Засаг даргын шуурхайн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага Хамтрагч байгууллага Огноо Биелэлт
1. Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль тогтоомжоор нийт Төрийн байгууллагуудад сургалт зохион байгуулах
 1. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
2017-11-20
2. Малчин өрхүүдэд эмнэлгийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ хүргэх талаар анхаарч холбогдох байгууллагууд уялдаа холбоотой ажиллах
 1. Хотын захирагчийн алба
 1. Онцгой байдлын газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-11-20
3. “Хотын зам талбайн цас, мөс цэвэрлэгээний ажлыг эрчимжүүлэх ” тухай Аймгийн Засаг даргын 02 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангаагүй байгууллагуудад хариуцлага тооцох
 1. Хотын захирагчийн алба
 1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 2. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-11-20
4. Хот хоорондын зорчих А1001 дугаартай зам дагуу зарим хэсэгт хальтиргаа гулгаа үүссэнтэй холбоотойгоор Жаргалант сумаас 3-н замын пост хүртэлх авто замын цас мөсийг арилгах арга хэмжээг авах
 1. Хотын захирагчийн алба
 1. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-11-20
5. Цаг агаарын байдал огцом хүйтэрсэн үед сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдэд учирч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар аймгийн Онцгой комисст санал танилцуулах
 1. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 1. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-11-20
6. Ерөнхий боловсролын сургуулийн цайны газруудад, хяналт шалгалт хийж, шарсан хайрсан бүтээгдэхүүн худалдаалахгүй байх тал дээр анхаарч шаардлагатай арга хэмжээг авах
 1. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
2017-11-20
7. Хуучин тээврийн товчооны гүүрийн засварын ажлын зураг төсвийг яаралтай хийж дуусгах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
2017-11-13
8. Зөвшөөрөлгүй 6 РС тоглоомын газрын үйл ажиллагааг даруй зогсоох, үйлчилгээний стандартыг мөрдөж ажиллахгүй байгаа газруудын зөвшөөрлийг цуцлах саналыг холбогдох газарт нь тавих
 1. Цагдаагийн газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
2017-11-13 Биелэлт
9. Усны алдагдлыг бууруулах зорилгоор 1, 4, 5-р хороололд усны даралтыг 0.26 орчим болгох, нөөц усан санг ашиглах боломжийг судалж санал танилцуулах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
2017-11-13
10. Усны алдагдлыг бууруулах зорилгоор 1, 4, 5-р хороололд усны даралтыг 0.26 орчим болгох, нөөц усан санг ашиглах боломжийг судалж санал танилцуулах
 1. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
2017-11-13 Биелэлт
11. Зөвшөөрөлгүй газарт борлуулж байгаа малын арьс шир, түүхий эдийн худалдааг цэгцлэх талаар тодорхой бодлого боловсруулж ажиллах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Хэвлэл, мэдээллийн алба
 2. Мэргэжлийн хяналтын газар
 3. Цагдаагийн газар
 4. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2017-11-13 Биелэлт
12. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг эрс сайжруулах, Авто тээврийн төвөөс цагийн хуваарийг шинэчлэн баталж хяналт тавих ажлаа эрчимжүүлэх, цаашид Аюулгүй ажиллагааны төв дээр GPS системийг суурилуулах талаар судалж санал танилцуулах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Авто тээврийн төв
2017-11-13 Биелэлт
13. Анги дүүргэлтийн талаар судалж, тэнцвэржүүлж цэгцлэх талаар арга хэмжээ авч ажиллах
 1. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 2. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
2017-11-13 Биелэлт
14. Цаг агаарын байдал хүндэрч байгаатай холбогдуулж Цэргийн ангийн хүнд даацын авто машин, техникүүдийг бэлэн байдалд байлгах ажлыг зохион байгуулах
 1. Цэргийн штаб
2017-11-13
15. XI/18-ны хагас сайн өдөр бүх нийтийн цас цэвэрлэгээний ажлыг зохион байгуулах
 1. Хотын захирагчийн алба
 1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 2. Жаргалант сумын ЗДТГ
 3. Хот тохижуулах газар
2017-11-13 Биелэлт
16. Баян-Өндөр, Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт цасанд боогдсон газруудад зам гаргах ажилд зарцуулагдах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, яаралтай зохион байгуулах
 1. Онцгой байдлын газар
 1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 3. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 4. Жаргалант сумын ЗДТГ
2017-11-13 Биелэлт
17. Цаг агаарын байдал хүндэрч байгаатай холбогдуулж үүссэн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг Улсын Онцгой комисст хүргүүлэх
 1. Онцгой байдлын газар
2017-11-13
18. Нийт хэлтэс, агентлагийн дарга нар зайлшгүй шаардлагатай үед холбогдох утасны дугаараа Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэст бүртгүүлж, 24 цагийн турш нээлттэй байлгах
 1. Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 3. Нийгмийн бодлогын хэлтэс
 4. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 5. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 6. Архивын тасаг
 7. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
 8. Цэргийн штаб
 9. Хэвлэл, мэдээллийн алба
 10. Үйлчилгээ, аж ахуйн тасаг
 11. Музей
 12. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 13. Авто тээврийн төв
 14. Биеийн тамир, спортын газар
 15. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
 16. Онцгой байдлын газар
 17. Татварын хэлтэс
 18. Эрүүл мэндийн газар
 19. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 20. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 21. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 22. Мэргэжлийн хяналтын газар
 23. Санхүүгийн Хяналт Аудитын алба
 24. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
 25. Статистикийн хэлтэс
 26. Улсын бүртгэлийн хэлтэс
 27. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар
 28. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 29. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
 30. Цагдаагийн газар
 31. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
 32. Шүүхийн шинжилгээний алба
 33. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
 34. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 35. Жаргалант сумын ЗДТГ
 36. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
 37. Дулааны цахилгаан станц ТӨХК
 38. Хот байгуулалт барилга захиалагчийн алба ОНӨҮГ
 39. Хот тохижуулах газар
 40. Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар
 41. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
 42. Орон нутгийн Өмчийн газар
 43. Хүүхэд залуучуудын театр
 44. Нийтлэг үйлчилгээний алба
2017-11-13 Биелэлт
19. Хүнд даацын автомашинуудыг хотын захад шороон замаар явуулах /хуучин тээврийн товчооны/ боломжийг судалж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулж танилцуулах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Авто тээврийн төв
 1. Цагдаагийн газар
2017-11-06
20. Аймгийн ИТХ-аас зохион байгуулсан “Цахим орчин-зохистой хэрэглээ” сэдэвт “Мини парламент” хүүхдийн хуралдаан, “Нутгийн удирдлагын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлага” сэдэвт зөвлөгөөнөөс гарсан саналуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллах
 1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 2. Жаргалант сумын ЗДТГ
 3. Орон нутгийн Өмчийн газар
2017-11-06

Мэндчилгээ

    Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын нэгдсэн цахим хуудсыг сонгон зочилж байгаа таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Цахим хуудсанд хандсанаар та  улс, аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудын талаар болон төрийн үйлчилгээ, хууль тогтоомж, шийдвэр, цаг үеийн асуудлаар олон талт мэдээллийг хугацаа алдалгүй хүлээн авах боломжтой бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хандан цахим хэлбэрээр санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжоор хангагдана гэдэгт итгэлтэй байна.
20 дугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хот, Орхон аймгийнхаа нийт иргэдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Орхон аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч    Д.БАТЛУТ

Сурталчилгаа

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.161.108.158
2017-01-03-ний өдрөөс хойш.
 • 2 Онлайн
 • 37 Өнөөдөр
 • 494 Өчигдөр
 • 2698 Долоо хоногт
 • 37065 Сүүлийн сард
 • 792448 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  595

Facebook

Цаг агаар

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН СУДАЛГАА