Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем
Нүүр »
Үйлчилгээний нэр Үзсэн Шинэчлэгдсэн огноо
1. Авто зам сэтлэх зөвшөөрөл олгох 316 2021-06-03
2. Иргэн хуулийн этгээдийн өр төлбөргүй лавлагаа болон ял эдэлж байсан лавлагаа авах 344 2021-05-11
3. Ус, цаг уурын тусгай хэрэгцээний урьдчилсан болон горимын мэдээний нэр төрөл, үйлчилгээний үнэ тариф 398 2021-04-29
4. Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах 367 2021-04-19
5. Нийтийг хамарсан ажил зохион байгуулах 343 2021-04-19
6. Ажил олгогчийг дэмжих 372 2021-04-19
7. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас жижиг зээл олгох 372 2021-04-19
8. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах 348 2021-04-19
9. Хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээ 321 2021-04-19
10. Зуучлах үйлчилгээ 325 2021-04-19
11. Ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тодорхойлолт олгох үйлчилгээ 178 2021-04-19
12. Ажил хайгч иргэний бүртгэл 212 2021-04-19
13. Ганцаарчилсан болон бүлгийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ 160 2021-04-19
14. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүвэртэй болох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах 156 2021-04-19
15. Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах 163 2021-04-19
1 2 3 4 5 6 7 >> >| Нийт тоо: 327