Хөгжлийн бодлогын хэлтэс, харьяа агентлагуудаас 2013.06.03-07-ний хооронд хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл

 Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:

ХААЯам, Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос зохион байгуулсан “Махны салбарын эрх зүйн шинэчлэл” сэдэвт хэлэлцүүлэгт оролцож, “Орхон аймгийн хүнсний үйлдвэрлэл, хангамж” сэдвээр 8 минутын мэдээлэл хийсэн.

2013 оны Улсын нөөцийн маханд аймгийн аудит орсонтой холбоотойгоор холбогдох мэдээ, судалгааг шаардсаны дагуу гаргаж, и-мэйлээр хүргүүллээ.

Аймгийн хэмжээнд одоогийн байдлаар оны эхний малын 87.4 хувь буюу 75.7 мянган мал төллөж, гарсан төлийн бойжилт 99.6 хувьтай байна. Оны эхний том малаас  323 толгой мал хорогдож,  онд оролт 99.8 хувьтай байна. Мөн Улсын хэмжээнд 14.4 сая төл мал хүлээн авч бойжуулж байна.

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2013 оны А/142 дугаар “Санхүүгийн хуваарь батлах тухай” тушаал болон малд үзлэг ангилалт хийх, хээлтүүлэгч шинээр нөхөн тавих, баталгаажуулах, мал бүртгэлжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулан Улсын Мал эмнэлэг, үржлийн газарт хүргүүллээ.  

Бог малын листериоз өвчнийг танадах зорилгоор 300 малын дээжинд оношлох шинжилгээ хийлээ.

Иргэдээс сүүний үйлдвэр, цех, амралт сувиллын газруудад нийлүүлж буй сүүний 27 дээжинд, мах махан бүтээгдэхүүний 31 дээжинд тус тус шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргав. Эдгээрээс хүнсэнд тэнцээгүй 11 мах, махан бүтээгдэхүүн, 9 сүү, сүүн бүтээгдэхүүний дээжийг Мэргэжлийн хяналтын газарт шилжүүлэв.

Аймгийн ИТХ-аас өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу Их залуу баг дээр 06-р сарын 17-нийг хүртэл зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 

Аймгийн хэмжээнд нийт 4892 га-д тариалалт хийхээс 4618.3 га-д тариалж тариалалт 94.4 хувьтай байна. Үр тариа 3831 га-д тариалахаас 3561 га-д тариалж тариалалт 97.4 хувь, арвай 25 га, овъёос 141.5 га, хөх тариа 2 га-д, бог будаа 2 га-д, тосны ургамал Рапс 415 га,  төмс 455 га-д тариалахаас 289.36 га-д тариалж 63.6 хувь, хүнсний ногоо 406.8 га-д тариалахаас 182.45 га-д тариалж 44.9 хувь, жимсний суулгац 9 га талбайд тариалаад байна. 

Стандартчилал хэмжилзүйн чиглэлээр:
Монгол улсад хэмжилзүйн байгууллагын 90, стандартчилалын 60, сорьцын 30 жилийн ой тохиож байгаатай холбогдуулан байгууллагын хэмжээнд ой угтсан бүтээлч ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. Тус ажлын хүрээнд стандарт салбар сангийн үйлчилгээг иргэд, хэрэглэгчдэд нээлттэй байлгах үүднээс сургалт зохион байгуулж, холбогдох цахим сайтууд дээр мэдээ мэдээллийг тогтмол тавьж байна. Нийт 12 аж ахуйн нэгжид стандартын хангалт хийсэн.
Экспортын тохирлын гэрчилгээг 1 аж ахуйн нэгжид, үйлчилгээний тохирлын гэрчилгээг 1 аж ахуйн нэгжид тус тус олгосон.
Хэмжүүрийн чиглэлээр Түгээлтийн компанид 160ш хэмжих хэрэгсэл, ДЦС-д 1ш хэмжих хэрэгсэл, “Эрдэнэт-Амьдрал” ОНӨХК-д 26ш хэмжих хэрэгсэлд баталгаажуулалт хийсэн бөгөөд УБ хотоос ирсэн цахилгаан төрлийн 1 хэмжүүрт харьцуулалт хийсэн. 
Тус хэлтэст өнгөрсөн 7 хоногт нийт 5 албан бичиг ирснээс заасан хугацаанд хариуг явууллаа. 
Мөн аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол шийдвэрийн биелэлтийг хангуулах ажлын чиглэлээр 2010-2015 оны хооронд хэрэгжүүлэх дэд хөтөлбөрүүдийн холбогдох заалтуудын мэдээг ЗДТГ-т өгсөн ба “Хүнсний аюулгүй байдал” дэд хөтөлбөрийн биелэлтийг гаргаж, холбогдох ажилтанд хүргүүлэв.
СХЗГ-ын “мasm.gov.mn” сайтад мэдээ мэдээллийг тогтмол тавьж байна
Тээвэр, авто замын талаар:       
             Эрдэнэт- Улаанбаатар чиглэлд энэ 7 хоногт нийт 41 том оврын автобус, 1302 зорчигч, бага оврын автобус 61, 704 зорчигч, суудлын автомашин 45 ,зорчигч 166 үйлчилж нийт 2172 зорчигч тээвэрлэж, нийт 2428640 төгрөгийг улсын төсөвт төвлөрүүллээ.
             Булган аймгийн Тээвэр, авто замын газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулах ажил хэргийн уулзалт зохион байгууллаа.
            Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн өдөрлөгийг Их-Залуу багт хийх ажлын хүрээнд багийн засаг даргатай уулзаж иргэдээс ирүүлж буй Яргуйтын чиглэлд нийтийн тээврийн үйлчилгээг нээж ажиллуулах боломжийн талаар ярилцаж замын асуудлыг нэн даруй шийдвэрлүүлэх, түүнд шаардагдах зураг төсвийг гарган холбогдох шатны байгууллагад танилцуулахаар боллоо.
2013 оны 6 дугаар сарын 4 нд харилцааны соёлын талаар сургалт  “ББ-ОД” ХХК дээр зохион байгуулж  40 хүн хамрагдсан.
           Ахмад болон хүүхдийн автобуснууд цагийн хуваарь болон маршрутын дагуу үйлчилгээг үзүүлж байна.
           Ахмадууд  болон хөгжлийн бэрхшээлтэй    2197   иргэд тээвэрлэсэн.
         -Сурагчдын үйлчилгээнд 4 чиглэлд тээвэрлэлт хийж 11151 сурагч  тээвэрлэсэн байна. 
           Орон сууцны доторхи зам засварын ажлын хэмжээг гаргаж    гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер зарласан. Тендерийн нээлт 6 дугаар сарын 7-нд тендерийн нээлт болно.
          Эрдэнэт хотын гудамжны зам болон багуудын нутаг дэвсгэрт байрлалтай авто замуудад хийгдэх засварын ажлын хэмжээг гаргаж ХЗА-нд 2013 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 190 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
         Нийт 1761 м2 талбайд замын нөхөөс хийх тооцоо гарсан.
          Орон сууцны доторхи автозамуудад өргөтгөл болон замын гарц гаргах холболт хийх зураг төсөл боловсруулж мэргэжлийн байгууллагуудаас техникийн нөхцөл авах шатандаа явж байна.
          Нийтийн тээврийн нэгдсэн зогсоол шинээр байгуулах талаар зураг төсөл боловсруулж газрын техникийн зөвлөлгөөнөөр оруулж дэмжигдсэн болно.      Тээврийн хэрэгслийн оношлогооны төвд 7626 тээврийн хэрэгсэл хамрагдаж татварт 452  сая төгрөгийг орон нутгийн санд  төвлөрүүлсэн.
Байгаль орчны чиглэлээр:
Дэлхийн байгаль орчны өдрийг Монгол Улсад тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан 06-р сарын 1-5-ны өдрүүдэд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамнаас зохион байгуулсан “Ногоон хөгжлийн үндэсний чуулган”-д аймгийг төлөөлүүлэн 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй багийг оролцууллаа.
Дэлхийн байгаль орчны өдрөөр усны ашиглалт, хэрэглээний хууль эрхзүйн талаар аймгийн СХХ, МХГ-уудтай хамтран “Ундны усны хууль эрхзүй, чанар стандарт” сэдэвт сургалтыг ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулж зохион байгууллаа.
ИТХ-ын төлөөлөгчдийн өдөрлөгийг Баян-Өндөр сумын Их залуу багт зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр тус багтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлуулж, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна.
Эрдэнэт хот орчмын эзэнгүй хог хаягдлын цэвэрлэгээг 2013 оны 06 сарын 03-аас эхлэн аймгийн ШШГАлбанаас гэрээгээр 15 хүн, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-иас 1 ковш, 2 өөрөө буулгагч машин авч ажиллуулж, эхний долоо байдлаар 6 цэгийн нийт 375 м3 хог хаягдлыг цэвэрлэж, зайлуулаад байна.  
Жаргалант сумын Согоотын амны ойн сангийн 40 га талбайд 2013 онд гүйцэтгэсэн ойжуулалтын ажлын хашилт, хамгаалалтын ажлыг гүйцэтгэлээ.
Ирэх 7 хоногт хийх ажлын төлөвлөгөө
2013.06.07
Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр:
Хүнсний аюулгүй байдал дэд хөтөлбөрийн эхний хагас жилийн биелэлтийг нэгтгэн гаргаж, ҮХААЯ-нд хүргүүлэх
Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй арьс ширэн бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дэлгэрэнгүй судалгааг гарган, Монголын Арьс Ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн холбоонд хүргүүлэх
Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг ҮХААЯ-ны  Мал аж ахуйн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт файлаар хүргүүлэх
Тарилалт, уриншийн мэдээг нэгтгэн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яамд хүргэх
Стандарт хэмжилзүйн чиглэлээр:
Байгууллагын эхний хагас жилийн тайланг нэгтгэн боловсруулж, түүнд ХШҮ хийх
“Эрдэнэт-Хивс” ХХК-ний авто 80тн пүү баталгаажуулах
Байгууллагын хүлээн авахаар ирүүлсэн хэмжих хэрэгслүүдийг улсын баталгаажуулалтад хамруулах
Их залуу багийн айл өрхийн цахилгааны тоолуурыг баталгаажуулах ажил үргэжлэн хийгдэнэ.
Уурхайчин багийн аж ахуйн нэгж, айл өрхийн цахилгаан тоолуурын баталгаажуулалтын ажил хийгдэнэ
Байгаль орчин аялал жуучлалын чиглэлээр:
Эзэнгүй  хог хаягдлын цэвэрлэгээг үргэлжлүүлэн явуулна. 
Тээвэр, авто замын чиглэлээр:     
ААН, байгууллагуудын харьяа жолооч, кондукторуудад харьцааны соёлын талаар сургалт зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангуулна.
АТХУБ –тай хамтарсан шугаман шалгалт хийх /хотын доторх шугманд/
Иргэдээс ирсэн санал, гомдол, хүсэлтийг харъяалал бүхий ААН,компаниудаар шийдвэрлүүлэн хариу өгөх, тодорхой ажил зохиож ажиллах талаар зохицуулалт хийх
Орон сууцны гаднах авто замуудын засварын сонгон шалгаруулах ажил хийгдэнэ
Замыг өргөтгөх техникийн нөхцөл авах
OTAZG2013.blogspot.com хаягаар блог нээж үйл ажиллагаагаа нээлттэй  явуулж байна.
Мөн Нийтийн зам тээвэрээр үйлчилгээ эрхэлдэг ААН тус бүр дээр блог нээн ажиллуулж байна.
“Ачаа тээвэрлэлтийг нэгдсэн зохион байгуулалтанд оруулах ажлын хүрээнд 2013 оны 5-р сарын 29-ны өдрөөс “Хангайн бүсийн худалдааны төв”-ийн урд байрлах 90 орчим тээврийн хэрэгсэл, механизмуудыг “Дөмөг” захын зүүн талд байрлах  талбайд төвлөрүүлэн нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.
Орхон нийтийн зорчигч тээвэр-2013 нээлттэй ярилцлагыг Хүүхдийн ордонд  зохион байгууллаа.
“Эрдэнэт-Автобус” төсөл, такси тооллууржуулах ажлын хүрээнд сурталчилгааны ажлын бэлтгэл явагдаж байна.
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” хуулийн дагуу  тохирлын баталгаажуулалтад хамруулах
ГУРАВ ДАХЬ 60 ХОНОГ
БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАР БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭЭЛТТЭЙ
ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ
Аймгийн Засаг даргаар батлуулсан төлөвлөгөөний дагуу байгаль хамгаалах хаврын сарын ажлын нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, ХХААЖДҮГазар, ОБГ-ууд хамтран зохион байгуулж, уг нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр Ойн нөхөрлөлүүд, усны мэргэжлийн байгууллагууд, Байгаль орчны ТББ, ЕБС-ийн эко клуб, Аялал жуулчлалын клуб, орос 19-р сургуулийн 5а эко анги, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ний Байгаль хамгаалах хэлтэс, аймгийн мал эмнэлгүүд оролцож өөрсдийн үйл ажиллагааг иргэдэд үйлчлэх, зөвлөлгөө өгөх, гарын авлага материалаар хангах, газар дээр нь сургалт зохион байгуулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгэлээ.
“БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДӨР”-өөр зохион байгуулсан ажил 
 
Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 63-р Зарлиг, Ойн тухай хуулийн 31-р зүйлийн дагуу орон нутагтаа “Бүх нийтээр мод тарих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх хаврын сарын ажил”-ын бэлтгэл ажлыг ханган дараахи ажлуудыг зохион байгуулж байна.  Үүнд:
Аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/214-р Захирамжийн I хавсралтаар бүх нийтээр мод тарих, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх сарын ажлыг зохион байгуулах комисс, II хавсралтаар Баян-Өндөр сум/Эрдэнэт хот/-ын хэмжээнд мод тарих талбайг сонгох, гэр хороололд мод тарих хөдөлгөөн өрнүүлж иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, тарьц суулгац, үр бордоогоор хангах, үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулах  ажлын хэсэг, III хавсралтаар сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах ажлын хэсгийг батлуулан, Жаргалант сумын Засаг даргын 2013 оны A/76-р захирамжаар бүх нийтээр мод тарих ажлын хэсгийг батлуулан ажиллаа.
Сургалт, сурталчилгаа зохион байгуулах ажлын хэсэг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу орон нутгийн 3 телевизээр зар сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулж, Эрдэнэт хотын 19 багийн  437 иргэн, 12 аж ахуйн нэгж 8 байгууллагыг хамруулан “Хотын ногоон байгууламж, мод, цэцэг, зүлэг тарих” сэдэвт 132 цагийн багц сургалт зохион байгуулж, уг сургалтаар 6 цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн, орон нутгийн 3 телевизээр 2 удаагийн давтамжтайгаар олон нийтэд хүргэсэн.
Бүх нийтээр мод тарих сарын ажлын хүрээнд тарьц суулгацын үзэсглэн худалдааг 2 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор мод үржүүлгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй Дархан, Сэлэнгэ, Булган, Орхон аймгуудын 12 аж ахуйн нэгж оролцож 143 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 14 төрлийн мод, бут сөөгний 2216 ширхэг тарьц суулгац худалдан борлуулсан байна.
Бүх нийтээр мод тарих хаврын өдрийг дараах байдлаар зохион байгууллаа. Үүнд:   
 
I.Найрамдал өндөрлөгт Оросын холбооны улсын Консулын газар болон Орос улсад сургууль төгсөгчд 200 ширхэг мод тарилаа.
 
 
 
 
 
 
 
II.Сархиа уулын баруун салаанд Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр, Хангайн бүс худалдааны төвийн ажиллагсад 950 ширхэг мод тарилаа. 
 
 
 
 
 
 
 

III.Баян-Өндөр уулын Хүрэн булгын аманд 4 иргэн, 58 аж ахуйн нэгж, байгууллага 264 ширхэг мод, 10 ширхэг бут сөөг тарив.

 

 

 

 

IV.86 аж ахуйн нэгж, байгуулага, 34 иргэн орчиндоо 972 ширхэг мод, 140 ширхэг бут сөөг тарив.

V.Эрдэнэт голын эхэнд 2 аж ахуйн нэгж байгууллага 82 ширхэг мод тарилаа.

Бүх нийтээр мод тарих өдрөөр “Уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК, Хот тохижуулах газар хамтран усалгааны ажлыг тухай бүр хийж гүйцэтгэлээ.

Мөн Баян-Өндөр сумын орон сууцны хорооллын байр хооронд 8 газарт амралт чөлөөт цагийн ногоон байгууламж бүхий иж бүрэн талбай байгуулж тохижуулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо Баян-Өндөр сумын Засаг даргын тамгын газрын даргын 2013 оны 70-р тушаалаар байгуулагдан ажиллаж байна.

Аймгийн хэмжээнд нийт 163 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 568 иргэн, 2558 ширхэг мод, 900 ширхэг бут сөөг тарьж ургуулсан байна.

Үүнээс Баян-Өндөр сум /Эрдэнэт хот/-д 144 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 34 иргэн, 2368 ширхэг мод, 150 ширхэг бут сөөг, Жаргалант суманд 19 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 560 иргэн, 190 ширхэг мод, 750 ширхэг бут сөөг тарьж, усалж ажиллаа.

“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХАД ИРГЭН БҮРИЙН ОРОЛЦОО”

нээлттэй санал асуулга, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан талаар

1.Байгаль хамгаалах хаврын сарын ажлын хүрээнд “Усыг зүй зохистой ашиглаж, хэвших” сэдэвт хэлэлцүүлгийг орон сууцны иргэдийн дунд зохион байгуулж, “Эрдэнэт Үйлдвэр” ХХК-ний Эрчим хүчний цех, “Эрдэнэт –Амьдрал” ХХК, “Эрдэнэт Ус ДТС”ОНӨХК-ний төлөөллүүд оролцож мэдээлэл хийсэн бөгөөд хэлэлцүүлэгт нийт 30 орчим иргэд хамрагдлаа. Хэлэлцүүлгээр “Усыг хэмнэх талаар таны санал” хуудсаар иргэдээс санал асуулга явуулж ажиллав.

 

 

2. Баян-Өндөр сумын Шанд, Их залуу, Наран, Рашаант, Булаг, Баянбулаг багийн иргэдийн дунд “Хоггүй орчин бүрдүүлж, хөрсний бохирдолтыг бууруулах тухай”, “Эрдэнэт хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад иргэд, ААНБ-ын оролцоо” гэсэн сэдвүүдээр тус тус хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, иргэдэд хотын агаарын чанар, хог хаягдал болон бохирдуулагч эх үүсвэрийн өнөөгийн төлөв байдал, хууль эрх зүйн орчин, авч хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар танилцуулж, цаашид шаардлагатай арга хэмжээний талаар иргэдийн саналыг авч ажилласан.  

 

БУСАД АЖИЛ

-Улсын даалгаварт ойжуулалтын ажлыг гүйцэтгэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2013 оны А/31-р тушаалаар байгуулагдан, зарыг 14 хоногийн хугацаанд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр явуулж, мэргэжлийн эрх бүхий 3 аж ахуйн нэгжид үнийн санал ирүүлэх урилагыг хүргүүлсэн боловч шаардлага хангасан материал ирүүлээгүй тул БОГазраас Сум дундын ойн ангитай шууд гэрээ байгуулан 5-р сарын 22-оос 5 хоног Жаргалант сумын Согоотын амны ойн сан бүхий талбайн 40 га-д ойжуулалтын ажлыг ОБГ-ын 15 албан хаагчдын бие бүрэлдэхүүнтэй хамтран гүйцэтгэв.

-БОНХЯ-ны Ойн судалгаа хөгжлийн төв, МУИС-ийн ШУА-тай хамтран 2013 оны 5-р сарын 27-28-нд Жаргалант, Баян-Өндөр сумдын ойн сангийн 17792 га талбайд ойн хөнөөлт шавж, өвчний тархалтын судалгааны ажлыг явуулсан. Уг судалгаагаар Жаргалант сумын Хонгор морьт, Цагаан хуст, Баян-Өндөр сумын Ар булаг зэрэг газруудад Сибирийн хүр эрвээхэйн тархалт илэрсэн тухай  акт тогтоосон. 

-Эрдэнэт хотын хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, хөрсний бохирдолтыг бууруулах, хогийн цэгийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор 2013 оны Байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас 375 сая.төгрөг батлуулж, бульдозер худалдан авах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2013 оны 2 сарын 21-ний өдрийн А/27 тоот тушаалаар 7 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж, 3 сарын 4-ний өдрөөс 1 сарын хугацаанд нээлттэй тендер зарласан ба нийт 9 ААН тендерийн материал авснаас 6 ААН саналаа ирүүлж, 2013 оны 04-р сарын 03-ны өдөр нээсэн. Тендерт “Их танил” ХХК шалгарч, 365 сая.төгрөгөөр бульдозер худалдан авахаар гэрээ байгуулаад байна. 

-Аймгийн ЗДТГ-ын даргын 2013-2-21-ны А/30 тоот тушаалаар Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах Мастер төлөвлөгөөг боловсруулах ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулагдаж, ажлын хэсгийн боловсруулсан ажлын даалгаврын дагуу 2 үе шаттай тендерийг зохион байгуулж  байгаа ба одоогийн байдлаар зөвлөхийг сонгох тендер зарлаж, 3 байгууллагад урилга явуулсан боловч материал ирүүлээгүй тул шууд гэрээ байгуулахаар төлөвлөөд байна. Мастер төлөвлөгөөнд тусгагдсан арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх зорилгоор 2013 онд 300 000 000 төгрөгийг байгаль хамгаалах арга хэмжээний зардлаас батлуулаад байна. 

Мөн аймгийн Засаг даргын 2013 оны 03 сарын 21-ний өдрийн А/147 дугаар захирамжийн дагуу Эрдэнэт хотын агаарын бохирдолт, гэр хорооллоос үүсэх утааг бууруулах зорилгоор Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэсэн “Типа КСОЭ” маркийн 15 ширхэг цахилгаан халаалтын системийг туршилтын журмаар 15 өрхөд гэрээ байгуулан үнэ төлбөргүй суурилуулан туршиж байна.   

-2013 онд Цэвэр агаарын сангаас Эрдэнэт хотын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж багаа арга хэмжээний зардалд 100 сая.төгрөг хуваарилсан ба үүнд утаа багатай сайжруулсан зуух авахаар саналаа хүргүүлээд байна.  

-Аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж буй химийн хорт болон аюултай бодисын 2013 оны ээлжит үзлэг тооллогыг зохион байгуулахаар аймгийн Засаг даргын 2013 оны А/136 дугаар захирамжаар “Орхон аймагт химийн хорт болон аюултай бодисын импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, устгах үйл ажиллагаатай холбоотойгоор үүссэн зөрчил маргааныг шийдвэрлэх, мэргэжлийн зөвлөмж, дүгнэлт гаргах, шаардлагатай тохиолдолд үндэсний зөвлөлд мэдэгдэх, химийн бодисын улсын үзлэг тооллогыг зохион байгуулах” чиг үүрэг бүхий байнгын зөвлөлийг Засаг даргын орлогчоор ахлуулан 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй шинэчлэн байгуулж, үзлэг тооллогыг зохион байгуулах, сургалт, сурталчилгаа хийх ажлын төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулсан. Тус төлөвлөгөөний дагуу үзлэг тооллогыг аймгийн хэмжээнд 160 гаруй үйлдвэр, ААНБ, иргэнийг хамруулан газар дээр нь явж зохион байгуулсан ба дүн мэдээг нэгтгэн боловсруулж байна.    

-Мөн удаан задардаг органик бохирдуулагчийн тухай Стокгольмын конвенцийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд БОНХЯамнаас явуулж байгаа УЗОБ-ийн тооллогыг аймгийн хэмжээнд ашиглагдаж   байгаа пестицид, зориудаар болон зориудын бусаар үүсч буй диоксин ба фуран, цахим болон цахилгаан бараа ашиглагч, импортлогч 20 гаруй иргэн, ААНБ-уудыг хамруулан 2013 оны 03 сараас 04-р сарын 15-ны хооронд зохион байгуулж,  дүн мэдээг нэгтгэж, БОНХЯаманд хүргүүлсэн.  

 

-Аймгийн хэмжээнд эвдэрч, эзэнгүй орхигдсон газруудыг нөхөн сэргээх ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо хуралдаж, “Өнгөлөг өнгө” ХХК-ийг шалгаруулав.

-2013 онд аймгийн хэмжээнд 6 булгийн эхийг хамгаалж, тохижуулах ажлыг гүйцэтгэх гэрээг “Байгалийн өмгөөлөгч” ТББ, “ГД-Моторс” ХХК, “ЕММС” ХХК-иудтай байгуулав.

-Гурван замын уулзвараас эхлэн 1,9 км урт навчит модоор тарьж ойн зурвас байгуулах, хамгаалалтын хашааг шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэх ААНБ-ыг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог аймгийн ЗДТГ-ын даргын А/30 дугаар тушаалаар байгуулагдан тендерийг зарлаж 3 аж ахуйн нэгж оролцсоноос “Бугат цонхлон” ХХК шалгарч гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. 

Эзэнгүй дүүргийн хог хаягдлыг цэвэрлэж, зайлуулах
ажлыг зохион байгуулах талаар
“Хог хаягдлын тухай” хууль, Орхон, Булган аймгийн Засаг дарга нарын хамтран ажиллах гэрээний биелэлтийг хангуулах, хотын эргэн тойронд бий болсон эзэнгүй хог хаягдлын байршил, хэмжээ, төрлийг тогтоож, цэвэрлүүлэх зорилгоор аймгуудын хилийн зааг, орчны бүсийн нутаг дэвгэрээр тусгай удирдамжийн дагуу ажлын хэсэг газар дээр нь явж нийт 43 цэгийн 1946 м3  хог хаягдлын байршил, хэмжээ, устгах арга хэлбэрийг тодорхойлж, 2013 оны 06 сарын 03-аас эхлэн аймгийн ШШГАлбанаас гэрээгээр 15 хүн, Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-иас 1 ковш, 2 өөрөө буулгагч машин авч ажиллуулж, одоогийн байдлаар 6 цэгийн нийт 300 м3 хог хаягдлыг цэвэрлэж, зайлуулаад байна.  
Дэлхийн байгаль орчны өдөр /6 сарын 5/-өөр усны ашиглалт, хэрэглээний хууль эрхзүйн талаар аймгийн СХХ, МХГ-уудтай хамтран “Ундны усны хууль эрхзүй, чанар стандарт” сэдэвт сургалтыг ус ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулж зохион байгууллаа.
 
Аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгчдийн өдөрлөгийг Баян-Өндөр сумын Их залуу багт зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх чиглэлээр тус багтай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлуулж, тодорхой ажлуудыг зохион байгуулж байна.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

erectile video

erectile disorder vs erectile dysfunction https://plaquenilx.com/ erectile dysfunction prognosis

Огноо:2021.05.29

chloroquinolone malaria

chloroquinr chloroquine cancer malaria drug chloroquine

Огноо:2021.02.25

is erectile dysfunction common

erectile therapy pump plaquenil brand name erectile video

Огноо:2021.02.22

cialis washington

are some terrestrials who will rumble about online activators cialis dose In the service of the Worrying Magnolia

Огноо:2020.10.22

female cialis australia

" It depends where. cialis samples several species of esophageal necrosis Peculiarly men cheap cialis online.

Огноо:2020.10.18

Холбоотой мэдээлэл

2016-01-06 1084
Хүүхдийн мөнгийг өмнөх шигээ ямар ч ялгаваргүйгээр олгох шийдэлд хүрчээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржид олон хүн хандаж, хүүхдийн мөнгөний тухай асуудалд анхаарахыг хүссэний ...

2014-10-13 2109
Хууль зүйн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ /2014.10.06-10/

Авлигын эсрэг хуулийн зарим зүйл, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг ...

2019-04-22 1618
ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДТЭЙ ХИЙСЭН ГЭРЭЭГ ЭРГЭЖ ХАРНА

Орхон аймгийн Засаг даргын ээлжит шуурхай зөвлөлгөөн өнөөдөр хуралдлаа. Энэ удаагийн хуралдааныг Орхон ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-15 905

ӨВЧТӨНИЙ АМИН ЧУХАЛ ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ ХЯНАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХҮРЭЛЦЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛНЭ

2021-06-22 289

КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН 2021 ОНЫ 06 САРЫН 16-НЫ ӨДРИЙН КОРОНОВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

2021-06-16 122

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.14-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-14 97

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ /2021.06.11-ний 08:00 цагийн байдлаар/

2021-06-11 89

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.18-ны 10:00 цагийн байдлаар/

2021-06-18 88

ОРХОН АЙМАГТ СУРГУУЛЬ ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО БАЙГУУЛНА

2021-06-14 67

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.21-ний өдөр/

2021-06-21 59

ОРХОН АЙМГИЙН КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (КОВИД-19)-ЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН МЭДЭЭ /2021.06.22-ны өдөр/

2021-06-22 49

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ

2021-06-14 46

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.236.98.69
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 58 Онлайн
  • 7362 Өнөөдөр
  • 17317 Өчигдөр
  • 49990 Долоо хоногт
  • 344618 Сүүлийн сард
  • 4837714 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  954

Facebook

Цаг агаар