Онлайнаар өргөдөл хэрхэн гаргах вэ?

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.