Тусгай зөвшөөрлийн мэдээ

Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн ерөнхий эх мэдээ
                                 
д/д Эрүүл мэндийн байгууллага Тусгай зөвшөөрлийн гэчилгээ Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл Үйл ажиллагааны чиглэл
Төрөл оноосон нэр байршлын хаяг олон нийтэд үйлчлэх утасны дугаар дугаар олгосон огноо 3 жил 5 жил дуусгавар болох огноо Хуулийн этгээдийн нэр улсын бүртгэлийн регистрийн дугаар Овог нэр Эзэмшигчийн регистрийн дугаар утасны дугаар Бусад эрхлэх үйл ажиллагаа
Төрийн эмнэлгүүд 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 төрийн  БОЭТ Зэст баг. Хантайн гудамж 99258289 ЭУ-76/12/1185 2009.12.20 3   2021.12.2 Орхон аймаг дахь БОЭТ 9043322 БОЭТ   99228585   ЭМТҮ
2 төрийн  Жаргалант сумын ЭМТ жаргалант сумын улаантолгой баг  99364503 ЭУ/78/12/1100 2005.10.21 3   2018.10.21 жаргалант сумЭМТ 9040803 жаргалант сумЭМТ   99364503   ЭМТҮ
                      Хувийн эмнэлгүүд         
3 хувийн  Медипас  Зэст баг 77775103 ЭХ/15/23/3543 2015 3   2018.12.12 Медидас ХХК 6003656 Энхчулуун   99110224   ЭМТҮ
2 хувийн  Эмнэлэг сувилал уурхайчин баг. ДГТ-1, 2 99351003 ЭХ/07/12/1160 2007.12.14 3   2021.12.14 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК   99351003   ЭМТҮ
5 хувийн  Учралтбаяр ӨЭМТ дэнж баг  70350208 ЭХ/01/12/1193 2001.01.01 3   2021.01.01 Учралтбаяр ӨЭМТ ЗБН 2308835 Учралтбаяр ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
6 хувийн  Үйлсбадрах ӨЭМТ цагаан чулуут баг төрийн нэгдсэн байр 70394015 ЭХ/01/12/1183 2001.01.01 3   2021.01.01 Үйлсбадрах ӨЭМТ ЗБН 2308738 Үйлсбадрах ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
7 хувийн  Мөнхийн гэгээ ӨЭМТ шанд баг 17-р сургуулийн хажууд  88345888 ЭХ/01/12/1184 2001.01.01 3   2021.01.01 Мөнхийн гэгээ ӨЭМТ ЗБН 2308681 Мөнхийн гэгээ ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
8 хувийн  Мөнхсүндрэл  ӨЭМТ баянцагаан баг 70357201 ЭХ/01/12/1177 2001.01.01 3   2021.01.01 Мөнхсүндрэл  ӨЭМТ ЗБН 2308622 Мөнхсүндрэл  ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
9 хувийн  МэндцэцэнӨЭМТ  уурхайчин баг ӨЭМТ нэгдсэн байр 70358930 ЭХ/01/12/1121 2001.01.01 3   2021.01.01 Мэндцэцэн ӨЭМТ ЗБН 2308746 Мэндцэцэн ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
10 хувийн  Анхны Оч ӨЭМТ хүрэнбулаг баг ӨЭМТ нэгдсэн байр  70358975 ЭХ/01/12/1192 2001.01.01 3   2021.01.01 Анхны Оч ӨЭМТ ЗБН 2308794 Анхны Оч ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
11 хувийн  Энхжих мандарвааӨЭМТ яргут баг  96365003 ЭХ/01/12/1174 2001.01.01 3   2021.01.01 Энхжих мандариваа ӨЭМТ ЗБН 4390539 Энхжих мандариваа ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
12 хувийн  Нийцэл  булаг баг  70394353 ЭХ/01/12/1134 2001.01.01 3   2021.01.01 Нийцэл ӨЭМТ ЗБН 2308819 Нийцэл ӨЭМТ ЗБН       ЭМТҮ
13 хувийн  Бадархундага   оюут баг 1-р ДГТ 99352335 ЭХ/13/12/1109 2000.05.15 3   2020.12.31 Бадархундага  рашаан сувилал ХХК 2307995 С.Гүнчинсүрэн   99352335   дотрын  
14 хувийн  Мажаа  уурхайчин баг 3 ДГТ 99359239  ЭХ00121106  1996.07.16 3   2020.12.10 Мажаа ХХК  4369904 М.Оюунгэрэл    99359239   уламжлат
15 хувийн  Эрхэст-Оргил  рашаант баг талын булаг эмнэлэгийн 2 давхарт  99990585  ЭХ96121107  2002.12.30 3     Эрхэст-Оргил  ХХК  2724871 Энхбат   99990585   чих хамар хоолой 
16 хувийн  Их тавт   дэнж баг эрдэнэ зочид буудлын байр 95906000  ЭХ02121100  2000.06.06 3   2021.12.10 Их тавт  ХХК   2597454 Б.Болорэрдэнэ   95906000   дотрын 
17 хувийн   Ачит  төгөл гарден байр  99352598 ЭХ/01/12/1108 1999.03.31 3   2021.12.10 Эрдэнэт Ачит нар ХХК  2123983 Б.Цэнджав   99352598   дотрын 
18 хувийн   Таван талын булаг   рашаант баг талын булаг эмнэлэгийн 2 давхарт  99093823 ЭХ/99/12/1104 1998.10.15 3   2021.10.15  Таван талын булаг  ХХК    2563207 Р.Жаргал    99093823    дотор, уламжлалт 
19 хувийн   Тайхар  онги төвийн байр  99022455 ЭХ/99/12/1105 2013.07.06 3   2019.07.06   Нейротон ХХК   4393171 Ц.Оюунцэцэг   99022455   мэдрэл
20 хувийн   Очир увидас   дэнж баг Эвт төв  99360199 ЭХ/13/12/1110 2008 3   2019.12.11  Очир увидас ХХК   4390024 Н.Бүүвэй   99360199   уламжлалт  
21 хувийн  Сноу лотус  согоот баг өөрийн эмнэлгийн байр 99350011 ЭХ/11/12/1153 2011.01.31 3   2020.01.31 Сноу лотус  ХХК   4382854 Ц.Эрдэнэчимэг   99350011   дотрын  
22 хувийн   Оюу  БОЭТ-ийн хажуу дах бараны од байр  94449344 ЭХ05121133 2005.08.15 3   2020.08.01  Оюу-Орхон ХХК   4370716 С.Оюунчимэг   94449344   сэтгэцийн 
23 хувийн  Мөнхийн үйл с  хүрэнбулаг баг WHITEHOUSE байранд 99554722 ЭХ/11/12/1150 2011.01.31 3   2020.01..31 ЗБЗ Амьдрал бэлэглэгч ХХК /Мөнхийн Үйлс/ 5598982 Б.Зоригтбаатар   99554722   уламжлалт хөнгөвчлөх  
24 хувийн  Шигтгэмэл 3-17-р байр 3 тоот   ЭХ99121112 1999 3   2019.12.11 Шигтгэмэл ХХК /Шигтгэмэл/ 2124688 Н. Баярсайхан   99045588   Шүд
25 хувийн  Одноодент 3-24-р байр 74 тоот    ЭХ01121124  2005 3   2021.12.11 Одноодент  ХХК /Одноодент/ 4367103 Б. Одончимэг   99352922   Шүд
27 хувийн  Ганшунх 5-24-р байр 70 тоот    ЭХ06121101  1996 3   2019.12.10 Ганшунх  ХХК /Ганшунх/ 2254859 Б. Зина   99036009   Шүд
28 хувийн  Шигшмэл Эрдэнэ 3-22-р байр 17 тоот    ЭХ11121148  2011 3   2020.11.10 Шигшмэл эрдэнэ ХХК /Шигшмэл Эрдэнэ/ 4383753 Нарангэрэл   99752846   Шүд
29 хувийн  стардент 3-5-р байр 7 тоот   ЭХ/05/12/1180 2005 3   2021.04.20 Стардент  ХХК /стардент/ 4369688 Ц. Оюунцэцэг   99356311   Шүд
30 хувийн   Эмаль Хүрэнбулаг баг. 4-24-р байр    ЭХ93121110 2005 3   2020.04.02 Эмаль ХХК /Эмаль/ 2563223         Шүд
31 хувийн  Хаш Зохимж төвийн байр   ЭХ/99/12/1113 2006 3   2019.10.11 Талст Хаш ХХК /Хаш/  2638959 Б. Мандах   99084122   Шүд
32 хувийн  Баясал 6-2-15 тот   ЭХ05121179 2006 3   2019.01.02 Баясал БГБХ /Баясал/ 2254611 Даваасүрэн    99350172   Шүд
33 хувийн  Очир талст 4-14-19 тоот   ЭХ/16/12/1147 2016 3   2019.06.12 Орто гранд ХХК /Очир талст/ 4403444 шүрэнгэрэл    95562266   Шүд
34 хувийн  Доктор смайл согоот баг 15 дугаар байрны 41 тоот   ЭХ/17/12/1160 2017 3   2020.12.11 натур Мед ХХК 4406389 даваахишиг   99194902   Шүд
35 хувийн  инээмсэглэл  Хүрэн булга баг 4 хороололын 5 байрны 82  тоотод   ЭХ/17/12/1161 2017 3   2020.12.11 Мөнгөт Лувсан ХХК-ын 4396936 эрдэнэбилэг    99364939   Шүд
36 хувийн  E-Happy Наран багийн Хуримт төвийн 3 давхарт    ЭХ/16/12/1151 2016 3   2019.06.11 Уран тана ХХК 4403533 Энхчимэг ми87110504 99079177   Шүд
37 хувийн  Диабет 4-7-12 тоот   ЭХ/12/12/1167 2013 3   2019.10.15 Диабет ХХК 438483 Энхтуяа ДЮ67041987 99365152   дотрын 
38 хувийн  Инээмсэглэл  Согоот баг 6-р хороололын 11-8 тоотод   ЭХ/16/12/1139 2016.04.20 3   2019.04.20 Мөнгөт лувсан ХХК 4396936 Оюунчимэг    99235025   дотрын 
39 хувийн  Теку-Анка 5-20-р байр 7 тоот   ЭХ/11/12/1165 2011 3   2020.10.20 Теку-Анка 4334658 Мөнхцэцэг   99356064   дотрын 
40 хувийн  Эх Элбэрэл 5-24-р байр 36 тоот   ЭХ/00/12/1120 2000.08. 11 3   2021.08.11 Эх Элбэрэл 2308266 Л. Ганболд   99355354   НҮЭмэгтэйчүүд 
41 хувийн  Ачлал 4-14-р байр 2 тоот   ЭХ/0012/1123 2000.09. 02 3   2018.09.02 Ачлал Эх 2659999 Н. Сугар ФМ49091540  99357480   НҮЭмэгтэйчүүд 
42 хувийн  Болор Оюут баг. 2-1-р байр   ЭХ/02/12/1132 2002 3   2021.04.10 Улиастай Болор 2669307 Ө. Дэлгэрмаа   99087488   НҮЭмэгтэйчүүд 
43 хувийн  Мишээл Оюут баг. 2-1-р байр   ЭХ/07/12/1144 2007 3   2019.06.15 МНЦО 4371739 Н. Отгонжаргал   99352004   НҮЭмэгтэйчүүд 
44 хувийн  Мандах 3-13-р байр 49 тоот   ЭХ/01/12/1122 2001 3   2019.08.12 Эрдэнэт мандах 2691302 С. Мөнхмандах ЧЖ63123062 99354133   НҮЭмэгтэйчүүд 
45 хувийн  Хүслэн Оюут баг 2-34-р байрны 2-р давхарт   ЭХ/14/12/1118 2014 3   2020.04.25 Батсолонго ХХК 4395468 Батцэцэг ГЭ77062308 99078218   НҮЭмэгтэйчүүд 
46 хувийн  Хатагтай  Уурайчин баг 17-р байрны 98 тоот   ЭХ/15/12/1130 2015 3   2021.06.25 ЦЭДР ХХК-ын 4398726 Цэенхорол    89009398   НҮЭмэгтэйчүүд 
47 хувийн  Энэрэл  6-р хороололын 7-р байрны 4 тоот    ЭХ/15/12/1136 2015.12.01 3   2018.12.01 Цацрал манал ХХК-ын  4400771 Цэцэгдарь   99025675   НҮЭмэгтэйчүүд 
48 хувийн  Алтай сайхан төвийн 2 давхарт   ЭХ/01/12/1118 2001     2020.01.20 Лха мөнх алтай ХХК 2737817 Ш. Алтанхүү   99358832   уламжлалт
50 хувийн  Жаргалын ундрага  5-18-80 тоот    ЭХ-15/12/1123 2015.02.12 3   2021.02.12 Жаргалын ундрага ХХК 4376021 Отгонбаяр   99717492   уламжлалт
51 хувийн  Тэгш нуруу  16-75     2015.04.03 3   2021.04.03 Ариун Орчлон клиник ХХК 4405811 Ариунжаргал  ГЭ87080408 99873586   уламжлалт
52 хувийн  Артроз  4-р микр 6-3 тоот    ЭХ/15/12/1127 2015.06.02 3   2021.06.02 Оюу үрэл ХХК  4367782 Болормаа    99369382   уламжлалт
53 хувийн  Тод баясал  4-25-25 тоот   ЭХ/16/12/1140 2016.04.20 3   2019.04.20 Тод баясалХК  4402081 Тодхүү   94352790   уламжлалт
54 хувийн  Баярлах Сэлэнгэ зочид буудлын нэг давхарт   ЭХ/16/12/1148 2016.07.26 3   2019.07.26 Их хүрд ХХК 4403258 Батжаргал   99355129   уламжлалт
55 хувийн  Өлзий үрэл 4-22-р байр 3 тоот   ЭХ/01/12/1124 2001 3   2021 Өлзий үрэл ХХК   М. Хишигт   99179787   уламжлалт
56 хувийн  Амар 1-17-р байр 2 тоот   ЭХ/11/12/1154 2011. 04. 22 3   2021.11.04 Загд мед 4407148 Батчимэг    99359269   хүүхдийн клиник
57 хувийн  Бүжинлхам ДГТ-2 байр 3032   эх13/12/11 2013.12.28 3   2018.12.28 Уян чагнуур ХХК 4395158 Уянга    99368288   хүүхдийн клиник
58 хувийн  Оюу чагнуур  Их мандал төвийн 2-р давхарт   Эх/15/12/1134 2015.06.26 3   2021.06.26 Оюу чангуур ХХК  4384423 Оюуэрдэнэ ФМ63070103 99357353   хүүхдийн клиник
59 хувийн  нахиа  уурхайчин баг 3 дугаар байрны 96 тоотод   ЭХ/17/12/1164 2017.12.15 3   2020.12.15 Бор цэцэг ХХК 4371267 Батхишиг   94351508   хүүхдийн клиник
60 хувийн  Манал уурхайчин баг катарсис эмнэлгийн байранд   ЭХ/14/12/1120 2014.04.02 3   2020.04.02 Амьдралын чанарын төлөө хамтдаа ТББ  4391624 Б.Оюунгэрэл   99554722   Хөнгөвчлөх тусламж 
61 хувийн  Гэрэл их мандал төв   ЭХ/96/12/1117 1996 3   2020 Хатан шанд 269127 З. Нямаа ТЖ40090805 99367918   Нүд
63 хувийн  Шинэ эрин  оюут баг 2-25-01 тоот    ЭХ/15/12/1132 2015.06.26 3   2021.06.26 Шижирцацралт 4399374 Мөнхэрдэнэ  хл64092309 99357479   Нүд
64 хувийн  Гэгээн үйлс Уртбулаг баг. 5-20-р байр 6 тоот   ЭХ/10/12/1143 2010.11.18 3   2019.11.18 Урандөш Оргил ХХК 4385586 Баасанжав   95559898   Арьс харшил 
65 хувийн  Дерма 1-3-р байр 2 тоот   ЭХ/02/12/1129 2006.01.05 3   2021.01.05 Датено ХХК 2690799 Ж. Оюун   99355371   Арьс харшил 
66 хувийн  Төгс Согоот баг 16 дугаар байр 21 тоот   ЭХ/17/12/1153 2017.04.06  3   202.04.06 Төгсбум ХХК 4377168 Я. Цэцэгмаа   99361818   сувилахуйн 
67 хувийн  Агар Орхон 1-5-р байр 59 тоот   ЭХ/06/12/1152 2006.04.26 3   2020.04.26 Агар Орхон 4368053 Н. Энх-Ариун   99852248   Дүрс оношлогоо 
68 хувийн  Туяа  Онги төвийн байранд   ЭХ/17/12/1162 2017.12.15 3   2021.12.15 ЭХО ТУЯА ХХК 4405463 Ж. Туяа   99364059   Дүрс оношлогоо 
69 хувийн  Экстра мед Зэст багийн 5 дугаар байрны 43 тоот   ЭХ/11/12/1162 2011.12.05     2020.12.05 АВ-хонгор 4376439 Энхбат   99354114   гэмтэл  
70 хувийн  Элит Дэнж баг. Эрдэнэт элит хотхон 15-9а байр   ЭХ/13/12/1113 2013.08.08 3   2020.08.08 Эмч амин эрдэнэ 4374029 Ж. Эрдэнэчимэг ЦГ68052103 99062949   Чих хамар хоолой  
71 хувийн  Хүслэн  их мандал төвийн 2 давхарт    ЭХ/17/12/1163 2017.12.15 3   2021 Арвин түрүү ХХК  4404742 Цэрэндавга    99359187   Чих хамар хоолой өвчний клиник 
72 хувийн  Биндэръяа-Од 5-20-р байр 7 тоот   ЭХ/11/12/1163 2011 3   2019 Биндэръяа-Од 4386868 Должмаа   99356064   Сэтгэц 
73 хувийн  Катарсис 5-13-р байр 115 тоот   ЭХ/09/12/1114 2009 3   2018 Артакод 4392833 Ц. Батаа   99356348   Сэтгэц 
74 хувийн  Нейрон 2-23-р байр 63 тоот   ЭХ/11/12/1164 2011 3   2020 Сумбор 4386876 Х. Энхгэрэл кю 70092803 99558810   Мэдрэл
75 хувийн  Онош Зэст баг. 1-5-р байр   ЭХ/01/12/1128 2001.06.04 3   2021 Оношлаб 2717379 Д. Сэлэнгэ ФА56031727 99358001   Лаборатори 
76 хувийн  лаборитори  спорт ордон дотор    ЭХ/14/12/1142 2014.04.10 3   2021 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК 2074192 Оюунэрдэнэ    99357353   Лаборатори 
77 хувийн  Bella Beauty salon ERDENET INN ЗОЧИД БУУДЛЫН 2- давхарт    ГХ15/12/1126 4/9/2015 3   2021 ВЭНС ХХК 2563401 Мөнхцэцэг   99351252   Эмчилгээний гоо сайхны салон 
78 хувийн  хөх билэгт  2-25 ДЦП- байр    АҮХ/13/12/1112 2013 3   2019 Хөх билэгт  4391543 Мөнхцэцэг   99679009    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
79 хувийн  Үрст бүрд авто засварын газрын байр      20 жил 3   2018 Үрст бүрд 2157748 Долгор   95854067    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
80 хувийн  Ариун ирээдүй  Уурхайчин багийн 12-дугаар байрны 2 тоотод   ЭХ/16/12/1141 2016.4.20 3   2019 Цэцэн шунхлай  4401662 Отгонбаатар   99100243    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
81 хувийн  сайн түшиг ХХК 3-7 байр   ЭХ/11/12/1158 2013 он 3   2019 сайн түшиг ХХК 2069326 Эрдэнэчимэг   88409828    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
82 хувийн  цасны хачир  хаан банкны байрны зүүн жигүүр    ЭХ/11/12/1159 2013 3   2019 цасны хачир ХХК 2263238 алтанцэцэг   99608691   Ариутгал, халдваргүйтгэл, ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
83 хувийн  Хунтхайрхан  хаан банкны байрны зүүн жигүүр    2011.06.22 №288 2013 он 3   2019 Хунтхайрхан ХХК 5102987 уртнасан   94990489    ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
84 хувийн  Ариусгал Энх төвийн 1-р давхар     ЭХ/16/12/1150 2016 он 3   2019 Их-Авгуш ХХК 4372611 Оюунбал   99357023   Ариутгал, халдваргүйтгэл, ахуйн шавьжгүйтгэлийн үйл ажиллагаа 
86 хувийн  Ази фарм  Зэст баг    ЭХС/12/12/1175   3   2021 Ази фарм 2697289 Б. Нандинцэцэг   99109641   ЭХНБ
87 хувийн  Бамбай  Грави хоршоо    ХХ/09/23/3396   3   2021 Бамбай фарм 2660245 Ж.Байгалмаа   88111680   ЭХНБ
88 хувийн  Монос  5-р микро    ХХ/11/12/1163   3   2019 Монос фарм трейд 2708558 Ю. Нарантуяа   99235782   ЭХНБ
89 хувийн  Монфа /салбар/ Эрдэнэт ус    ХХ/09/12/1139   3   2020 Монфа трейд 2733617 Ж.Анхзаяа   99809382   ЭХНБ
90 хувийн  Мөнхийн тун  Дэлгэрэх төв    ХХ/10/12/1141   3   2021 Мөнхийн тун 2024608 Э.Энхжаргал   94083662   ЭХНБ
91 хувийн  Евро фарм Богд гол үйлчилгээний төвийн өргөтгөл 1давхар    ХХ/10/12/1130   3   2018 Евро фарм 2585278 Ш.Мөнхбаяр   99109002   ЭХНБ
92 хувийн  Хималай  Энх төв    ЭХ/15/12/1137   3   2020 Цахиур төмөр 2645319 Тунгалагдалай   99078267   ЭХНБ
93 хувийн  Орхон Эм хангамж  5-р микро    ХХ/06/12/1169   3   2021 МЭИК 4367448 Д.Аззаяа   99998145   ЭХНБ
94 хувийн  Маналжалбуу Рашаант Отгонтэнгэр ХХК-ийн байр   ХХ/03/12/1155   3   2021 Маналжалбуу 4382382 Гэрэлмаа   99590005   эмийн сан 
95 хувийн  Тун чухал  Шанд баг. 43-11   ХХ/12/12/1173   3   2020 Тун чухал  4366809 Нарангэрэл   95358191   эмийн сан 
96 хувийн  Бүжин сар Наран Хүрэнбулаг ХХК-ийн байр   ХХ/98/12/1134   3   2019 Бүжин сар 4383362 Золзаяа   99355753   эмийн сан 
97 хувийн  Тайга  Дэнж ЭКОД ХХК-ийн байр   ХХ/11/12/1169   3   2021 Ушьбэлдэр  4384512 Мөнхтуяа   95157960   эмийн сан 
98 хувийн  Говил  Говил Дэнжийн 1А   ХХ/10/12/1153   3   2019 Их ерөөл сайхан 4382781 Болормаа   95204040   эмийн сан 
99 хувийн  Тэлмэн нуур  Баянцагаан баг. Номин 101 байр /тосгон/   ХХ/12/12/1105   3   2019 Хүрэл мөнх 4401786 Мөнхзул    99073960   эмийн сан 
100 хувийн  Алирс 1 Согоот баг 6-1-р байр 44 тоот    ХХ/93/12/1102   3   2021 Алирс ЗБН 2158116 Лавдмаа   99355576   эмийн сан 
101 хувийн  Алирс 2 VI микро  2-р байр 2   ХХ/12/12/1176   3   2019 Алирс ЗБН 2158116 Лавдмаа   99355576   эмийн сан 
102 хувийн  мөнхийн үрэл  6-19-байр 6 тоот   ХХ05/12/1144   3   2018 Мөнхийн үрэл 4367731 Бат-Амгалан   99354665   эмийн сан 
103 хувийн  Зайгал  6-13-р байр 2 тоот   ХХ/01/12/1151   3   2021 Оргил-Ирээдүй 2886847 Баярсайхан    88101219   эмийн сан 
104 хувийн  Баян төгөл  III Төгөл ху/төв    ХХ/12/12/1191   3   2021 Баян шүхэр 4391802 Ц. Энхтуяа   99062188   эмийн сан 
105 хувийн  Мөнгөнжин уул  5-4-р байр 2 тоот   ХХ/02/12/1148   3   2020 Мөнгөнжин-Уул 2859599 Ж. Уламбаяр    99145807   эмийн сан 
106 хувийн  Алтан хундага 5-4-р байр 45 тоот   ХХ94/12/1133   3   2021 Есөн-Алтан хундага 2124629 Т. Нэргүй    99353313   эмийн сан 
107 хувийн  Ганга чун Уртбулаг 5-23-2 тоот   ХХ/11/12/1170       2020 Гангачун 4367529 Үүрцайх   99064121   эмийн сан 
108 хувийн  Бамбай  5-1-р байр 89 тоот   ХХ98/12/1131       2021 Бамбай 2660245 Ж. Байгальмаа    99351660   эмийн сан 
109 хувийн  Отгонтэнгэр V-1   ХХ/98/12/1135       2021 ЛОБС 2820153 Н. Оюунцэцэг    70359387   эмийн сан 
110 хувийн  Алтанзул 4-20-р байр 78 тоот   ХХ98/12/1132       2021 ГБ чимэг 2638762 Б. Болормаа    99358954   эмийн сан 
111 хувийн  Мөнхийн тун  4-25-р байр 36 тоот   ХХ/98/12/1136       2018 Өнө дэлэг 2660768 Ж. Гунгааням   70352855   эмийн сан 
112 хувийн  Монос УБ ХХК эмийн сан  Хүрэнбулаг баг. АНСА трейд ХХК-ийн байр   ХХ/11/12/1163       2020 Монос УБ 2670712 Ю. Нарантуяа   70357792   эмийн сан 
113 хувийн  Ганга фарм  3-9-р байр 44 тоот   ХХ02/12/1146       2021 Аз хүслэн тэмүүлэн  4376161 Ш. Эрдэнэчимэг    99899859   эмийн сан 
114 хувийн  Эко  VI-20   ЭСХ-14/12/1121       2021 Дэлгэрэх цоморлиг 4398548 Жанчив   99362213   эмийн сан 
115 хувийн  Лидэр  3-22-байр 103 тоот   ХХ01/12/1149       2021 Лидер 2303213 П. Гансүх    70391764   эмийн сан 
116 хувийн  Алоэ  3-16-р байр 27 тоот   ХХ07/12/1162       2021 Алое экстра 4382641 Үүрцайх   70391764   эмийн сан 
117 хувийн  Мөнхийн тун   Вокзал    ЭСХ14/12/1123       2020 мөнхийн тухнХХК 2024608 Уугантуяа   95345629   эмийн сан 
118 хувийн  Мөнхжин  III үйлчилгээний төв    ХХ02/12/1187       2019 Алтан агширгана  4400224 Ганчимэг   9900788   эмийн сан 
119 хувийн  Бар үр  IV онги төв хүрэнбулаг    ЭСХ/15/12/1131       2018 Тулга гол  4407385 Тунгалаг       эмийн сан 
120 хувийн  Цагаан уул  3-8-р байр 1 тоот   ХХ10/12/1145       2019 Баясал эвсэл 4382935 Б. Болормаа    99357664   эмийн сан 
121 хувийн  Жинст  II-6-37   ХХ/93/12/9140       2018 Жинст Эрд 2738198 Б. Хорлоо    70355848   эмийн сан 
122 хувийн  Яргуйжин  III ДГТ -2   ХХ/94/12/1142       2021 Яргуйжин фарм 2816105 Ч. Наранцэцэг    99354893   эмийн сан 
123 хувийн  Цогт-итгэл  Оюут баг. 2-25-р байр   ХХ/02/12/1119       2019 Цогт-Итгэл  2101009 Д. Гүнчин    70358358   эмийн сан 
125 хувийн  Энэрхэн заяа 1-4-р байр 114 тоот   ХХ01/12/1168       2019 Энэрэх заяа 4390601 У. Буд    99038852   эмийн сан 
126 хувийн  Мөнх-Алтаргана 1-5-р байр 14 тоот   ЭСХ-15/12/1124       2021 Мөнх-Алтаргана 4390598 Дашдорж   91356720   эмийн сан 
127 хувийн  Жаргалан  Зэст баг 1-16-р байр 87 тоот   ХХ/91/12/1138       2021 Жаргалан ЗБН 2158205 Отгон   95975020   эмийн сан 
128 хувийн  Мөнхийн тун  I БОЭТ   ЭСХ14/12/1122       2020 Мөнхийн иунХХК 2024608 Энхжаргал   94083662   эмийн сан 
129 хувийн  Дархан сүлд  II-1а-53   ХХ/07/12/1161       2019 Дарханжинст уул 4369521 А. Чулуунбаатар    99874209   эмийн сан 
130 хувийн  Сондор  Эрдэнэ багийн 27 дугаар гудамжны 15 тоот    ЭСХ/15/12/1128       2021 Гүнд Орших 4399943 Дуламсүрэн   99169914   эмийн сан 
131 хувийн  Тангад шим  Эрдэнэ баг 10А-18-28 Дэнж   ХХ/12/12/1177       2018 Тангад шим 4389662 Энхцэцэг   99356273   эмийн сан 
132 хувийн  Мөст хустын нуруу  Баянбулаг баг. 2-р гудамжны 55 тоот   ЭСХ/13/12/1108       2020 Мөст хустын нуруу  4380797 Бямбацэцэн   99353276   эмийн сан 
133 хувийн  Тамир  Рашаант баг. Уртын гол 13б-1 тоот   ХХ/12/12/1103       2019 Хадан богч 4371917 Оюун-Эрдэнэ   95341419   эмийн сан 
134 хувийн  Наран  III Сувилал   ЭСХ/16/12/1143       2019 Цаг чиг 4402138 Даваасүрэн Сүрэнтуяа   99908895   эмийн сан 
135 хувийн  Шидэт номин VI микро   ЭСХ/15/12/1138       2019 Шидэт номин 3309746 Цолмон Үүрцайх   95029782   эмийн сан 
136 хувийн  Баясах  4-26-2тоот   ЭСХ/16/12/1146       2019 МНЦО 4371738 Отгонжаргал   99352004   эмийн сан 
137 хувийн  Ойрхон  1-16-р байр 1 тоот   ХХ/98/12/1137       2018 Ойрхон 2659948 Ж. Янжиндулам   99361583   эмийн сан 
138 хувийн  Орхон Эмийн сан 1 IV Уртцагаан    ЭХ/06/12/1188       2021 МЭИК 4367448 Сүндэвцэен Баярхүү   99139176   эмийн сан 
139 хувийн  Орхон Эмийн сан 2  V микро     ХХ/06/12/1169       2019 МЭИК 4367448 Д.Аззаяа   99998145   эмийн сан 
140 хувийн  Мөнхийн ундарга  Их залуу баг. Баруун задгай 1-19 тоот   ХХ/12/12/1104       2020 Бүрэг Ундарга 4390601 Болормаа   95858402   эмийн сан 
141 хувийн  Болор  III Уурхайчин баг 3-9-д    ЭСХ/16/12/1145       2019 Наран болор 4403371 Дашцэрэн Наранцацралт   95827579   эмийн сан 
142 хувийн  Арима фарм  I Медипас нэгдсэн эмнэлгийн 1 давхарт    ЭСХ/16/12/1144       2021 Арима фарм 4402227 Төгсжаргал Дэлгэр   99794500   эмийн сан 
143 хувийн  Цэгцүүхэй  III Уурхайчин багийн 3-р хороололыг 12-02 тоот   ЭСХ/16/12/1142       2019 Өлзийт орны үрс 4402359 Чимэдрэгзэн Нямжав   99042921   эмийн сан 
144 хувийн  Орхон сөд  I Зэст багийн 3 дугаар байрны 70 тоотод   ХХ/16/12/1152       2019 Цахир нурамт 4404432 Батсуурь Баасанбат   99358049   эмийн сан 
145 хувийн  Эмодин  VI Сонорхайрхан худалдааны төвийн 1 давхар    ЭСХ/17/12/1155       2019 Эмодин 4405129 Наранхүү   99364682   эмийн сан 
146 хувийн  Бадмаараг Рашаант 9-1б   ЭСХ/17/12/1156       2019 Шидэт болор 4404521 Уянга   94166858   эмийн сан 
147 хувийн  Очир-Эрдэнэ  Тосгон   ЭСХ/17/12/1157       2019 Ойгон Өлзий 4393031 Оюунчимэг   90309559, 99569796   эмийн сан 
148 хувийн  Вансэмбэрүү  I БОЭТ дотор    ЭСХ/17/12/1158       2019 Авзага фарм 4404874 Эрдэнэчимэг   99083113   эмийн сан 
149 хувийн  Алтай Жаргалант сум 16-2   ХХ/07/12/1167       2021 Түгээмж  2124459 Түдэв   суманд    эмийн сан 
150 хувийн  Жигүүр Булаг баг   ЭСХ/17/12/1165       2020 Өргөн навчит 4407016 лхамрагчаа   99312081   эмийн сан 

 

 

Холбоотой мэдээлэл

2016-09-19 1185
Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн 7 хоногийн мэдээ

Нутгийн захиргааны байгууллагуудаас иргэдэд үзүүлэх төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох талаар авч ...

Ангилал

Цахим төрийн үйлчилгээ


Сурталчилгаа

 

 

 

Веб статистик

Таны IP хаяг: 54.174.225.82
2021-01-03-ний өдрөөс хойш.
  • 4 Онлайн
  • 27 Өнөөдөр
  • 723 Өчигдөр
  • 3426 Долоо хоногт
  • 33646 Сүүлийн сард
  • 6529032 Нийт хандалт

Санал асуулга

Манай вэб сайт таны санаанд хэр нийцэж байна?
Нийт саналын тоо:  1086

Facebook

Цаг агаар