Хүүхдийн 16 дугаар цэцэрлэгийн 2015 оны санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан

Орхон Аймгийн хүүхдийн 16-р цэцэрлэгт 2015 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2016 оны 02 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс эхлэн ажлын 15 хоногийн хугацаанд Улсын байцаагч Д.Цэрэннадмид хийж гүйцэтгэв.

        16-р цэцэрлэгийн 2015 оны батлагдсан төсөв 306620.7 мян.төг, гүйцэтгэлээр урсгал санхүүжилтээр бүгд 302635.4 мян.төг, 2015 онд нэмэлт санхүүжилтийн орлого, зарлагын гүйлгээ хийгдээгүй, төсвийн санхүүжилт 3985.3 мян.төг-өөр дутуу санхүүжигдсэн байна.

        Мөнгөн гүйлгээний тайлангаар улсын төсвөөс урсгал санхүүжилт 302635.4 НД-ийн сангаас 827.9 мян.төг, бусад орлого 3184.5 мян.төг, тайлант хугацаанд нийт 306647.8 мян.төг-ийн мөнгөн орлоготой, нийт 305002.9 мян.төг-ийн мөнгөн зарлагын гүйлгээтэй, 1644.9 мян.төг-ийн хөрөнгө оруулалтын мөнгөн зарлагын гүйлгээтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж, төсвийн санхүүжилтийн зарцуулаагүй (үлдэгдэл 184.9 мян.төг)-ийг Төв Төрийн санд төвлөрүүлж зарлагаар бүртгэсэн.

       МУ-ын Засгийн Газрын 2010-06-09-ны өдрийн 148 дугаар тогтоол, БСШУС, НХХС, СС-ын 2010-08-16-ны өдрийн 362/112/183 тоот хамтарсан тушаалыг үндэслэн онцгой амжилт гаргасан, бусдыгаа манлайлан Монгол Улсын Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй “Зөв Монгол хүүхэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэн “Авьяас” хөтөлбөрт хамрагдан тодорхой амжилт гаргасан зарим багш ажилтанд “Ур чадварын нэмэгдэл”-ийг олгосон.

          МУ-ын Шилэн дансны тухай хууль, Төсвийн тухай хуулийн 41.7 дахь заалт, Засгийн газрын 2012-01-18-ны өдрийн 17 дугаар тушаалын дагуу Төсөв, санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журмын хэрэгжилтийн байдлыг авч үзвэл: Төсвийн үйл ажиллагааг “Санхүүгийн мэдээлэл”-ийн самбарт байршуулан багш ажилтан, холбогдох хүмүүсийг мэдээллээр тасралтгүй хангасны зэрэгцээ www.shilendans.gov.mn сайтад сар бүр тогтмол байршуулж төсвийн ил тод байдлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

          -Цэцэрлэгийн гадна талбайд ЭКО орчин бүрдүүлэх зорилгоор цэцэрлэгийн хүүхдүүдтэй хамт туршлагын талбайд 6 төрлийн төмс, хүнсний ногоо тарьж, шинээр нэмж 115 ширхэг шар хуайс суулган тарьж арчилсан нь ач холбогдолтой болсон байна.

            Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар: Байгууллагад хийх урсгал засвар үйлчилгээнд мөнгө зарцуулахдаа: зардал өртгийг тооцсон тооцоо, удирдлага баталсан төсөвгүй, гүйцэтгэлийн тайлан, чанар байдлыг үнэлж, ажил хүлээж авсан комиссын акт материалын бүрдэлгүйгээр хөрөнгө мөнгийг зарцуулсан, мөн -байгууллагын дотоод аж ахуйн үйл ажиллагаанд зарцуулсан хангамжийн материал, бичиг хэргийн хэрэгсэл зүйлсийг зарцуулахдаа: шаардахаар зарлагдсан материалыг хүлээн авсан хүний нэр, гарын үсэг бүхий нэгдсэн товчоо хөтөлж тооцоо хийж баталгаажуулаагүй зарцуулсан мөнгөний дүнгээр шууд зардал болгосон нь НББ-ийн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.7.5, 7.7.7-р заалтыг зөрчсөн.

          Дүгнэлт шийдвэрлэвэл зохих асуудал:   16 дугаар цэцэрлэг нь 2015 онд батлагдсан төсвийг зориулалтын дагуу зарцуулж, байгууллагын хөрөнгө мөнгөнд бүртгэлээр тавих хяналт хэвийн хэмжээнд явагдсан, гэхдээ төсвийн санхүүжилт, зарцуулалтын үр ашгийг дээшлүүлж, төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлд дүгнэлт хийж бодит тоо тооцоо, үндэслэл, норм нормативыг баримтлан төсвийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгоход анхаарч зардлын хэтрэлт хэмнэлтэд дүн шинжилгээ хийж ажиллах шаардлагатай байна. 

Төсөл хөтөлбөрөөр бэлтгэсэн болон байгууллага, эцэг эхээс хандивласан хөрөнгийг орлогод авахдаа дансны ангилалыг үнэн зөв хийж, хөрөнгийн шинж чанартай бол аймгийн өмчийн харилцааны газрын шийдвэр, бараа материалын шинж чанартай бол цэцэрлэгийн эрхлэгчийн тушаалаар орлого болгож данс бүртгэлд зөв ангилж тусгаж байх.

Байгууллагад хөтлөгдвөл зохих анхан шатны баримтын огноо, гарын үсгийн бүрдлийг хангах, тайлангийн эцэст болон харилцагч байгууллага өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн байгууллагын санхүү, ня-бо-той тооцоо хийж гэрээг дүгнэж гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хангуулж цуцлах, шинэ байгууллага, иргэнтэй  “худалдан авах” гэрээг цаг алдалгүй хийж хэвших нь зүйтэй байна.

Цаашид авах арга хэмжээний санал: 1.Байгууллагын “Дотоод хяналт”, “Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл”-ийн ажлын үр дүнг сайжруулах, урсгал засвар болон хөрөнгийн зарцуулалтанд тавих цаг үеийн болон шуурхай хяналтыг хийж байх,

2. Төсвийн болон Шилэн дансны тухай хууль, НББ-ийн тухай хууль,бусад холбогдох хууль эрхийн актын хэрэгжилтийг хангаж, мөрдөж ажиллах.

3. Шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаж, санхүү төсөв, өмч хөрөнгө, цалин хөлс, нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбогдож шинэчлэгдэн гарч буй хууль, тогтоол, тушаал, заавар журмыг санхүүгийн үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах.

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-05-01 1870
Аймгийн 2015 оны төсөв батлагдлаа

Аймгийн 2015 оны төсөв батлагдлаа

2019-02-02 2510
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2019-ОНЫ 1-САР

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2019-ОНЫ 1-САР

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 11 Онлайн
  • 676 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13076 Долоо хоногт
  • 65067 Сүүлийн сард
  • 6432202 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар