Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр » Нийгмийн даатгалын хэлтэс
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Сайн дурын даатгал 1576 2021-03-31
2. Оршуулгын тэтгэмж 1182 2021-03-31
3. Өндөр насны тэтгэвэр 1160 2021-03-31
4. Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 1185 2021-03-30
5. Тахир дутуугийн тэтгэвэр 1283 2021-03-30
6. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал 1276 2021-03-30
7. Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж 1286 2021-03-30
8. Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн данс 1200 2021-03-30
9. Жирэмсэн амаржсаны тэтгэмж 1186 2021-03-30
10. Эрүүл мэндийн даатгал 1439 2021-03-30
11. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж 1305 2021-03-30
12. Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмж 2301 2021-03-30
13. Эрүүл мэндийн даатгалын зарцуулалт 1638 2021-03-30
1 Нийт тоо: 13