ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ /2014.05.12-18/

Дотоод ажлын талаар:
 Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдах Онцгой байдлын албаны 10-н жилийн ойн параданд оролцох 25 хүний нэрсийг ОБЕГ-ын Захиргаа хүний нөөцийн хэлтэст хүргүүлсэн.
Аймаг нийслэл, Онцгой байдлын газар, хэлтэс, Аврах тусгай ангийн аврагчдын дунд “Усчин-аврагч шумбагч” бэлтгэх сургалтыг Хангарьд спорт клубын Хилэм усан бассейнд 30 хоногийн хугацаагаар 05 дугаар сарын 01-нээс зохион байгуулагдаж эхлэн сургалт хэвийн явагдаж байна.
2014 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн 2028 цагт Баян-Өндөр сумын Рашаант багийн 40 дүгээр гудамжны 12 тоотод айлын байшинд гал түймэр гарахад дотор нь байсан 3 хүний амь насыг Аврах, гал унтраах 56 дугаар ангийн аврагч-гал сөнөөгч, онцгой байдлын ахлах ахлагч Ч.Алтанбагана аварсан тул “Шударга журам” медалиар шагнуулахаар материалыг төвд явуулсан.
Улсын нөөцийн салбарын дарга, онцгой байдлын дэслэгч А.Отгонбаяр ОХУ-д сургалтанд хамрагдахаар явсан.
Дархан-Уул аймагт 2014 оны 05 дугаар сарын 04-09-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Газар хөдлөлт, нурангинд аврах ажиллагаа  явуулах нь” сэдэвт сургалтад 10 алба хаагч 5 хоногийн хугацаатай оролцсон.
Онцгой байдлын албаны 10 жилийн ойг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд Эссэ бичлэгийн уралдааныг 2014 оны 05 дугаар сарын 12-16-ны өдрүүдэд зохион байгуулахад 28 сурагч эхний шатанд  материалаа ирүүлснээс, 2 дугаар шатанд 10 сурагчийн материалыг шалгаруулан Онцгой байдлын газрын “Соёмбо” тасалгаанд 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр нийт бие бүрэлдэхүүний өмнө илтгэл тавиулан, аймгийн Боловсрол соёлын газрын мэргэжилтэн н.Очирсүрэнг урьж шүүгчээр ажиллуулан байр эзлүүлэхэд Байгалийн ухааны гүнзгийрүүлсэн сургалттай 14 дүгээр сургуулийн 10б ангийн сурагч Ч.Урангоо 1 дүгээр байр эзэлж амжилттай оролцлоо.
Мөн Онцгой байдлын албаны 10 жилийн ойг тохиолдуулан Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд Гар зургийн уралдаан зарлаж, удирдамжийн дагуу ирүүлсэн зургийг хүлээн авч газрын коридорт хананд байрлуулж алба хаагчдад танилцуулан санал авч ажиллаа. Дүнг 2014 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр гаргаж, танилцуулна.
Мөн нийт 28 офицер алба хаагчдын дунд Хөнгөн атлетикийн 5 төрөлтийн тэмцээн зохион байгуулж салааны захирагч, онцгой байдлын дэслэгч Д.Батмагнай 1 дүгээр байр эзэллээ.
ОБГазар, АГУнтраах  56, 58, 81 дүгээр анги, Улсын нөөцийн салбарын алба хаагчдын дунд 2014 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр Хөл бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулахад АГУнтраах 56 дугаар анги 1 дүгээр байр эзэлж амжилттай оролцлоо.
Урьдчилан сэргийлэх талаар:
ОБЕГ-ын 2014 оны график төлөвлөгөөний дагуу “Эрүүл мэндийн байгууллагууд” нэгдсэн арга хэмжээний удирдамжийн хүрээнд 16 эмнэлэгт шалгалт хийж 64 зөрчил илрүүлж, арилгуулах талаар Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага 13 бичиж хүргүүлж, биелэлтэд нь хяналт тавьж  тайлан мэдээг нэгтгэж ОБЕГ-ын хяналтын хэлтэст цахим хэлбэрээр явуулсан.
Монгол улсын шадар сайдын 2014 онд баталсан график төлөвлөгөөний дагуу “Боловсролын байгууллага”  нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд 8 сургууль, 8 цэцэрлэг, нийт 16 обьектын галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шалгалтыг хийж нийт 91 зөрчил дутагдал илрүүлэн, шалгалтын явцад газар дээр нь 5 зөрчлийг арилгуулж ажиллаа. Шалгалт үргэлжлэн хийгдэж байна.
Цас ихээр орсны улмаас Эрдэнэт Дархан, Эрдэнэт Булганы зам даваа цасанд боогдсон эсэх, халтиргаа гулгаа үүссэн эсэхийг тодруулан “Орхон АЗЗА” ТӨХК, болон Тээвэр авто замын газартай тогтмол холбоо барьж мэдээлэл дамжуулсан.
 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ны гэрээт “Хаан хүнс Эрдэнэт” цайны газрын үйл ажиллагааг үйлдвэрийн ХАБЭАХ-ийн дарга, инженерүүдтэй хамтран урьд өгөгдсөн албан шаардлагын биелэлтийг шалгаж, 3 төрлийн зөрчил илрүүлэн заавал биелүүлэх албан шаардлага бичиж хүргүүлсэн.
“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ны Сэлэнгэ амралтын баазын Янзага зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан тус зуслангийн байруудын галын аюулгүй байдлыг үйлдвэрийн нийгмийн асуудал эрхэлсэн захирлаар ахлуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнтэй хамтран шалгаж, 12 зөрчил илрүүлэн заавал биелүүлэх албан шаардлага бичиж хүргүүлэн, үйлдвэрийн ажлын хэсгийн тэмдэглэлд тусгуулж ажилласан.
 “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ны Засвар угсралтын цехийн галтай харьцах гагнуурын ажлыг галын машин хамгаалалттайгаар нийт 14 хоногийн хугацаанд 112 цагаар хяналт тавин гүйцэтгэлээ.
Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд АГУнтраах 56, 58, 81 дүгээр ангийн алба хаагчид хариуцсан нутаг дэвсгэрт ногоон бүсийн хөдөлгөөнт эргүүл шалгалтаар явж, гудамж талбайд хог хаягдал шатааж байсан 13 удаагийн гал түймрийн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь арилган ажилласан байна.
Бэлтгэл, бэлэн байдлын хүрээнд:
2014 оны 05 дугаар сарын 06-08-ны өдрүүдэд орон нутагт маш их хэмжээний цас орж хайлж байгаатай холбогдуулан үер усны үед ажиллах алба хаагч нэг бүрийн албаны болон хувийн бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах зорилгоор 2014 оны 05 дугаар сарын 09-ний 10:00 цагт нийт бие бүрэлдэхүүнийг “Цугларалт” дохиогоор цуглуулж үүрэг чиглэлээр ханган ажилласан байна.
Аврах, гал унтраах 58 дугаар ангийн гал зуухны өрөөний хананд замаск татаж, имулсдэн, гал зууханд шаардлагатай эд зүйлсийг шинээр авч байрлуулан, ширээ сандлыг будаж өнгө үзэмжийг сэргээсэн.
Аврах, гал унтраах 58 дугаар ангийн алба хаагчдын дунд аранзны үзлэг шалгалтыг 1 удаа зохион  байгуулж, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангуулсан.
Тус газарт ашиглагдаж байгаа 12 автомашины техник ашиглалтын судалгааг гарган Авто баазад хүргүүлсэн.
     Санхүү ар талын газарт ой, хээрийн түймрийн үед ашиглагдаж байгаа РЛО, үлээгч аппаратны судалгааг гаргаж хүргүүлсэн.
Тохижилт, аж ахуйн ажлын талаар:
    Аймгийн Байгаль орчны газартай хамтран Онцгой байдлын газрын нийт бие бүрэлдэхүүн Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багийн нутаг дэвсгэрт Вокзалын орчим 2400 ширхэг,  Жаргалант суманд 240 ширхэг, нийт 2640 ширхэг мод тарих нүх ухаж бэлтгэсэн.
    Тус газрын гадна хашааны лого /эмьблем/-ийн өнгө үзэмжийг сайжруулан будсан.
- АГУнтраах 81 дүгээр ангийн /гал зуух/ алба хаагч нарын хооллох өрөө тасалгаа, алба хаагч нарын амрах өрөө тасалгаанд барилгын иж бүрэн засвар, барилгын 2 дугаар давхарт бие бялдрыг хөгжүүлэх, чийрэгжүүлэлтийн өрөө тасалгааг шинээр гаргаж, иж бүрэн барилгын засварын ажлыг дуусгаж, 4 төрлийн чийрэгжүүлэх төхөөрөмжийг байрлуулж алба хаагч нэг бүрийн амрах ая тухтай орчин бүрдүүлээд байна. 
- Алба хаагчдын гал, гамшгийн үед ажиллах сэтгэл зүйн бэлтгэлийг дээшлүүлэх, чадваржуулах зорилгоор 4.5 метр өндөр 3.5 метр өргөн олсон саад бүхий төхөөрөмжийг АГУнтраах 81 дүгээр ангийн сэтгэл зүйн зурваст шинээр хийж өдөр бүр сургалт дадлага явуулж байна.
АГУнтраах 81 дүгээр ангийн нийт алба хаагч нарын өрхийн амьжиргааг нь дэмжих зорилгоор 1 га орчим газарт төмс хүнсний ногоог тарих ажлыг зохион байгуулсан байна.
Гал түймрийн талаар:
Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд гал түймрийн 4 удаагийн дуудлагатай, 5 гал түймрийн хэрэг, зөрчлийг шийдвэрлэж гал түймэр гарсан тухай акт 1, 4 иргэнд 160,000 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээ авч ажилласан байна.
Сургалт, сурталчилгааны чиглэлээр:

Гал унтраах ангиуд өдөр тутмын дасгал сургуулийг 22 удаа, 44 цаг хийн, 516 алба хаагч хамрагдсан.
   
     

 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

dating sites free no registration

date me free dating
[url="http://datingsiteslet.com/?"]free transgender dating sites[/url]

Огноо:2021.05.22

tinder online

browse tinder for free , tinder app
[url="http://tinderentrar.com/?"]tinder sign up [/url]

Огноо:2021.05.08

advance cash loan

payday loans direct lenders
[url="http://paydayloanusaone.com/?"]fha loans [/url]

Огноо:2021.04.22

what is tinder

tinder sign up , tinder website
how to use tinder

Огноо:2021.01.29

Холбоотой мэдээлэл

2016-08-30 1196
Усны алдагдлыг багасгахын тулд гэр хорооллын худгийг ухаалаг болгож байна

Аймгийн Засаг даргын орлогч А.Түвшинжаргал өвөлжилтийн бэлтгэл байдлыг хангах ажлын хүрээнд Хотын захирагчийн ...

2014-03-27 5945
Нийтэд зориулсан зар мэдээ түгээх журам батлагдлаа

2014. 03.26-ны Лхагвар гаригт болсон ИTХ-ын ээлжит хуралдаанаар ЗДТГ-ын нийгмийн хөгжлийн хэлтсээс ...

2014-02-26 2844
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД Н.АЛТАНХУЯГ ОРХОН АЙМАГТ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Монгол улсын ерөхний сайд Н.Алтанхуяг Орхон аймагт ажиллахаар ирлээ. Ерөнхий сайдад хүндэтгэл үзүүлэх ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.60.144
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 22 Онлайн
  • 315 Өнөөдөр
  • 8111 Өчигдөр
  • 8426 Долоо хоногт
  • 16509 Сүүлийн сард
  • 5597473 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  971

Facebook

Цаг агаар