12-р сарын санхүүжилт

 

 

12-р сарын санхүүжилт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

4-Dec

МЦХ ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

      8,807,813

 ЭСАН

2014

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаагаар

50

4-Dec

Зориг дархан ХХК

7 а хороололд баригдах кино театрын барилгын ажил

    68,969,998

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

51

9-Dec

ЭПО ХХК

Хүүхдийн ордны бөх, боксын дугуйлангийн өрөөний агааржуулалтын системийг засварлах

      1,338,110

 ЭСАН

2013

Хүлээн авсан

52

9-Dec

МЦХ ТӨХК

Жаргалант суманд өндөр хурдны шилэн кабель суурьлуулах зардал

    31,630,298

 ЭСАН

2014

Хүлээн авсан

53

23-Dec

БУЭГ ХХК

Хот тохижуулах газрын автогражийн барилгын засвар

    63,544,851

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

54

24-Dec

Модон хур ХХК

Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын нэг цэгийн үйлчилгээг зохион байгуулж үйл ажиллагааг эхлүүлэх

    11,682,000

 ЭСАН

2014

Гүйцэтгэлээр

6

23-Dec

Хараа сүмбэр ХХК

Баянбулаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто зам

    23,023,444

ЗСан

2014

Гүйцэтгэлээр

68

1-Dec

Хүү торгууль

Хөрөнгийн бэлийн илүү олгосон санхүүжилтийн акт

      2,627,700

ОНХС

2014

Актаар

69

8-Dec

Арина коммуникэйшн ХХК

Хотын камержуулалтыг нэмэгдүүлэх

  109,434,877

ОНХС

2014

Гүйцэтгэлээр

70

8-Dec

Шинжүү ХХК

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

      6,029,411

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

71

9-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    82,400,574

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

72

22-Dec

Нью Эрхэм ХХК

Орон сууцны 6-19-1,5-5-2,5-11-3-р блокийн дээвэр

      7,982,086

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

73

25-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

      3,306,477

ОНХС

2014

Хүлээн авсан

221

2-Dec

ХНЯ ХХК

ССАЖГазрын буудлагын клубын засвар

      8,321,812

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

222

3-Dec

Эрдэнэт ус ДТС ОНӨХК

Захирагааны 3-р байрны подволын ЦНБайгууламж ОНӨҮГ-н ажилчдын өрөөний засвар

    24,955,645

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

223

3-Dec

Сууц трейд ХХК

11-р цэцэрлэгийн хүнсний бүтээгдэхүүн хадгалах агуулах барих

    13,275,482

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

224

5-Dec

Монгол бест өннури ХХК

Оюут багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

    46,467,180

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

225

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  162,398,931

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

226

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Орон сууцны 2 хорооллын доторхи авто замын нэмэлт ажил

    23,665,931

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

227

5-Dec

Өлзий хутгийн наран ХХК

Хот доторх авто замын нөхөөс

  189,707,384

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

228

8-Dec

Аж оргилд ХХК

"Тус дэм" төвийн тоног төхөөрөмж, эд хогшил

    11,599,650

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

229

8-Dec

Орхонконструкшн ХХК

Баян-Өндөр сумын сургуулийн барилгыг хүчитгэх бэхэлгээ хийх, дээврийн засварын ажлын зураг төсөл боловсруулах

      2,360,000

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

230

8-Dec

Орхон АЗЗА ХХК

Орон сууцны 6 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  112,528,071

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

231

8-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    43,101,563

 ОНХО

2014

Хүлээн авсан

232

9-Dec

ХББЗАлба ОНӨҮГ

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын урьдчилгаа

    30,000,000

 ОНХО

2014

Урьдчилгаа

233

9-Dec

Эрдсанбар ХХК

Гэр хорооллын дулааны шугамыг өргөтгөн шинээр ус дулаан дамжуулах төв барьж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн хэгэлэгчдийн дулааны хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл боловсруулах

    67,961,919

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

234

9-Dec

Бодит чадал ХХК

Дэнж багийн 35/6 кВ-ын ЦРП-8 дэд станцыг өргөтгөх

    23,255,687

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

235

10-Dec

Мөнгөн хөндий ХХК

Бурхан багшийн сэрэг дүрийн гагнуур, бэхэлгээ өнгөлгөө хийх

      6,066,711

 ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

236

12-Dec

Орхон азза төхк

Хабитат хорооллыг Эрдэнэ багтай холбох 1.8 км хатуу хучилттай авто зам

  214,417,519

 ОНХО

2014

Хүлээж авсан

237

15-Dec

Үйзэн өргөө ХХК

ҮЭХ-ны бүсийн сургалтын төвийг түшиглэн “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, мэдээлэл сурталчилгааны төв” байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх

    49,609,500

 ОНХО

2014

Хүлээж авсан

238

15-Dec

Тэргэн нүүр ХХК

ХХААЖДҮГ-ын агропаркийн засвар

    16,733,066

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

239

17-Dec

Виллкон ХХК

Уртбулаг багийн Иргэний танхим, хурлын байрны засварын зураг төсөл

      4,000,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

240

22-Dec

Их мичид ХХК

АЗДТГ-ийн өрөөнүүдийн хаалга солих зардал

    14,980,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

241

22-Dec

Медко өргөө ХХК

Автобусны зогсоолын өргөтгөл шинээр байгуулах

    17,918,179

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

242

22-Dec

Булган АЗЗА ТӨХК

Хантай, Залуучуудын гудамж, БОЭТөвийн баруун талын автозамын өргөтгөл шинэчлэлт

  152,323,893

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

243

22-Dec

Хан аттрибут ХХК

"Наран" цогцолбор сургуулийн их засвар

    96,518,116

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

244

23-Dec

Д.Баатар

БОЭТ-ийг алсын түргэн тусламжийн автомашинаар хангах

    34,400,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

245

23-Dec

Ноёдын туурь ХХК

Хабитат хорооллын цэвэр, бохир ус

    29,389,958

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

246

23-Dec

Түмэн наст тулга ХХК

Нутгийн удирдлагын ордонд цахим самбар байрлуулж ажиллуулах

      2,500,000

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

247

23-Dec

Сетунари ХХК

БОЭТ-ийн бактерлоги ариутгалын тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, шинээр худалдан авах

    49,812,500

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

248

23-Dec

Монгол бест өннури ХХК

Уурхайчин багийн нутаг дэвсгэрт нийтийн бие засах газар шинээр байгуулах

    14,244,580

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

249

23-Dec

Богатырь ХХК

Нутгийн удирдлагын ордны спорт заалны засвар

    63,610,504

ОНХО

2014

Хүлээж авсан

250

23-Dec

Хараа сүмбэр ХХК

Баян булаг багийн 1.3 км хатуу хучилттай авто замын дутуу санхүүжилт

      4,877,439

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

251

25-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

    64,076,971

ОНХО

2014

Хүлээн авсан

252

25-Dec

ХББЗАлба ОНӨҮГ

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын урьдчилгаа

    41,617,651

ОНХО

2014

Хүлээн авсан

253

30-Dec

Лэндтест ХХК

Орхон аймагт шинээр барих Хүүхдийн эмнэлэг, Уурхайчин багт баригдах Өрхийн эмнэлэг, Даваат багт баригдах сургуулийн цогцолборын барилгын инженер геологийн судалгааны ажил

      6,720,000

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

254

30-Dec

Сэцэд ХХК

Орон сууцны 1 хорооллын доторхи авто замын  өргөтгөл, шинэчлэлт

  123,388,000

ОНХО

2014

Гүйцэтгэлээр

17

9-Dec

Эрдэнэт сан

ХББЗАлбаны ТХЗ,ЗТ-ийн зардлын тооцоо нийлсэн актаар эрдэнэт сангийн өрийг суутгав

         436,144

БО

2014

Хүлээн авсан

18

25-Dec

Виллкон ХХК

Хотын ногоон бүсэд амралт, чөлөөт цагийн бүс “Эрдэнэт цэцэрлэгт хүрээлэн”-ийн зураг төслийг боловсруулах, иргэд ААН-ийн оролцоог дэмжиж хамтран  ажиллах

    24,681,542

БО

2014

Хүлээн авсан

19

25-Dec

Олз мандал ХХК

Баян-Өндөр уулыг хашаажуулах

    19,393,719

БО

2014

Хүлээн авсан

 

Холбоотой мэдээлэл

2014-05-22 2414
Төсвийн хууль тогтоомж

1. Төсөв санхүүгийн ил тод байдлыг хангахад дагаж мөрдөх журам 2. Орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон ...

2019-02-02 2416
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2019-ОНЫ 1-САР

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ 2019-ОНЫ 1-САР

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

“ЭРДЭНЭТ ХӨГЖИЛ 2021” ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ЭХЭЛЛЭЭ

2021-10-19 9733

“НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ПАРК ШИНЭЧЛЭЛТ”-ИЙН ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛАГДЛАА /Эдийн засгийн форум/

2021-10-19 8336

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМААС ГАРСАН ОНЦЛОХ ҮР ДҮНГҮҮДИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА

2021-10-20 6127

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМ ӨНДӨРЛӨЛӨӨ

2021-10-20 6117

ШАТАХУУН ТҮГЭЭГҮҮРИЙН КОМПАНИУДААС ШАТАХУУНЫ ХОМСТЛЫН ШАЛТГААНЫГ ТОДРУУЛЛАА

2021-10-22 683

БАРИЛГА ИНЖЕНЕРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ЯВЦ, ЧАНАРТ ХЯНАЛТ ТАВИХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ УУЛЗЛАА

2021-10-12 585

“ХОТЫН СОЁЛ- ХАМТЫН СОЁЛ” УРИАН ДОР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БУЙ “СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ” АЯНЫ НЭЭЛТ БОЛЛОО

2021-10-11 428

ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛУУД УДААШРАЛТАЙ БАЙГАА ГАЗРУУДАД ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУД АЖИЛТНАА ЗОГСООЖ ХЯНАЛТ ТАВИУЛАХ ҮҮРЭГ ӨГӨВ

2021-10-11 327

ЗАСАГ ДАРГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН XXI ХУРАЛДААН ХУРАЛДЛАА

2021-10-21 241

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭЖ БУЙ КОМПАНИУДТАЙ УУЛЗАЛТ ХИЙЛЭЭ

2021-10-17 193

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.214.224.207
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 35 Онлайн
  • 6715 Өнөөдөр
  • 2434 Өчигдөр
  • 23349 Долоо хоногт
  • 92261 Сүүлийн сард
  • 6350237 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1024

Facebook

Цаг агаар