Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газрын мэдээлэл

 

д/д

Мэдээллийн агууллга

Мэдээлэл

1.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч буй шинэлэг ажил

 Газар өмчлөлийн чиглэлээр:

·         11 иргэнд газар өмчлүүлсэн захирамжийн хуулбар болон хянан баталгааны дүгнэлтийн хуулбараар үйлчилсэн.

·         Бусад орон нутагт газар өмчлөх хүсэлтэй 8 иргэнд газар өмчлөөгүй тухай лавлагаагаар үйлчлээд байна.

·         Газар өмчлөгчийн улсын бүртгэлд 28 иргэний бүртгэлийг шинээр оруулаад байна.

·         230 нэгж талбарын хувийн хэргийг скайнердсан.

·         Засаг даргын шийдвэрийг үндэслэн 12 иргэн, 6 аж ахуйн нэгж  газар эзэмших гэрээ байгуулан гэрчилгээ олгосон.

·         Кадастрын мэдээллийн сангаас 58 иргэн, аж ахуйн нэгжид кадастрын зургаар үйлчилсэн.

 Газрын төлбөрийн чиглэлээр:

·         Газар эзэмшүүлэх дуудлага худалдааны ялагчдаас  амалсан үнийг төлүүлэх ажлыг зохион байгуулж байна.

·         Иргэд ААНБ -аас ирүүлсэн хүсэлтэд тухай бүрд нь хариуг өгч, газрын төлбөрийн өр авлагын тооцоог хийж акт үйлдэж, өр барагдуулах ажлыг хийж  байна.

·         Газрын төлбөрийн 4-р сарын орлогын тайланг гаргаж байна.

·    Газар өмчлөгч иргэдийн татвар төвлөрүүлэх дансны асуудлаар аймгийн татаварын хэлтэст албан тоот хүргүүлж, санал солилцов.

·   Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн Эко-400  орон сууцны хороололын асуудлаар зохион байгуулсан хуралд оролцов.

 Газрын зөрчил маргааны чиглэлээр:

·    Эрдэнэт хотын 40 жилийн ойн бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор Аймгийн Засаг Даргын Захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллав.

    70353511 утсанд болон манай байгууллагад ирсэн 4 иргэний өргөдлийг хянан шалгаж газар дээр нь очин судалж хариуг өгөв.

 Барилгын чиглэлээр:

·   Барилга, хот байгуулалтын яамнаас зохион байгуулж буй “Инженерийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний мэдээллийн сан” сэдэвт сургалтад 3 мэргэжилтэн хамрагдсан

· Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техник хяналтын улсын байцаагч Н.Азхүүтэй хамтарсан хяналт үзлэгийг 2А хорооллын ГИШС-ний угсралтын ажил дээр хийв.

· Гүйцэтгэгч “БСофт” ХХК ны инженер Элбэгбаян, Дамдинсүрэн, Гантулга нар ажлаа танилцуулж, үүрэг даалгаврыг хүлээн авав.

· УТХО –аар орон нутагт баригдаж байгаа “Цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл төслийн ажилд захиалагчийн хяналт хэрэгжүүлэв. Тухайн үед аэротенкний цутгалтын ажил , УДДТ ийн дотор халаалтын систем угсрах ажил болон дотор заслын ажил хийгдэж байв. Хяналтын дагуу зохих зөвлөмжийг талбайн тэмдэглэлд бичиж биелүүлэхийг анхааруулсан.

·   Тусгай зөвшөөрлийн сунгалт хийлгэхээр хүсэлт ирүүлсэн 1 аж ахуйн нэгжийн материалыг бүрдэлт хангуулж яаманд уламжлав.

·  Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг 05 сарын 12-14 хугацаанд орон нутагтаа зохион байгуулахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна.

·  Байгууллагын хууль ярилцах цагаар шинэчилсэн Барилгын хуулийн тухай 2 цагийн танилцуулга хийгдлээ.

 Лабораторын чиглэлээр:  

дд

 Ажлын төлөвлөгөө

 Хийгдсэн ажлууд

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Барилгын материалын сорилт шинжилгээний лабораторын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулж,  орон нутагт ашиглагдаж байгаа барилгын материалын чанарт  тавих хяналт

1. Иргэн Мөнхбаатараас ирүүлсэн  2 төрлийн ЯЗХ-ийн дээжийн шинжилгээг хийж байна

2. Оюут багийн 25-р байрын гадна тохижилтийн гүйцэтэгч “Ногоон Очир” ХХК-ий  ЯЗХ, Бордюрийн бетоны шинжилгээ

3.     “Неман” ХХК  компаний  Их залуу багийн байрын   шугаман суурийн бетоны шинжилгээ

4.      7А хорооллын  гүйцэтэггч  “Мастер инженернг” ХХК-ий  орон сууцын цутгалтын бетоны шинжилгээ

5.      “Зэвт цамхаг”  Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн  ЯЗХ-ийн шинжилгээ

6.      “Бишрэлт тэнүүн хангай” ХХК  -ий үйлдвэрлэсэн хөнгөн блокний шинжилгээнүүд ирсэнг хүлээн авч  шинжилгээнүүд хийгдэж  үр дүн нь олгогдож байна.

 

 

 

 

 

 

2

 

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр баригдаж буй барилгын ажлуудад   захиалагчийн хяналт тавих, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэвийн үйл ажиллагааг хангуулах

1. 8. 2А хороололын гадна шугамны ажилд  МХА-ны у/б тай хамтарсан  хяналт хийв.

2.   9. Цэвэрлэх байгууламжийн  барилгын  ажилд   БХБЯ, БХТ, Төслийн баг болон  ГХБХБГ-ын мэргэжилтэнгүүдийн хамтарсан хяналт шалгалт  хийв.

3.  Төрийн бус байгууллагатай  хамтарч,   90 жилийн ном гаргах ажилд оролцож байна.

 Мэдээлэл сурталчилгааны чиглэлээр:

·    Байгууллагын  долоо хоногийн ажлын мэдээг /2016.04.25-2016.04.29/ http://orkhon.gazar.gov.mn/, erdenet.mn цахим хуудас  , мэдээллийн дэлгэцээр  явуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэл хүргэсэн.

 

Ирэх 7 хоногийн ажлын төлөвлөгөө

 

Ирэх 7хоногийн ажлын төлөвлөгөө

Аймагт тулгамдаж байгаа шийдвэрлэвэл зохих асуудал

Бусад асуудал

1

Төлөвлөгөөт мэдээллийг  www.erdenet.mn сайт болон байгууллагын Facebook  хуудас , мэдээллийн дэлгэцээр явуулах

 

 

2

Иргэдээс болон байгууллагуудаас болон 70353511 утаснаас ирсэн өргөдөл, хүсэлт, албан тоотын дагуу ажиллана.

 

 

3

УТХО ын ажил гүйцэтгэгч нарын ажил гүйцэтгэх графикуудыг нэгтгэн уялдуулж ,хэлтсийн хэмжээнд захиалагчийн хяналт гүйцэтгэх 2016 оны төлөвлөгөөт  график гаргах

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2015-09-27 1227
Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2015.09.21-09.25/

Аймаг доторх шилжилт хөдөлгөөн 95 насанд хүрсэн иргэн, 19 хүүхэд, аймаг хотоос шилжин ирсэн 33 насанд ...

2015-09-10 5006
Хууль зүйн хэлтсийн 7 хоногийн ажлын мэдээ /2015.08.31 - 2015.09.04/

Орхон аймгийн засаг даргын тамгын газрын хуулийн хэлтсээс 2015 оны 08-сарын 31-ний өдрөөс 09-р сарын ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Баян-Өндөр сумын ЗДТГ-ын 15 сул орон тооны туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлагдлаа

2022-01-06 639

БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ЦЭЦЭРЛЭГ СУРГУУЛИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ ТӨСЛИЙГ ЭХЛҮҮЛЛЭЭ

2022-01-06 627

ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ САЙЖРУУЛАХ НЬ ТУРШИЛТЫН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА

2022-01-06 215

ЖАРГАЛАНТ СУМАНД E-MONGOLIA ТӨВ БАЙГУУЛАГДЛАА

2022-01-17 151

БОЭТ-Д ШИНЭЭР СУУРЬЛУУЛАГДАЖ БУЙ ЗАРИМ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2022-01-07 126

2021 ОНД 26 ИРГЭН, 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИД СУМ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГИЙН ЗЭЭЛ ОЛГОЖЭЭ

2022-01-05 121

ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЭМЭГДЖЭЭ

2022-01-05 116

ОРХОН АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ШАЛГАРСАН ШАЛГАРААГҮЙ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАЙЛАН

2022-01-05 80

МӨСНИЙ ШАГАЙН АЙМГИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ БАЙНА

2022-01-15 64

ХЭЛТСҮҮДИЙН 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 10-НААС 14-НИЙ ӨДРҮҮДЭД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2022-01-10 57

Веб статистик

Таны IP хаяг: 34.230.9.187
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 23 Онлайн
  • 1651 Өнөөдөр
  • 1509 Өчигдөр
  • 3160 Долоо хоногт
  • 23773 Сүүлийн сард
  • 6519159 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1083

Facebook

Цаг агаар