа.
     Аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн 2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор  байгуулагдсан комисс аймгийн Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилогдох удирдах ажилтныг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтыг Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн  2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”, “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ийг баримтлан сонгон шалгаруулалтад оролцогчийг гурван үе шаттай /нэгд. Ерөнхий шаардлага буюу боловсрол, туршлага, мэргэшсэн байдал,  хоёрт. Удирдах ур чадвар буюу сорил, бичгийн болон мэдээллийн технологи, гуравт. Ярилцлага буюу тухайн байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл, өөрийн чадавхийг илэрхийлсэн тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт /өргөдөл/-ийн талаарх танилцуулга/-гаар   2015 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдөр  зохион байгуулсан сонгон шалгаруулалтаар шалгаруулж уг албан тушаалын шаардлагыг хэрхэн хангаж буйг үнэлэн,  сонгон шалгаруулалтад 72,3 оноо авч тэнцсэн Х.Хишигбаатарыг:  
 
Төрийн албаны тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар  тогтоолоор баталсан баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”, “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг  баримтлан комиссын хуралдаанаар хэлэлцээд:
 
Нэг.Хүрэлбаатарын Хишигбаатарыг Орхон аймгийн Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилуулахаар аймгийн Засаг дарга С.Дангаасүрэнд нэр дэвшүүлэх  саналыг аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн хуралдаанд оруулахаар шийдвэрлэсэн.
 
         Бүртгэлийн хураамж аваагүй.
 
 
 
КОМИССЫН ДАРГА Ш.ГАНБОЛД
 
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА     Б.ЦЭРЭННАДМИД
 
 
 
 
 
 
 
 
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ КОМИССЫН  
ДҮГНЭЛТ
 
2015.09.30                                                                                                                                                              Эрдэнэт
 
Орхон аймгийн Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын 
  албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх тухай
 
 
Орхон аймгийн Засаг дарга С.Дангаасүрэнгийн  баталсан  баталсан ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдсан шаардлагыг үндэслэн аймаг дахь Төрийн албаны зөвлөлийн Салбар зөвлөлийн  2015 оны 09 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 16 дугаар тогтоолоор байгуулагдсан комисс нь шалгаруулалтыг Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1, 35 дугаар зүйлийн 35.1.6, Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар  тогтоолоор баталсан баталсан ”Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг  сонгон шалгаруулах журам”, ”, “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтын үнэлгээ, дүгнэлт гаргах заавар”-ыг  баримтлан  2015 оны 9 дүгээр  сарын 30-ны  өдөр  зохион байгуулж явууллаа. 
 
Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын  ажлын байрны сул орон тоонд өрсөлдсөн иргэн Хүрэлбаатарын Хишигбаатар  нь  уг албан тушаал /ажлын байр/-ын шаардлагыг боловсрол, мэргэжил, туршлага, мэргэшсэн байдал, сонгон шалгаруулалтын үнэлгээгээрээ бүрэн хангаж байх тул түүнийг Хүүхэд залуучуудын театрын захирлын албан тушаалд томилуулахаар Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан төрийн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангаж байна гэж үзээд дүгнэлт гарган, нэрийг нь дэвшүүлж байна.
 
Нэр дэвшигчийн товч танилцуулга:  1974 онд Улаанбаатар хотод  төрсөн 41 настай. Эрэгтэй.
 
Боловсролын байдал: 1998 онд Соёл урлагийн Их сургуулийг Кино телевизийн найруулагч мэргэжлээр төгссөн.
 
Мэргэшсэн байдал: МҮОНТ-д ТВ-ийн найруулагч мэргэжлээр мэргэшсэн. 
 
Туршлага Улсад 21  жил , үүнээс  мэргэжлээрээ 11  жил ажиллаж буй туршлагатай.
-1991-1995 онуудад Орхон аймгийн Хүүхэлдэйн театрт зураач, жүжигчин,
-1998-2008 онуудад Бүтэн өнчин хүүхдийн асрамжийн “Энэрэл” төвд ахлах багш,
-2008 оноос өнөөг хүртэлх хугацаанд Чөлөөт уран бүтээлийн Номин телевизэд найруулагчаар  ажиллаж байна.
 
 
 
 
Комиссын дарга.                       Ш.ГАНБОЛД  
 
Комиссын нарийн бичгийн дарга. Б.ЦЭРЭННАДМИД

 

 

 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

Мэдэгдэл. Энд сэтгэгдэл байхгүй!

Холбоотой мэдээлэл

2018-04-25 634
ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Аймаг дахь ТАЗ-ийн салбар зөвлөлийн IY хуралдаан 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 17.00 цагаас Бүсийн ...

2018-09-25 642
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалд томилогдох ...

2016-06-10 1291
Казакстан Улсын Ерөнхийлөгч Н.Назарбаевын нэрэмжит тэтгэлэгт магистрын сургалтад бүртгэж байна

Орос, англи хэлээр академик түвшинд ойлгох чадвартай, төрийн албанд нэгээс доошгүй жил ажилласан төрийн ...

Ангилал

Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.204.183.113
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 18 Онлайн
  • 308 Өнөөдөр
  • 1898 Өчигдөр
  • 2206 Долоо хоногт
  • 48625 Сүүлийн сард
  • 2046167 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  748

Facebook

Цаг агаар