20 дугаар цэцэрлэгийн 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

Шалгалтын ерөнхий мэдээлэл:
 
   Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын 20 дугаар цэцэрлэгийн санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг 2016 оны 02 дугаар сарын 03-ний өдрөөс эхлэн ажлын 15 хоногийн хугацаанд санхүүгийн хяналт шалгалтын улсын  байцаагч Д.Эрдэнэчимэг шалгалтыг гүйцэтгэв.
 
     Байгууллагын товч мэдээлэл:
 
    20 дугаар цэцэрлэг нь боловсролын шинэ стандартыг хэрэгжүүлэх, сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд боловсрол эзэмшүүлэх, чийрэг бие бялдартай, оюуны чадавхи сайтай хүүхдийг сургуульд бэлтгэн, ”СӨБ”-ын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд чиглэн гол зорилтоо болгож ажилласан байна.  140 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай, 6 бүлэгтэйгээс бэлтгэл бүлэг 1, ахлах бүлэг 2, дунд бүлэг 2, бага бүлэг 1 ажиллаж  Баян өндөр сумын Дэнж багийн  2-5 настай хүүхдэд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох сургалт явуулах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. 2014-2015 оны хичээлийн жилд  ирцийн дундаж судалгаагаар 26460 хүүхэд авч ажиллахаас 27416 хүүхэд авч, хүүхэд өдрийн төлөвлөгөө 104 хувийн биелэлттэй байна.
 
Тус цэцэрлэг 2015 онд улсын төсвөөс 298,012.2 мянган төгрөгийн санхүүжилтийн төсөв батлагдаж санхүүжилтийг санхүүгийн тайланд үнэн зөв тайлагнасан байна. Улсын төсвөөс урсгал зардлын санхүүжилтэнд  294,686.4 мянган төгрөг, орон нутгийн төсвөөс 5,609.0 мянган төгрөг, татвар нийгмийн даатгалаас 4,315.6 мянган төгрөг,  үйл ажиллагааны орлогоос 1,609.5 мянган төгрөг, дансны үлдэгдэл 37,3 мянган төгрөг нийт 306,257.8 мянган төгрөгийн орлогын эх үүсвэртэй ажиллаж  мөнгөн гүйлгээний   тайланд  тусгасан байна.
 
      Тус цэцэрлэгийн төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн тайланд шинжилгээ судалгаа хийж үзэхэд төсвийн төлөвлөлт бодит бус байна. Тухайлбал:  Хоолны зардлыг 2,582.9 мянган төгрөгөөр, гэрэл цахилгааны зардлыг 3,792.7 мянган төгрөгөөр, түлш халаалтын зардлыг 5,734.7 мянган төгрөгөөр хэмнэж, цэвэр бохир усны зардлыг 9,527.5 мянган төгрөгөөр хэтрүүлэн зарцуулсан гүйцэтгэл гарч байна. Хүүхдийн хоолны зардлыг  2,582.9 мянган төгрөгөөр хэмнэж тайлангийн жилийн эцэст 4,188.2 мянган төгрөгийн нөөц хүнсний материалын үлдэгдэлтэй байх жишээтэй. Дээрх гүйцэтгэлээс үзэхэд нэг бүрчилсэн төсвийн тооцоололтыг үндэслэлгүй хийсвэрээр хийдэг, баталдаг байдал харагдаж байна.
 
Шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлын талаар:
 
    Хүүхдийн хоолны нормыг батлахдаа Эрүүл мэндийн сайд, Боловсрол, Шинжлэх, Ухааны сайдын хамтарсан 2005 оны 225/296  дугаар тушаалаар баталсан насны ангиллаар 1 хүүхдэд ногдох норм хэмжээгээр тооцож олгохгүй 4-6 насны хүүхдийн нормоор тооцон олгож хоолны зардлыг өсгөж төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бус зарцуулж байгууллагыг 274150 төгрөгөөр хохироож Төсвийн тухай хуулийн 16.5.5 заалтыг зөрчсөн.
 
2. Нийт багш ажиллагсдад ур чадварын нэмэгдлийг хавтгайруулан олгож МУ-ын Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тушаалаар баталсан “ Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчдад ур чадварын нэмэгдэл олгох “ нийтлэг журмыг зөрчиж  төсвийн хөрөнгийг зориулалтын бус зүйлд зарцуулж улмаар Төсвийн тухай хууль,  МУ-ын ЗГ-ын  2014 оны 147 дугаар тогтоолыг зөрчсөн байна.
 
Шалгасан байгууллагад өгсөн дүгнэлт, авсан арга хэмжээ, мэргэжлийн туслалцаа, зөвлөлгөө өгсөн байдал
 
Санхүүгийн тайланг УСНББОС-ын дагуу бэлтгэн нягтлан бодох бүртгэлийн аккруэл суурийг ашигласан, төсвийг батлагдсан төсвийн хүрээнд зарцуулж өр авлагагүй ажиллаж баримтын  боловсруулалт шаардлагын хэмжээнд хүрч ажилласан байна.
 
Хүүхдийн хоолны материалыг бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагыг сонгон шалгаруулахдаа  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу бараа, ажил гүйцэтгэгчийг харьцуулалтын аргаар шалгаруулах үйл ажиллагааг тендерийн хууль, журманд заасан тендер шалгаруулалтын үндсэн баримт бичгийн дагуу зохион байгуулах, иргэн, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээг хагас бүтэн жилээр дүгнэж, байгууллага хоорондын тооцоог  тооцоо  нийлсэн актаар баталгаажуулж ажиллах, хүүхдийн хоолны хоногийн норм, нормативыг мөрдөж ажиллах, нягтлан бодох бүртгэлийн баримт бичгийн боловсруулан батлуулах, анхан шатны бүртгэлийг баталсан маягтын дагуу хөтлөх зэрэг зөрчилтэй байгаа асуудлын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, зөвлөмж өгч ажиллав.   
 
    Шалгалтаар зөрчил арилгуулах 2 заалт бүхий 1 албан шаардлага, зориулалт бус зарцуулсан зардлыг 274150 төгрөгийг  холбогдох хүмүүсээр нөхөн төлүүлэхээр акт тогтоов.
 
 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-04-26 2486
ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь улс, орон нутгийн төсөв, улсын болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг үр ашигтай ...

2016-06-15 2161
МУЗЕЙН 2015 оны санхүү аж ахуйн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

2016 оны 05 дугаар сарын 23 -ний өдрөөс эхлэн ажлын 14 хоногийн хугацаанд Санхүүгийн хяналт шалгалтын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.89.204.127
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 12 Онлайн
  • 651 Өнөөдөр
  • 2319 Өчигдөр
  • 13051 Долоо хоногт
  • 65042 Сүүлийн сард
  • 6432177 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1047

Facebook

Цаг агаар