СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙН ИХ НААДМЫН УДИРДАМЖ

 

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙН ИХ НААДМЫН УДИРДАМЖ
 

Наадмын зорилго:

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль, ЮНЕСКО-гийн Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай 2003 оны Конвенци, салбар дундын хамтын ажиллагааны хүрээнд СББӨ-ийг хадгалж хамгаалах, дэмжин хөгжүүлэх, судалж сурталчилах үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, таван ай савын хүрээнд СББӨ-ийн зүйлүүд, өвлөн уламжлагчдыг тодруулан алдаршуулах, авьяас билгийг хөгжүүлэх, соёлын өвийн бүртгэл-мэдээллийн санг баяжуулах.

Наадмын зорилт


•    Үндэсний соёлын биет бус өв, түүнийг өвлөн уламжлагчдын үйл ажиллагааг дэмжих, тэдгээрийн авьяас билиг, арга барил, дэг сургуулийг өвлөн уламжуулах, хамгаалах
•    СББӨ, түүний дотор ЮНЕСКО-гийн СББӨ-ийн Төлөөллийн жагсаалт Яаралтай хамгаалах өвийн жагсаалтад Монгол улсаас бүртгэгдсэн өвүүд болон бусад өвийн төрөл зүйлийг хадгалж хамгаалж буй үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийх СББӨ-ийг хадгалж хамгаалах дунд, урт хугацааны бодлогыг тодорхойлход дэмжлэг үзүүлэх, өв соёлын судалгаа, сурталчилгаа, сургалтыг эрчимжүүлэх.
•    Соёлын биет бус өвийн 5 ай савын хүрээнд: эх хэл болон аман уламжлал, илэрхийллүүд, гар урлал, байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, арга ухаан, уламжлалт зан үйл, ёслол, баяр наадам, язгуур урлагийг хөгжүүлэх, сэргээж таниулан сурталчлах, өвлөн уламжлуулах.
•    Соёлын биет бус өвийн их наадын хүрээнд хүүхэд, залуучууд, жуулчид, үзэгчдэд уламжлалт үндэсний спортын төрлүүдийг биечлэн хийж үзэх, суралцах боломжоор хангаж, олон нийтийн идэвх оролцоог хангаж, соёлын өв, түүнийг уламжлдагчдын сонирхогчдын хүрээг нэмэгдүүлэх.

Соёлын биет бус өвийн их наадам зохион байгуулах үе шат хугацаа


•    СББӨ-ийн Их наадмыг улсын хэмжээнд 2 үе шаттай зохион байгуулна.
•    Анхан шатны шалгаруулалтыг 2018оны 6-р сарын 5-25 өдрүүдэд баг, сум, аймаг, хороо, дүүрэг нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулна.
•    СББӨ-ийн наадмын төвлөрсөн арга хэмжээ буюу 2–р шатны үйл ажиллагааг 2018оны 8 сарын 11-15ны өдрүүдэд нийслэл Улаанбаатар болон хүй долоо худагт зохион байгуулна.

Шагналын сан:
 
1-р байр-нэг- Цом, өргөмжлөл, 20.0 сая төгрөг
2-р байр-нэг- Цом, өргөмжлөл, 15.0 сая төгрөг
3-р байр-нэг- Цом, өргөмжлөл, 10.0 сая төгрөг
Тусгай байр-хоёр- Өргөмжлөл, 5.0 сая төгрөг
Соёлын биет бус өвийн их наадмын төрөл

1.    Эх хэл болон аман уламжлалууд

Аялгуут аман уламжлалын урлаг
•    Тууль хайлах
•    Уриа дуудлага /ан агнуур, мал аж ахуй холбогдолтой/
•    Гийнгоо
•    Уухай
•    Ерөөл
•    Магтаал
•    Цол дуудах

Жижиг наадмын аман уламжлалын урлаг
•    Дайралцаа үг
•    Жороо үг
•    Зугаа үг
•    Түргэн хэллэг
•    Тоглоом наадгайн үг
•    Айтыс

2.    Ардын язгуур урлаг

Монгол ардын уртын дуу
•    Төв болон баруун халх
•    Ойрд монгол
•    Зүүн монгол аялгуу
•    Түүхэн дуу
•    Төр шашны дуу
•    Зан үйлийн /хурим найрын , даахь үргээх гэх мэт Монгол ардын хөгжим
•    Чавхдаст товшуур хөгжим
•    Чавхдаст нумт хөгжим
•    Чавхдаст цохилуур хөгжим
•    Ардын үлээвэр хөгжмийн зэмсэг
•    Цохилуур хөгжмийн зэмсэг
•    Монгол бүжиг
•    Бий биелэгээ
•    Зүүн монгол ардын бүжиг
•    Төв халх бүжиг
•    Ёслол зан үйлийн бүжиг

Исгэрээ
•    Аялгуулан исгэрэх /дуу, аялгуу/
•    Уламжлалт исгэрэх /байгаль болон ахуй холбогдолтой/

•    Хоолойн лимбэ

Ташлын төрөл
•    Амны
•    Хацрын
•    Тагнайн
•    Дагзны

Монгол ардын богино дуу
•    Ардын богино дуу
•    Домогт дуу
•    Зориулалт дуу
•    Ардын шог хошин , харилцаа дуу
•    Шаштир дуу
•    Ёслол хүндэтгэл хурим найрын дуу
•    Хүсэл мөрөөдлийн дуу
•    Янаг амрагийн дуу
•    Хүрээ дуу
•    Шүтлэг бишрэлийн дуу

3.    Уламжлалт гар урлал

Монгол үндэстний хувцасны гар урлал
•    Ардын хувцас
•    Зан үйлийн хувцас
•    Монгол эмэгтэйн гоёл чимэглэл
•    Уламжлалт эсгий гар урлал
•    Ширдэг ширэх
•    Эсгий уут
•    Эдлэл хэрэглэл хийх
•    Уламжлалт арьс ширэн урлал
•    Хувцас хэрэглэл
•    Малын тоног
•    Хэрэгсэл
•    Гэр ахуй хэрэгсэл

Монгол зургийн уламжлалт гар урлал
•    Монгол тоглоомын зураг урлал: үйчүүр хөзөр г.м
•    Бурханы хөрөг зураг
•    Хар дэвсгэрт зураг
•    Шар дэвсгэрт зураг

Монгол сийлбэрийн уламжлалт гар урлал
•    Ясан сийлбэр
•    Модон сийлбэр
•    Эрдэнийн чулуун сийлбэр
•    Чулуун сийлбэр
•    Эвэр туурайн соёон сийлбэр
•    Уламжлалт уран хатгамал оёдол, нэхэх, сүлжих гар урлал
•    Гоёл чимэглэлийн оёдол
•    Монгол эр хүний эдлэл зүүсгэл
•    Монгол эмэгтэйн гоёл чимэглэл
•    Зоос ширээний сүлжмэл
•    Хавтгай сүлжээ
•    Бөөрөнхий сүлжээ
•    Дөрвөлжин сүлжээ

Уламжлалт наамлын гар урлал
•    Зээгт наамал
•    Сүрлэн наамал
•    Утсан наамал
•    Хус модны үйс
•    Харганы хальс, хальсан наамал
•    Үндэсний хөгжмийн зэмсгийн уламжлалт гар урлал
•    Морин хуур
•    Цуур
•    Лимбэ
•    Ихэл, товчуур
•    Домбор
•    Бусад

Мал аж ахуй тоног хэрэгслийн гар урлал
•    Адууны тоног хэрэгсэл
•    Тэмээний тоног хэрэгсэл урлал
•    Үхрийн тоног хэрэгсэл урлал
•    Бог малын тоног хэрэгсэл

Монгол дархны урлал
•    Монгол эрэгтэй хүний эдлэл зүүсгэл
•    Монгол эмэгтэйн гоёл чимэглэл
•    Гэр ахуйн хэрэгсэл
•    Ган сийлбэр
4.    Уламжлалт зан үйл, ёслол баяр наадам

Айл гэртэй холбогдох зан үйл, дэг ёс
•    Хүүхдийн угаалга хийх зан үйл
•    Хүүхдийн даахь үргээх зан үйл
•    Бэр буулгах зан үйл
•    Хуримлах зан үйл
•    Шинэ гэр барих зан үйл
•    Тоглоом наадгай

5.    Байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, заншил, уламжлалт арга технологи

•    Ардын уламжлалт цаг тоолол, одон орон, одон зурхайн ухааны мэдлэг
•    Уламжлалт цаг тоолол, зурхайн ухаан

Байгаль хамгалах уламжлалт арга, мэдлэг
•    Уул ус хамгаалах уламжлалт мэдлэг
•    Ургамал хамгаалах уламжлалт мэдлэг
•    Амьтан хамгаалах уламжлалт мэдлэг

Монголчуудын шинжихүйн уламжлалт мэдлэг

•    Байгаль цаг агаар шинжих
•    Хүн шинжих
•    Мал шинжих

Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухааны арга, мэдлэг
•    Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухааны арга, мэдлэг

Уламжлалт цагаан идээ, хоол бэлтгэх уламжлалт арга
•    Цагаан идээ
•    Улаан идээ
•    Хөх идээ /байгалийн ургамал, жимс/

Ургийн бичиг хөтлөх уламжлал
•    Ургийн бичиг хөтлөх монгол уламжлал-төрлүүдээр тус тус оролцож болно.
 


Иргэд та бүхэн харъяа баг, Соёлын тавүүд дээр бүртгэлээ хийлгэнэ үү.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 94111223, 99556958, 94352900 дугаарын утасаар лавлана уу.


 

 

Сэтгэгдэл


Сэтгэгдэл

erectile dysfunction guide

hydroxycholorquin https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine side effects heart

Огноо:2021.08.02

erectile disorder

side effects of hydroxychloroquine 200 mg https://plaquenilx.com/# define chloro

Огноо:2021.07.31

men with erectile dysfunction

hydroxocloroquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloronique

Огноо:2021.07.31

top erectile dysfunction medication

hydroxychloroquine side effect https://plaquenilx.com/# hydroclorquin

Огноо:2021.07.31

erectile malfunction

hydrochloraquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine malaria

Огноо:2021.07.30

erectile function clinic in san antonio

can hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# hydroxichloraquine

Огноо:2021.07.29

Hello World!!!

Hello World!!!
http://blog.ssekodesigns.com/finding-friendship-tricias-story/
https://mnwiki.org/index.php?title=Home_Adorning_Ideas_And_Tricks_That_You_Should_Strive_Now
https://www.qcepconsulting.com/2020/how-managers-can-meet-the-market-needs-of-tomorrows-automobile-dealership/
https://maxifood66.ru/ideas-for-home-decor/
https://idreamofpizza.com/2011/04/pizza-adventures-in-italy-part-9.html
https://maxifood66.ru/home-decorating-tips-and-tricks-that-you-ought-to-strive-now/
https://liveeasygowell.com/annecy-france/
https://southafrica.africanpridehair.com/product/moisture_miracle/coconut-milk-honey-leave-in-conditioner/
http://www.fotosombra.com.br/agenda/userinfo.php?uid=589439
https://thoughtsanddesigns.com/im-sorry-tell-websites-arent-marketing-tools/

832386108
http://546964593.gasars.fun/article?id=778032493
http://681568732.szkoleniabrwi.pl/article?id=?246107711
http://846094059.murakamisenseiseminar.pl/article?id=?348413951
http://369870788.footblogopedia.info/article?id=?600108753
http://243457294.outfootblog.info/article?id=?869087374
http://53149425.projektcompetens.se/article?id=?502151189
http://799278810.footblogia.info/article?id=?924774176
http://82675313.alicjaexclusive.pl/article?id=?261457007
http://393668415.brakim.se/article?id=?773335776
http://488002821.alicjaexclusive.pl/article?id=?160209895
http://84043014.sumpom.fun/article?id=?23531198

Огноо:2021.07.26

how erectile dysfunction affects reproduction

hcq medication https://plaquenilx.com/# hydroxocloroquine

Огноо:2021.07.26

erectile herbs

what is hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine sulfate 200

Огноо:2021.07.26

erectile jelly

hydroxychloriqine https://plaquenilx.com/# hydroxychlorophine

Огноо:2021.07.26

can erectile dysfunction caused by guilt

hydrocloquin https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine sul

Огноо:2021.07.25

is erectile dysfunction covered by insurance

hydroxychlorquine https://plaquenilx.com/# is hydroxychloroquine safe

Огноо:2021.07.25

erectile clinic chicago

hydroxychloroquine 200 mg tab https://plaquenilx.com/# dolquine

Огноо:2021.07.25

erectile tension rings

hydroxichloraquine https://plaquenilx.com/# is hydroxychloroquine safe to take

Огноо:2021.07.24

tens 7000 erectile dysfunction

hydroxychloroquine dangers https://plaquenilx.com/# side effects hydroxychloroquine

Огноо:2021.07.15

can erectile dysfunction caused by guilt

hydroxychloroquine 200 mg tablets https://plaquenilx.com/# hydro chloroquine

Огноо:2021.07.15

erectile master

hydroxychloroquine sulfate 200 mg https://plaquenilx.com/# hcqs pill

Огноо:2021.07.14

erectile dysfunction icd 10

where do you get hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# chloroquine phosphate vs hydroxychloroquine

Огноо:2021.07.13

erectile lubricants

what is hydroxychlor used for https://plaquenilx.com/# hsq medical abbreviation

Огноо:2021.07.13

erectile improvement

what is hcq medicine https://plaquenilx.com/# what is hydroxychloroquine 200 mg used for

Огноо:2021.07.11

erectile bands

does hydroxychloroquine require a prescription https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine what is it

Огноо:2021.07.11

does erectile dysfunction go away

what is in hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine for malaria

Огноо:2021.07.10

male erectile complex

hydroxycloquin https://plaquenilx.com/# hydroxycloraquin

Огноо:2021.07.09

erectile dementia

how do i get hydroxychloroquine https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine 200

Огноо:2021.07.09

TussyTegoToxorp ouyqj

hydroxychloraquine https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.05

TussyTegoToxorp mkywx

hydro clore quinn https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.05

TussyTegoToxorp ltcip

hydroxychloriquine https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.04

TussyTegoToxorp ucvyl

buy generic sildenafil uk https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.03

TussyTegoToxorp yokhj

why does erectile dysfunction happen https://pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.03

TussyTegoToxorp kedcg

aralen for lupus https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.03

TussyTegoToxorp ewnne

choloriquine https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.02

TussyTegoToxorp omedm

hydroxychloroquine tablet https://pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.01

TussyTegoToxorp jkbea

erectile home remedy https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.01

TussyTegoToxorp fkdmo

how to make hydroxychloroquine https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.07.01

TussyTegoToxorp beqnc

is erectile dysfunction genetic https://pharmaceptica.com/

Огноо:2021.06.30

TussyTegoToxorp ykfhi

c-tadalafil https://pharmaceptica.com/

Огноо:2021.06.30

TussyTegoToxorp sgplh

cheapest erectile dysfunction pill comparison https://www.pharmaceptica.com/

Огноо:2021.06.30

TussyTegoToxorp melns

cheap tadalafil [url=https://tadalafilttab.com/ ]tadalafil medication [/url] tadalafil over the counter

Огноо:2021.06.30

TussyTegoToxorp pekuq

tadalafil cost walmart [url=https://tadalafilttab.com/ ]tadalafil 5 mg tablet [/url] canada pharmacy tadalafil

Огноо:2021.06.30

TussyTegoToxorp dppvs

tadalafil drug [url=https://tadalafilmgs.com/ ]buy cialis [/url] where to get tadalafil

Огноо:2021.06.30

TussyTegoToxorp vuiwm

buy cialis [url=https://tadalafilttab.com/ ]tadalafil over the counter [/url] tadalafil 20mg price

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp jwhjd

cheapest tadalafil cost [url=https://tadalafilttab.com/ ]buy tadalis [/url] tadalafil warnings

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp lxylq

tadalafil [url=https://tadalafilttab.com/ ]where to buy tadalafil on line [/url] cialis cost

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp aayxz

tadalafil daily dose [url=https://tadalafilttab.com/ ]cheapest tadalafil cost [/url] buy tadalafil in usa

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp vosid

tadalafil online with out prescription [url=https://tadalafilocal.com/ ]tadalafil 10 mg tablet [/url] tadalafil side effects

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp rufzt

tadalafil without a doctor prescription [url=https://tadalafilocal.com/ ]buy tadalis [/url] tadalafilo para que sirve

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp riyul

sildenafil tadalafil [url=https://tadalafilocal.com/ ]tadalafil 20mg price [/url] cost of cialis

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp lqvtm

cialis without a prescription [url=https://tadalafilocal.com/ ]cialis without a prescription [/url] side effects of tadalafil

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp jzung

tadalafil cost in canada [url=https://tadalafilocal.com/ ]tadalafil cost [/url] cialis without a prescription

Огноо:2021.06.29

TussyTegoToxorp ipkgk

tadalafila 20mg [url=https://tadalafilocal.com/ ]cialis tadalafil [/url] generic cialis tadalafil

Огноо:2021.06.29

Холбоотой мэдээлэл

2015-11-30 5796
Ойрын өдрүүдийн цаг агаарын мэдээ

Эрдэнэт орчмоор: Өдөртөө үүлшинэ. Маргааш оройдоо цас орно. Салхи баруун хойноос 5-10 м/сек, цас орох ...

2019-01-22 1237
ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТ ЭХЭЛЛЭЭ

Орхон аймгийн Засаг дарга Д.Батлут иргэдтэйгээ ойр байж, тэдний санал бодлыг сонсож үйл ажиллагаандаа ...

2019-09-01 2442
МЭНДЧИЛГЭЭ

Эрхэм хүндэт хүүхэд багачууд, эцэг эхчүүд, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, боловсролын салбарын ажилтан ...

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 3.235.60.144
2021-06-10-ний өдрөөс хойш.
  • 19 Онлайн
  • 7944 Өнөөдөр
  • 8083 Өчигдөр
  • 7944 Долоо хоногт
  • 16027 Сүүлийн сард
  • 5596991 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  971

Facebook

Цаг агаар