Засаг даргын шуурхайн үүрэг, даалгавар

Үүрэг даалгавар Хариуцагч байгууллага Хамтрагч байгууллага Огноо Биелэлт
1. Шүлхий өвчин юунаас үйдэлтэй гарсан гэдгийг тогтоож иргэдэд үнэн зөв мэдээллийг хүргэх
 1. Онцгой байдлын газар
2018-02-19
2. Ариутгалын зуухны түлшийг бэлтгэх мөн хорио цээрийн бүст ажиллаж байгаа албан хаагчдын хоол хүнс болон бусад аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах
 1. Онцгой байдлын газар
2018-02-19
3. Булган аймгийн Хялганат сумаас орж ирж буй замын постын хяналтыг сайжруулах 3 замын постон дээр хүн хүч нэмэгдүүлэн ажиллах
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 2. Онцгой байдлын газар
 3. Мэргэжлийн хяналтын газар
 4. Цагдаагийн газар
2018-02-19
4. Хорио цээрийн дэглэмд байгаа иргэдийн хүнсний хангамжийн асуудлыг зохицуулах санал танилцуулж, шийдвэрлэх
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
 1. Онцгой байдлын газар
 2. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-02-19
5. Онцгой байдлын ерөнхий газраас шаардлагатай бараа материалыг татан авах. /Тусгай зориулалтын хувцас, ариутгалын бодис гэх мэт /
 1. Онцгой байдлын газар
2018-02-19
6. Агаарын суваг, Телевизийн удирдлагуудтай уулзаж иргэдээс удаа дараа ирсэн гомдлыг шийдвэрлэх
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 1. Мэргэжлийн хяналтын газар
2018-02-19
7. Онцгой комиссын зардлыг нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах. Шаардлагатай зардлыг шуурхай шийдвэрлэх
 1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Онцгой байдлын газар
2018-02-19
8. Шүлхий өвчин гарсантай холбогдуулан Баян-Өндөр Жаргалант сумын малыг яаралтай вакцинжуулж дуусгах
 1. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 1. Онцгой байдлын газар
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-02-19
9. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр холбогдох яамнаас манай аймагт хэрэгжүүлж болох төсөл хөтөлбөрийг судлан саналаа яаралтай хүргүүлэх.
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
2018-02-12
10. Сар шинийн баяр ёслолын үеэр гарч болзошгүй эрсдэлийн талаар иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдээг орон нутгийн мэдээллийн хэрэгсэлээр мэдээлэх. Хяналтыг чангатган ажиллах / ОБГ, ЦГ, БОЭТ, АТТ, УЦУОШГ /
 1. Онцгой байдлын газар
 2. Авто тээврийн төв
 3. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар
 4. Цагдаагийн газар
 5. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
2018-02-12
11. Жаргалант сумын Хүн эмнэлгийн машиныг засварлах тал дээр арга хэмжээ авах
 1. Эрүүл мэндийн газар
 1. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-02-12
12. Баян-Өндөр, Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт цасанд боогдсон Малчин өрхүүдэд хүрэх замыг нээх ажлыг эрчимжүүлэх / 186-р ангиас 2 машин гаргаж ажиллах
 1. Онцгой байдлын газар
 1. Цэргийн штаб
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 3. Жаргалант сумын ЗДТГ
2018-02-12
13. Аймгийн нөөцөд ирж байгаа өвс таталтын тээврийн зардлыг яаралтай шийдвэрлэх
 1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
 1. Онцгой байдлын газар
2018-02-12
14. Сар шинийн баяр болж байгаатай холбогдуулан Онцгой байдал, Эрүүл мэндийн газар БОЭТ, Цагдаагийн газар Төмөр зам, ЭБЦТС ТӨХК, ЭДЦС ТӨХК, ЭУДТС ОНӨХК, АТТ, зэрэг байгууллагууд шуурхай ажлын хэсэг томилж ажил үүргийг тодорхой эзэнжүүлж, бэлэн байдлыг өндөр түвшинд хангаж ажиллах.
 1. Хотын захирагчийн алба
 1. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 2. Онцгой байдлын газар
 3. Эрүүл мэндийн газар
 4. Авто тээврийн төв
 5. Дулааны цахилгаан станц ТӨХК
 6. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
 7. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
2018-02-12
15. Сар шинийн баярын үеэр аж ахуй нэгж байгууллагууд хариуцлагатай жижүүр томилон ажиллуулах, хэрхэн ажилласан тухай тайлан мэдээг Засаг даргын Тамгын газарт ирүүлэх
 1. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 1. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 2. Биеийн тамир, спортын газар
 3. Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
 4. Онцгой байдлын газар
 5. Татварын хэлтэс
 6. Эрүүл мэндийн газар
 7. Авто тээврийн төв
 8. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 9. Боловсрол, соёл, урлагийн газар
 10. Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар
 11. Мэргэжлийн хяналтын газар
 12. Нийгмийн даатгалын хэлтэс
 13. Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс
 14. Улсын бүртгэлийн хэлтэс
 15. Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний газар
 16. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
 17. Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар
 18. Цагдаагийн газар
 19. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба
 20. Шүүхийн шинжилгээний алба
 21. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 22. Жаргалант сумын ЗДТГ
 23. Дулааны цахилгаан станц ТӨХК
 24. Хот тохижуулах газар
 25. Цэцэрлэгжүүлэлт ногоон байгууламжийн газар
 26. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
 27. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
 28. Орон нутгийн Өмчийн газар
 29. Нийтлэг үйлчилгээний алба
2018-02-12
16. Эрдэнэт Дулааны Цахилгаан Станц ХК-ний үнсний савыг суллах ажлын хүрээнд үнс асгах газрын байршлыг тогтоож өгөх
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
2018-02-05
17. Чимээгүй хот орчмын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулж мод тарих талаар санал боловсруулж танилцуулах.
 1. Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
2018-02-05
18. Томоохон зах, худалдаа үйлчилгээний төвүүд НӨАТ-ын баримт олгох ажлыг зохион байгуулах, худалдаа эрхлэгч нарт холбогдох хуулийг сурталчлан таниулах ажлыг хийх
 1. Татварын хэлтэс
 1. Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс
2018-02-05
19. Гадаа ил задгай худалдаа эрхлэгч иргэдийн асуудалд анхаарч, худалдааны гудамжинд худалдааг төвлөрүүлэх чиглэлээр тодорхой ажил зохион байгуулах
 1. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 1. Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
 2. Мэргэжлийн хяналтын газар
 3. Цагдаагийн газар
2018-02-05
20. Сар шинийн баярын үеэр хариуцлагатай эргүүл, жижүүрийг томилж техникийн бэлэн байдлыг хангах
 1. Онцгой байдлын газар
 2. Бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв
 3. Дулааны цахилгаан станц ТӨХК
 4. Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК
 1. Хотын захирагчийн алба
 2. Хууль, эрх зүйн хэлтэс
 3. Цэргийн штаб
 4. Эрдэнэт ус, дулаан түгээх сүлжээ ОНӨХК
 5. Онцгой байдлын газар
 6. Эрүүл мэндийн газар
 7. Авто тээврийн төв
 8. Мэргэжлийн хяналтын газар
 9. Цагдаагийн газар
 10. Баян-Өндөр сумын ЗДТГ
 11. Жаргалант сумын ЗДТГ
 12. Хот тохижуулах газар
 13. Орон нутгийн Өмчийн газар
2018-02-05

Мэндчилгээ

    Орхон аймаг, Эрдэнэт хотын нэгдсэн цахим хуудсыг сонгон зочилж байгаа таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Цахим хуудсанд хандсанаар та  улс, аймаг орон нутгийн холбогдох байгууллагуудын талаар болон төрийн үйлчилгээ, хууль тогтоомж, шийдвэр, цаг үеийн асуудлаар олон талт мэдээллийг хугацаа алдалгүй хүлээн авах боломжтой бөгөөд аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт хандан цахим хэлбэрээр санал хүсэлтээ илэрхийлэх боломжоор хангагдана гэдэгт итгэлтэй байна.
20 дугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт хот, Орхон аймгийнхаа нийт иргэдийн нэрийн өмнөөс та бүхэнд ажлын амжилт, эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөе.

Орхон аймгийн Засаг дарга бөгөөд Эрдэнэт хотын захирагч    Д.БАТЛУТ

Сурталчилгаа

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.83.66.51
2017-11-30-ний өдрөөс хойш.
 • 11 Онлайн
 • 22 Өнөөдөр
 • 2693 Өчигдөр
 • 7916 Долоо хоногт
 • 43494 Сүүлийн сард
 • 997268 Нийт хандалт

Санал асуулга

ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШИГЧДЭД САНАЛАА ӨГНӨ ҮҮ
Нийт саналын тоо:  7

Facebook

Цаг агаар