XVII ЖАРНЫ “УРВУУЛАГЧ” ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН “ЭДЦС” ТӨХК ИЙН 10 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ

 XVII ЖАРНЫ “УРВУУЛАГЧ” ХЭМЭЭХ ШОРООН ГАХАЙ ЖИЛИЙН 

“ЭДЦС” ТӨХК ИЙН 10 ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДАЛ
 
1. Оргил амжилтын жил байлаа
 
Станц ашиглалтанд орсноос хойших 32 жилийн түүхэнд анх удаа 2019 онд цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлт 163.3 сая кВт.ц буюу төлөвлөгөөг 101.8 хувиар, цахилгаан эрчим хүчний түгээлт 133.7 сая кВт хүрч төлөвлөгөөг 103.3 хувиар биелүүлж, төслийн хүчин чадлаас үйлдвэрлэлтийг 1.0 сая.кВтц-аар, түгээлтийг 6.3 сая.кВтц-аар тус тус нэмэгдүүлж хамгийн оргил амжилтын жил боллоо. Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчийг хамгийн бага хувьд 18.16 хувьд хүргэж бууруулсан түүхэн амжилт гаргалаа. 
       Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэн боловсруулалт, түгээлтийг нэмэгдүүлэн, санхүүгийн чадавхи хэвийн байлгахуйц хэмжээнд үнэ тарифыг батлуулан мөрдөж,  үр ашиггүй зардлыг хэмнэн ажилласны үр дүнд сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас үзэхэд 2020 онд 935.0 сая төгрөгийн ашигтай гарч “ОРГИЛ АШИГ ”- тай ажилласныг онцолж байна.  
 
2. Шинэ дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна 
 
“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ”-аас  2019 оныг “Ухаалаг эрчим хүчний жил” болгон зарласантай холбогдуулан Станцын хэмжээнд 15 заалт бүхий төлөвлөгөө гарган 41 ажил хэрэгжүүлэн ажиллалаа. Даралт, зарцуулалтын 4-20мА-ын гүйдлийн сигналын оролт, гаралттай Эталон стенд шинээр авч, 6/0.4кВ-н электрон тоолуур шалгах эталон төхөөрөмж, Станцын ерөнхий удирдах щитийн тоолуурын програм, контроллёрыг шинэчлэн, сүлжээний  нэмэлт усны зарцуулалтын Гобой-5 тоолуур, 0.4кВ-н тоноглолын 66 ш тоолуур шинээр солих ажлууд хийгдлээ. 
       Мөн өөрсдийн нөөц бололцоог ашиглан Програмчлах логик контроллёрын стенд, цахилгаан хөдөлгүүр гүйцэтгэх механизм шалгах стендыг хийж гүйцэтгэв. Зах зээлийн үнэлгээгээр PLC-н стенд нь 12000$, цахилгаан хөдөлгүүр гүйцэтгэх механизм шалгах стенд нь 8000$-ын өртөгтэй байна. Станцын зуух, турбины удирдлага компьютерын хяналт удирдлагын системд шилжсэнтэй холбоотойгоор ажилчдыг практик дадлага эзэмшүүлж, чадваржуулан технологи горим ажиллаагааны хэвийн найдвартай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж байна.
       Даралт, зарцуулалтын 4-20мА-ын гүйдлийн сигналын оролт, гаралттай Эталон стенд ABB брендын ACS580 маркийн инверторыг ДВ №1,7, ЦЭН 1-2, БЭН-1-д тавьж ДХЦЭХ-ийг хэмнэх, насос болон хаалт арматурын элэгдэл эвдрэлийг багасгах, өндөр пускийн гүйдэл авахгүйгээр зөөлөн асаалттай системд шилжих, хөдөлгүүрийн хурдыг өөрчлөх, технологийн үйл ажиллагааны найдвартай ажиллагааг хангаж, хүчдэлийн савлалтын үед тоноглол зогсохгүй байх, алсаас удирдах бүрэн боломжтой болсон. 0,4 кВ-ын хөдөлгүүрүүдэд давтамж хувиргагч суурилуулснаар  ДХЦЭХ-ийг 178 434 кВт.ц хэмнэсэн. 
 
3. Станцыг СС-35 мвт турбогенератороор өргөтгөх ажил хийгдэж байна
 
“Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийг 35 МВт-ын турбогенератороор өргөтгөж, цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлыг 2019 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр эхэлж, Турбины барилга байгууламж 85 хувь, тоног төхөөрөмж нийлүүлэлт 55 хувь, өргөтгөлийн ажил графикт төлөвлөгөөний дагуу явж байна. 2020 оны 8 дугаар сарын 16-нд ашиглалтанд хүлээлгэн өгөх төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна.
 
4. Үнсэн сан №2-ыг ашиглалтанд оруулав
 
Үнсэн сан №2 нь үнсээр дүүрч ашиглалтаас гарсан байсныг 2017-2018 онд Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар үнсийг султган, далан өндөрлөж, эзлэхүүнийг нэмэгдүүлэх ажлыг 6,04 тэрбум төгрөгт гүйцэтгүүлэн, 2019 оны 07 дугаар сард ашиглалтанд хүлээн авч ажиллаж байна. Эзлэхүүнийг 510,000-565,000м3 болгон нэмэгдүүлснээр 4,5-6 жил ашиглана. 
 
5. Зуух №5-ын их засварыг бүрэн хэмжээнд хийв
 
Зуухны их засварыг хэсэгчлэн засварладаг байсныг 2019 оноос анх удаа эзлэхүүнийг нэмэгдүүлэн бүрэн хэмжээнд  БЗК-75-39 ФБ маркийн Зуух №5-д 1,5 тэрбум төгрөгт хийж, гүйцэтгэснээр зуухны найдвартай ажиллагаа болон техник эдийн засгийн үзүүлэлтүүд сайжирч, түлш, дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүчний хувийн зарцуулалтыг бууруулан хий соролт, дулааны алдагдлууд багассанаар АҮК-ийг 0,25-1,8 хувиар нэмэгдүүлсэн. 
 
6. Илчит тэрэгний их засвар, дэр модыг бетонон дэрэнд шилжүүлэх ажил үе шаттайгаар хийгдэж байна
ТЭМ-1285 дугаартай илчит тэрэгний их засварыг хийж найдвартай ажиллагааг хангав. Төмөр замын дэр модыг бетонон дэрэнд шилжүүлэх ажлаар 2019 онд 230 ширхэг, 2014-2019 онуудад нийт 1080 ширхэг буюу төмөр замын 15 хувийг бетонон дэрээр солиод байна. Бетонон дэрийг ашиглаж эхэлснээр төмөр замын цариг тэлэлт багасч, ашиглалтын үеийн зам засварын  зардлыг 4-5 дахин хэмнэж, ашиглагдах хугацааг 20 жилээр нэмэгдүүлж байна. 
 
7. Турбины туслах тоноглолын удирдлагыг компьютерын хяналт удирдлагын системд шилжүүлэв
 
Турбины туслах тоноглолын хэмжүүр, удирдлагыг компьютерын хяналт удирдлагын системд шилжүүлэх ажлыг өөрсдийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан хийснээр тоноглолын параметрүүдийн үзүүлэлтийг цаг алдалгүй хянах, шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авах нөхцөл бүрдэж, тухайн ажлын байранд ажиллах хүмүүст эрүүл ахуйн шаардлага хангахуйц ажлын байр бий болгон,  параметрүүдийн үзүүлэлтийн мэдээллийг өгөгдлийн санд архивлаж, хоногийн үзүүлэлтийг компьютероор хянах боломжтой болсон.    
 
8. Орхон аймгийн шилдэг “ХАБЭА-г эрхэмлэгч хамт олон” болов
 
Орхон аймгийн 2019 оны “Нийгмийн зөвшлийн гурван талт хамтын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэгч шилдэг байгууллага”, мөн “Анхны тусламжийн улсын аврага” шалгаруулах анхдугаар тэмцээнд амжилттай оролцож алтан медаль, цомын эзэн болсон зэрэг томоохон амжилтуудыг гаргалаа.
     Компанийн ажилтнуудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн мэдлэг чадварыг сайжруулах, түгээн дэлгэрүүлэх, эрсдэлгүй ажиллах соёлыг төлөвшүүлэх зорилгоор  жил болгон уламжлал болгон явагддаг “ХАБЭА-г эрхэмлэгч хамт олон 2019” тэмцээнийг 2019 оны 11-р сарын 29-нд зохион байгуулав. 
 
9. Орон байрны хөнгөлөлт, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэв
 
2019 онд орон байрны нөхцлийг сайжруулах, хөнгөлөлт олгохоор 200,0 сая төгрөг төлөвлөж, 20 ажилтанд тус бүр 8 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, 10 ажилтанд 4,0 сая төгрөгийг орон байрны нөхцөл сайжруулахад дэмжлэг болгон тус тус олгосон. 2011 оноос эхэлж хэрэгжүүлсэн энэ ажилд нийт 1084.0 сая төгрөг зарцуулсан бөгөөд 236 ажилтан буюу ажилчдын 51.6 хувь нь хөнгөлөлтөнд хамрагдаад байна.
      2018 оны 12-р сарын 20 нд  цалингийн итгэлцүүрэнд залруулга хийснээр 2019 оны 1 дүгээр сараас нийт ажилчдын цалинг 10-27 хувиар нэмэгдүүлсэн, 2019 оны 11-р сарын 1-нээс 6 хувиар тус тус нэмэгдүүлснээр 2019 онд нийт 33 хувиар нэмэгдүүлж ажиллав. 
 
10. Газрыг үнэлж анх удаа санхүүгийн тайланд тусгалаа 
 
Компанийн техник технологийн, санхүү эдийн засгийн, хүний нөөцийн удирдлагын бодлогын баримт бичгийг боловсруулан Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол, Гүйцэтгэх захирлын тушаалаар батлуулан мөрдөж эхлэв.  Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээг хийж, бодит үнийг тогтоож, хөрөнгийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэн,  газрыг үнэлж анх удаа санхүүгийн тайланд тусгалаа. 
       Дулааны эрчим хүчийг алдагдалгүй, хэмнэлттэй  ашиглах, хангагч хэрэглэгч хоорондын уялдаа холбоо, хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн шаардлагад нийцсэн ДЭХ-ээр хангах, урамшуулах, хэрэглэгчдээ сонсох, борлуулалтын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2019.05.02-нд Орхон аймгийн дулааны эрчим хүч хэрэглэгчдийн зөвлөгөөнийг Эрчим Хүчний Яам, Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо, “Улаанбаатар дулааны шугам сүлжээ” ТӨХК, “Дархан дулаааны шугам сүлжээ” ТӨХК, Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газартай хамтран Эрдэнэт хотын  Дулааны Эрчим хүч хэрэглэгчдийг хамруулан амжилттай зохион байгуулав.
 
“ЭДЦС” ТӨХК
 
 
 
 
 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

cheap great britain cialis drugs

whereas and unspecified fat spite [url=https://ciamedusa.com/#]cialis coupons[/url] liberates secret agent matter during the occlusion and eliminates the.

Огноо:2020.10.21

60mg cialis price usa

eastern cooperative able to patients have to excruciating Coronary Vascular. goodrx cialis it seems to be secluded with basso

Огноо:2020.10.17

my site kf rj

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra 100mg [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online
pills viagra
sildenafil dosage
buy viagra online cheap

http://febi.iainpare.ac.id/berita/detail/192/a686a342ee0c2cabaac0a6145f3ea80127d64713#comment-7812
http://mdsource.com/aging-arms/?unapproved=1480&moderation-hash=0d4132800c1551251f822224614d6c8e#comment-1480
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1930359&posted=1#post1930359
http://swansfc.com/forums/topic/my-site-zp-sh/
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1923963&posted=1#post1923963

Огноо:2020.08.27

my site kf rj

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra 100mg [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online
pills viagra
sildenafil dosage
buy viagra online cheap

http://febi.iainpare.ac.id/berita/detail/192/a686a342ee0c2cabaac0a6145f3ea80127d64713#comment-7812
http://mdsource.com/aging-arms/?unapproved=1480&moderation-hash=0d4132800c1551251f822224614d6c8e#comment-1480
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1930359&posted=1#post1930359
http://swansfc.com/forums/topic/my-site-zp-sh/
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1923963&posted=1#post1923963

Огноо:2020.08.27

my site kf rj

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra 100mg [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online
pills viagra
sildenafil dosage
buy viagra online cheap

http://febi.iainpare.ac.id/berita/detail/192/a686a342ee0c2cabaac0a6145f3ea80127d64713#comment-7812
http://mdsource.com/aging-arms/?unapproved=1480&moderation-hash=0d4132800c1551251f822224614d6c8e#comment-1480
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1930359&posted=1#post1930359
http://swansfc.com/forums/topic/my-site-zp-sh/
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1923963&posted=1#post1923963

Огноо:2020.08.27

my site kf rj

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra 100mg [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online
pills viagra
sildenafil dosage
buy viagra online cheap

http://febi.iainpare.ac.id/berita/detail/192/a686a342ee0c2cabaac0a6145f3ea80127d64713#comment-7812
http://mdsource.com/aging-arms/?unapproved=1480&moderation-hash=0d4132800c1551251f822224614d6c8e#comment-1480
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1930359&posted=1#post1930359
http://swansfc.com/forums/topic/my-site-zp-sh/
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1923963&posted=1#post1923963

Огноо:2020.08.27

my site sn ti

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil citrate [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online prescription free
viagra prices
viagra buy
generic viagra cost

http://www.uroda.com/produkty/gillette-venus-jednorazowa-golarka
http://pazinkpasauli.com/page13.php
http://www.metzbadminton.com/actu/circuit-jeunes-moselle-1-convocations#comment-112991
http://www.moderntimesbeer.com/blog/black-house-black-friday-2?page=10#comment-673061
http://www.fssnlt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2&pid=62120&page=88&extra=page%3D1#pid62120

Огноо:2020.08.27

my site sn ti

sildenafil online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]sildenafil citrate [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online prescription free
viagra prices
viagra buy
generic viagra cost

http://www.uroda.com/produkty/gillette-venus-jednorazowa-golarka
http://pazinkpasauli.com/page13.php
http://www.metzbadminton.com/actu/circuit-jeunes-moselle-1-convocations#comment-112991
http://www.moderntimesbeer.com/blog/black-house-black-friday-2?page=10#comment-673061
http://www.fssnlt.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2&pid=62120&page=88&extra=page%3D1#pid62120

Огноо:2020.08.27

my site zu sg

buying viagra online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - does generic viagra work
non prescription viagra
viagra for sale
sildenafil dosage

http://blackamerica.info/catholic-university-professor-suspended-for-racist-tweets-about-barack-obama-and-kamala-harris/?unapproved=22612&moderation-hash=73178c38cdca3d9bbb3fcf6ae83ee83b#comment-22612
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?193221-my-site-fy-fm&p=569140#post569140
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1931485&posted=1#post1931485
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.metzbadminton.com/actu/resultats-7eme-journee-de-n3#comment-112202

Огноо:2020.08.27

my site zu sg

buying viagra online
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - does generic viagra work
non prescription viagra
viagra for sale
sildenafil dosage

http://blackamerica.info/catholic-university-professor-suspended-for-racist-tweets-about-barack-obama-and-kamala-harris/?unapproved=22612&moderation-hash=73178c38cdca3d9bbb3fcf6ae83ee83b#comment-22612
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?193221-my-site-fy-fm&p=569140#post569140
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1931485&posted=1#post1931485
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.metzbadminton.com/actu/resultats-7eme-journee-de-n3#comment-112202

Огноо:2020.08.27

my site te nu

online pharmacy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil citrate
non prescription viagra
canadian pharmacy viagra
viagra coupon

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192031-my-site-dn-mb&p=564657#post564657
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.erdenet.mn/medee/d/131000003#latest
http://mayaptrungmactech.com/nuoi-bo-cau-phap/trang-trai-chim-bo-cau-lon-tai-thuong-tin-ha-noi-mo-hinh-hien-dai?unapproved=15495&moderation-hash=f7ee66f20b00d577427025327aa39796#comment-15495
http://reneerwilliams.com/?p=1220337&cpage=1&unapproved=326784&moderation-hash=c1a2957235279009e74af13b87811cef#comment-326784

Огноо:2020.08.27

my site te nu

online pharmacy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil citrate
non prescription viagra
canadian pharmacy viagra
viagra coupon

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192031-my-site-dn-mb&p=564657#post564657
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.erdenet.mn/medee/d/131000003#latest
http://mayaptrungmactech.com/nuoi-bo-cau-phap/trang-trai-chim-bo-cau-lon-tai-thuong-tin-ha-noi-mo-hinh-hien-dai?unapproved=15495&moderation-hash=f7ee66f20b00d577427025327aa39796#comment-15495
http://reneerwilliams.com/?p=1220337&cpage=1&unapproved=326784&moderation-hash=c1a2957235279009e74af13b87811cef#comment-326784

Огноо:2020.08.27

my site te nu

online pharmacy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil citrate
non prescription viagra
canadian pharmacy viagra
viagra coupon

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192031-my-site-dn-mb&p=564657#post564657
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.erdenet.mn/medee/d/131000003#latest
http://mayaptrungmactech.com/nuoi-bo-cau-phap/trang-trai-chim-bo-cau-lon-tai-thuong-tin-ha-noi-mo-hinh-hien-dai?unapproved=15495&moderation-hash=f7ee66f20b00d577427025327aa39796#comment-15495
http://reneerwilliams.com/?p=1220337&cpage=1&unapproved=326784&moderation-hash=c1a2957235279009e74af13b87811cef#comment-326784

Огноо:2020.08.27

my site te nu

online pharmacy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil citrate
non prescription viagra
canadian pharmacy viagra
viagra coupon

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192031-my-site-dn-mb&p=564657#post564657
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.erdenet.mn/medee/d/131000003#latest
http://mayaptrungmactech.com/nuoi-bo-cau-phap/trang-trai-chim-bo-cau-lon-tai-thuong-tin-ha-noi-mo-hinh-hien-dai?unapproved=15495&moderation-hash=f7ee66f20b00d577427025327aa39796#comment-15495
http://reneerwilliams.com/?p=1220337&cpage=1&unapproved=326784&moderation-hash=c1a2957235279009e74af13b87811cef#comment-326784

Огноо:2020.08.27

my site te nu

online pharmacy viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil citrate
non prescription viagra
canadian pharmacy viagra
viagra coupon

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192031-my-site-dn-mb&p=564657#post564657
http://www.dailymagazine.news/u-s-top-court-tosses-ruling-against-illegal-immigration-encouragement-law-nid-1179595.html
http://www.erdenet.mn/medee/d/131000003#latest
http://mayaptrungmactech.com/nuoi-bo-cau-phap/trang-trai-chim-bo-cau-lon-tai-thuong-tin-ha-noi-mo-hinh-hien-dai?unapproved=15495&moderation-hash=f7ee66f20b00d577427025327aa39796#comment-15495
http://reneerwilliams.com/?p=1220337&cpage=1&unapproved=326784&moderation-hash=c1a2957235279009e74af13b87811cef#comment-326784

Огноо:2020.08.27

my site ic rs

sildenafil vs cialis
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra sildenafil
sildenafil vs cialis
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.aspie-editorial.com/2019/08/24/aspie-editorial-is-now-on-facebook-feel-free-to-join-in-the-discussion/?unapproved=571565&moderation-hash=9d74ffcb1de764de56e667c367614d91#comment-571565
http://mayaptrungmactech.com/cac-cau-hoi-thuong-gap/bo-cau-thich-an-gi-nhat?unapproved=15299&moderation-hash=aa8290aad54dc77b94256533f286c3b9#comment-15299
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://ahmadrabah.com/site/article/127

Огноо:2020.08.27

my site ic rs

sildenafil vs cialis
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra sildenafil
sildenafil vs cialis
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.aspie-editorial.com/2019/08/24/aspie-editorial-is-now-on-facebook-feel-free-to-join-in-the-discussion/?unapproved=571565&moderation-hash=9d74ffcb1de764de56e667c367614d91#comment-571565
http://mayaptrungmactech.com/cac-cau-hoi-thuong-gap/bo-cau-thich-an-gi-nhat?unapproved=15299&moderation-hash=aa8290aad54dc77b94256533f286c3b9#comment-15299
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://ahmadrabah.com/site/article/127

Огноо:2020.08.27

my site ic rs

sildenafil vs cialis
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra sildenafil
sildenafil vs cialis
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.aspie-editorial.com/2019/08/24/aspie-editorial-is-now-on-facebook-feel-free-to-join-in-the-discussion/?unapproved=571565&moderation-hash=9d74ffcb1de764de56e667c367614d91#comment-571565
http://mayaptrungmactech.com/cac-cau-hoi-thuong-gap/bo-cau-thich-an-gi-nhat?unapproved=15299&moderation-hash=aa8290aad54dc77b94256533f286c3b9#comment-15299
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://ahmadrabah.com/site/article/127

Огноо:2020.08.27

my site ic rs

sildenafil vs cialis
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra sildenafil
sildenafil vs cialis
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.aspie-editorial.com/2019/08/24/aspie-editorial-is-now-on-facebook-feel-free-to-join-in-the-discussion/?unapproved=571565&moderation-hash=9d74ffcb1de764de56e667c367614d91#comment-571565
http://mayaptrungmactech.com/cac-cau-hoi-thuong-gap/bo-cau-thich-an-gi-nhat?unapproved=15299&moderation-hash=aa8290aad54dc77b94256533f286c3b9#comment-15299
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://ahmadrabah.com/site/article/127

Огноо:2020.08.27

my site ic rs

sildenafil vs cialis
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra price [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra sildenafil
sildenafil vs cialis
sildenafil 100 mg
viagra

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.aspie-editorial.com/2019/08/24/aspie-editorial-is-now-on-facebook-feel-free-to-join-in-the-discussion/?unapproved=571565&moderation-hash=9d74ffcb1de764de56e667c367614d91#comment-571565
http://mayaptrungmactech.com/cac-cau-hoi-thuong-gap/bo-cau-thich-an-gi-nhat?unapproved=15299&moderation-hash=aa8290aad54dc77b94256533f286c3b9#comment-15299
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://ahmadrabah.com/site/article/127

Огноо:2020.08.27

my site gk wh

cheapest generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online generic viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra reviews
buy viagra online usa
online generic viagra
sildenafil dosage

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.metzbadminton.com/actu/journee-nationale-3?page=2#comment-111979
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7335&te=254&idage=13789
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192908-my-site-wi-gh&p=568092#post568092
http://www.uroda.com/salony/spa-zamek-kliczkow

Огноо:2020.08.27

my site gk wh

cheapest generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online generic viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra reviews
buy viagra online usa
online generic viagra
sildenafil dosage

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.metzbadminton.com/actu/journee-nationale-3?page=2#comment-111979
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7335&te=254&idage=13789
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192908-my-site-wi-gh&p=568092#post568092
http://www.uroda.com/salony/spa-zamek-kliczkow

Огноо:2020.08.27

my site gk wh

cheapest generic viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]online generic viagra [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra reviews
buy viagra online usa
online generic viagra
sildenafil dosage

http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.metzbadminton.com/actu/journee-nationale-3?page=2#comment-111979
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=7335&te=254&idage=13789
http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?192908-my-site-wi-gh&p=568092#post568092
http://www.uroda.com/salony/spa-zamek-kliczkow

Огноо:2020.08.27

my site pq ps

viagra 100mg
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]generic viagra names [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra for women
viagra for sale
viagra cost
generic viagra online pharmacy

http://www.quintanarooaldia.com/noticia/la-proteccion-del-santuario-del-manati-no-es-sexenal/1310
http://www.metzbadminton.com/actu/information-sur-les-inscriptions-de-tournois#comment-112084
http://www.uroda.com/artykuly/winiarnia-zamojska-nowa-marka-polskich-win
http://chentea78.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4272&pid=33061&page=2&extra=#pid33061
http://iyeesales.ca/parlor-room/product/conan-the-barbarian-atlantean-sword-letter-opener-by-marto-of-toledo-spain-bronze-official-licensed-reproduction/

Огноо:2020.08.26

my site pq ps

viagra 100mg
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]generic viagra names [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra for women
viagra for sale
viagra cost
generic viagra online pharmacy

http://www.quintanarooaldia.com/noticia/la-proteccion-del-santuario-del-manati-no-es-sexenal/1310
http://www.metzbadminton.com/actu/information-sur-les-inscriptions-de-tournois#comment-112084
http://www.uroda.com/artykuly/winiarnia-zamojska-nowa-marka-polskich-win
http://chentea78.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4272&pid=33061&page=2&extra=#pid33061
http://iyeesales.ca/parlor-room/product/conan-the-barbarian-atlantean-sword-letter-opener-by-marto-of-toledo-spain-bronze-official-licensed-reproduction/

Огноо:2020.08.26

my site pq ps

viagra 100mg
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]generic viagra names [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra for women
viagra for sale
viagra cost
generic viagra online pharmacy

http://www.quintanarooaldia.com/noticia/la-proteccion-del-santuario-del-manati-no-es-sexenal/1310
http://www.metzbadminton.com/actu/information-sur-les-inscriptions-de-tournois#comment-112084
http://www.uroda.com/artykuly/winiarnia-zamojska-nowa-marka-polskich-win
http://chentea78.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4272&pid=33061&page=2&extra=#pid33061
http://iyeesales.ca/parlor-room/product/conan-the-barbarian-atlantean-sword-letter-opener-by-marto-of-toledo-spain-bronze-official-licensed-reproduction/

Огноо:2020.08.26

my site pq ps

viagra 100mg
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]generic viagra names [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra for women
viagra for sale
viagra cost
generic viagra online pharmacy

http://www.quintanarooaldia.com/noticia/la-proteccion-del-santuario-del-manati-no-es-sexenal/1310
http://www.metzbadminton.com/actu/information-sur-les-inscriptions-de-tournois#comment-112084
http://www.uroda.com/artykuly/winiarnia-zamojska-nowa-marka-polskich-win
http://chentea78.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4272&pid=33061&page=2&extra=#pid33061
http://iyeesales.ca/parlor-room/product/conan-the-barbarian-atlantean-sword-letter-opener-by-marto-of-toledo-spain-bronze-official-licensed-reproduction/

Огноо:2020.08.26

my site gc tm

how to use viagra
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]viagra pills [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra online pharmacy
sildenafil online
sildenafil dosage
buy viagra online cheap

http://nvrzone.com/ru/forum/topic/7689?page=2#comment-141323
http://masantedurable.ca/blogue/besoins-nutritionnels-de-base
http://blackamerica.info/south-carolina-men-arrested-for-sexually-assaulting-13-year-old-girl-on-facebook-live/?unapproved=21957&moderation-hash=14210001aa0a41e15a63285be5ca1150#comment-21957
http://erdenet.mn/medee/d/170400011#latest
http://www.kerodownload.com/index.php?show=fx_info&id=50321&aviso=Coment%D0%93%D0%8Erio+inserido+com+sucesso.#com

Огноо:2020.08.26

my site kd vd

viagra buy
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]buying viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil 100mg
viagra cheap
canadian viagra
buy viagra without doctor prescription

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?191851-my-site-jz-am&p=563555#post563555
http://nvrzone.com/ru/forum/topic/24328#comment-187580
http://masantedurable.ca/blogue/conseils-en-prevision-de-repas-copieux
http://www.metzbadminton.com/actu/circuit-jeunes-moselle-1-convocations#comment-111897
http://www.stationerytrade.com/vip/marketinfo_4376_13151.htm

Огноо:2020.08.26

my site kd vd

viagra buy
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]buying viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil 100mg
viagra cheap
canadian viagra
buy viagra without doctor prescription

http://forum.settimanasudoku.it/showthread.php?191851-my-site-jz-am&p=563555#post563555
http://nvrzone.com/ru/forum/topic/24328#comment-187580
http://masantedurable.ca/blogue/conseils-en-prevision-de-repas-copieux
http://www.metzbadminton.com/actu/circuit-jeunes-moselle-1-convocations#comment-111897
http://www.stationerytrade.com/vip/marketinfo_4376_13151.htm

Огноо:2020.08.26

my site ij rc

sildenafil vs cialis
[url=https://canadian-pharmacy-official.com/# ]generic viagra online [/url]
https://canadian-pharmacy-official.com/# - sildenafil viagra
viagra without a doctor prescription
sildenafil 100 mg
viagra buy

http://www.sido.go.tz/sw/polypet-industries-ltd?page=31#comment-233562
http://ligerian-virtual-architects.com/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=323050&p=570547#p570547
http://www.kerodownload.com/index.php?show=fx_info&id=51489&aviso=Coment%D0%93%D0%8Erio+inserido+com+sucesso.#com
http://www.189jiepai.com/home.php?mod=space&uid=369234
http://mayaptrungmactech.com/cac-cau-hoi-thuong-gap/hoi-ap-trung-ga-co-can-xit-nuoc-hay-nhung-vao-nuoc-trong-qua-trinh-ap?unapproved=15264&moderation-hash=7705c2966d4ef731b54d272cc303c730#comment-15264

Огноо:2020.08.26

my site wg ff

viagra dosage
generic viagra india
https://canadian-pharmacy-official.com/# - buying viagra online
best place to buy generic viagra online
viagra sale
viagra

http://www.sfgames.ru/gameS.php?id=287
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1925154&posted=1#post1925154
http://www.stationerytrade.com/vip/productsinfo_1072_2091.htm
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924193&posted=1#post1924193

Огноо:2020.08.26

my site wg ff

viagra dosage
generic viagra india
https://canadian-pharmacy-official.com/# - buying viagra online
best place to buy generic viagra online
viagra sale
viagra

http://www.sfgames.ru/gameS.php?id=287
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1925154&posted=1#post1925154
http://www.stationerytrade.com/vip/productsinfo_1072_2091.htm
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924193&posted=1#post1924193

Огноо:2020.08.26

my site wg ff

viagra dosage
generic viagra india
https://canadian-pharmacy-official.com/# - buying viagra online
best place to buy generic viagra online
viagra sale
viagra

http://www.sfgames.ru/gameS.php?id=287
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1925154&posted=1#post1925154
http://www.stationerytrade.com/vip/productsinfo_1072_2091.htm
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924193&posted=1#post1924193

Огноо:2020.08.26

my site wg ff

viagra dosage
generic viagra india
https://canadian-pharmacy-official.com/# - buying viagra online
best place to buy generic viagra online
viagra sale
viagra

http://www.sfgames.ru/gameS.php?id=287
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1925154&posted=1#post1925154
http://www.stationerytrade.com/vip/productsinfo_1072_2091.htm
http://www.szjarch.cn/Tools/Comment.aspx?mark=product
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/showthread.php?p=1924193&posted=1#post1924193

Огноо:2020.08.26

my site nd bz

viagra otc
viagra pills
https://canadian-pharmacy-official.com/# - female viagra pills
100mg viagra
viagra side effects
herbal viagra

http://blackamerica.info/when-america-opens-its-doors-again-will-black-people-be-welcomed/?unapproved=21651&moderation-hash=f88879dfc6e752f10f40ca8de522b4fc#comment-21651
http://www.nonsolotigullio.com/unitedintheclang/guestbook/
http://bjhaiguang.com/guestbook/list
http://www.caclp.cn/home.php?mod=space&uid=1389958
http://iawbs.com/home.php?mod=space&uid=373749

Огноо:2020.08.25

my site nd bz

viagra otc
viagra pills
https://canadian-pharmacy-official.com/# - female viagra pills
100mg viagra
viagra side effects
herbal viagra

http://blackamerica.info/when-america-opens-its-doors-again-will-black-people-be-welcomed/?unapproved=21651&moderation-hash=f88879dfc6e752f10f40ca8de522b4fc#comment-21651
http://www.nonsolotigullio.com/unitedintheclang/guestbook/
http://bjhaiguang.com/guestbook/list
http://www.caclp.cn/home.php?mod=space&uid=1389958
http://iawbs.com/home.php?mod=space&uid=373749

Огноо:2020.08.25

my site iq mv

viagra online
viagra
https://canadian-pharmacy-official.com/# - 100mg viagra
otc viagra
online viagra
viagra 100mg

http://www.emcmark.com/home.php?mod=space&uid=142338
http://www.uroda.com/produkty/miss-sporty-hollywood-lipgloss-010
http://www.epg.uancv.edu.pe/fachada-epg/?unapproved=44035&moderation-hash=668b40435227c0d376f4d5520ed86df3#comment-44035
http://bbs.panabit.com/home.php?mod=space&uid=282025
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/member.php?u=939648

Огноо:2020.08.25

my site iq mv

viagra online
viagra
https://canadian-pharmacy-official.com/# - 100mg viagra
otc viagra
online viagra
viagra 100mg

http://www.emcmark.com/home.php?mod=space&uid=142338
http://www.uroda.com/produkty/miss-sporty-hollywood-lipgloss-010
http://www.epg.uancv.edu.pe/fachada-epg/?unapproved=44035&moderation-hash=668b40435227c0d376f4d5520ed86df3#comment-44035
http://bbs.panabit.com/home.php?mod=space&uid=282025
http://www.peugeot-207-club.ru/forum/member.php?u=939648

Огноо:2020.08.25

my site lq lq

herbal viagra
viagra pill
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra price

Огноо:2020.08.25

my site sk vw

viagra vs cialis
viagra buy
https://canadian-pharmacy-official.com/# - herbal viagra

Огноо:2020.08.25

my site xj ff

viagra
viagra pills
https://canadian-pharmacy-official.com/# - generic viagra

Огноо:2020.08.24

my site py eq

female viagra pills
viagra
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra pills

Огноо:2020.08.24

my site oc qq

otc viagra
viagra prices
https://canadian-pharmacy-official.com/# - viagra side effects

Огноо:2020.08.24

Холбоотой мэдээлэл

2013-08-09 1063
Аймгийн Засаг даргын 7-р сарын 22-ны өдрийн шуурхай зөвөлгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт

2.Мал нядалгааны цэгийн асуудлыг цэгцлэх талаар дорвитой ажил зохион байгуулах /Тосгон,7микрийн урд/Зэрлэг ...

2015-07-25 1357
Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд Гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх талаар 2015 оны эхний хагас жилд хийсэн ажлын тайлан

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдийн өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхдээ ...

2015-08-17 4343
ОРХОН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН 7 ХОНОГИЙН АЖЛЫН МЭДЭЭ

Гадаад паспортын сунгалт 58-ийг хийж эздэд нь гадаад паспорт авах хүсэлт гаргасан 29 иргэний материалыг ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.236.35.159
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
  • 36 Онлайн
  • 1213 Өнөөдөр
  • 2150 Өчигдөр
  • 1213 Долоо хоногт
  • 82805 Сүүлийн сард
  • 2833703 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  790

Facebook

Цаг агаар