Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

Татварын хэлтэс

Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Хүрэнбулаг, Магсаржавын гудамж Татварын хэлтэс
Утас
Факс
Веб
И-мэйл Orkhon@mta.gov.mn
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

1.Улс, орон нутгийн төсөв бүрдүүлэх 2.Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 3.Татварын хуулийг сурталчилах, татварын хуулиар сургалт зохион байгуулах

Татварын ерөнхий газраас 2018 оныг ““Чадварлаг, хариуцлагатай албан хаагч, Чанартай хүртээмжтэй төрийн үйлчилгээ”-ний  жил болгох зорилт дэвшүүлсэн. Энэхүү зорилтын хүрээнд Орхон аймгийн Татварын хэлтэс нь 5 стратеги зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна.
ЗОРИЛТ.1. “Татварын эрх зүйн олон улсын хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн шинэчлэх, боловсронгуй болгоход шийдвэр гаргах түвшиний байгууллагад дэмжлэг үзүүлж, хууль хэрэгжүүлэх арга зүйг сайжруулах, холбогдох судалгаа, санал, зөвлөмжийг мэргэшлийн өндөр түвшинд боловсруулах, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх”

ЗОРИЛТ.2. “Татварын албаны үйл ажиллагаанд мэдээллийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, татварын албаны цогц мэдээллийн системийг бий болгох, үйл ажиллагааг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, бүртгэлийг боловсронгуй болгох, татвар төлөгчид шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, статистик болон хөндлөнгийн мэдээллийн сангийн ашиглалтыг дээшлүүлэх, эрсдэлийн удирдлагад суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоог зах зээлийн сегмент тус бүрээр олон улсын чиг хандлагад нийцүүлэн хөгжүүлж, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэд тавих хяналтыг сайжруулах замаар татварын суурийг өргөжүүлэх, далд эдийн засгийг бууруулах, улс орон нутгийн төсвийн орлого бүрдүүлэх, татварын өр барагдуулах түвшинг дээшлүүлэх”

ЗОРИЛТ.3. “Татвар төлөх нийгмийн сэтгэлзүйг төлөвшүүлж, татвар төлөгч бүрт хүрсэн татварын цогц үйлчилгээг хэвшүүлэх, татварын албаны үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах, үйлчилгээний стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлэх, татварын хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны талаар олон нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх”

ЗОРИЛТ.4. “Татварын албаны хэмжээнд хүний нөөцийн бодлогыг шинэчлэн тодорхойлох, бүх шатны сургалт зохион байгуулах, ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, санхүү, хөрөнгө оруулалтын зохистой бодлогыг хэрэгжүүлэх эрх хэмжээний хүрээнд шаардлагатай арга хэмжээг авч ажиллах”  

ЗОРИЛТ.5 “Татварын хууль, тогтоомж, бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийж, үр дүнг үнэлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох, дотоод аудитыг бэхжүүлэх”

Ажилтан, албан хаагчид
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Б.Өлзийсайхан Хэлтсийн дарга 70359803 201
2 Б.Сүнжидмаа Захиргааны тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч 70353657 107
3 Д.Нармандах Татвар төлөгчидтэй харилцах тасгийн дарга Татварын улсын ахлах байцаагч 70352805 209
4 Н.Сувдмаа Татварын орлогын тасгийн дарга, Татварын улсын ахлах байцаагч 70352974 208
5 .Мөрөн Эрсдэл статистикийн тасгийн дарга Татварын улсын ахлах байцаагч 70352874 111
6 Д.Баярсайхан Хуулийн мэргэжилтэн Татварын улсын байцаагч 70350146 203
7 Г.Гэрэлт-Од Хэлтсийн нягтлан бодогч, Татварын улсын байцаагч 70352757 206
8 Н.Энхцэцэг Захиргааны тасаг бичиг хэрэг 70352810 202
9 М.Төмөрчөдөр Эрсдэл статистикийн тасгийн Сүлжээний инженер Хураагч 70352610 103
10 Д.Зориг Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352805 207
11 Ч.Гэрэлтуяа Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасгийн Хураагч 70352590 207
12 С.Базар Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
13 З.Дэлгэрмаа Татвар төлөгчдтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
14 О.Уранчимэг Татвар төлөгчдөд дэмжлэг үзүүлэх тасгийн байцаагч 70352590 107
15 Т.Цэвэлсайхан Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
16 Б.Дулам Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
17 Ц.Өнөрмөнх Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352757 207
18 Д.Очирбат Татвар төлөгчдөд үйлчлэх тасгийн Татварын улсын байцаагч 70350772 ??
19 Я.Жавзмаа Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 Захиргааны нэг цонх
20 Ч.Самандбазар Татвар төлөгчидтай харилцах тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352590 207
21 Л.Зоригтбаатар Татвар орлогын тасгийн Авто тээвэр хариуцсан Татварын улсын байцаагч 70350145 101
22 С.Удамбор Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 99363988 Хорооллын нэг цонх
23 Д.Аззаяа Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
24 А.Алтангэрэл Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
25 Г.Туул Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
26 Ж.Эрдэнэжаргал Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70353647 204
27 Ч.Мягмарсүрэн Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70353647 204
28 Ц.Цэрэнтогтох Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 7053647 204
29 Х.Батсүх Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70353647 204
30 Б.Энхтуяа Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352806 106
31 Б.Лхамсүрэн Татвар хураалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359186 205
32 В.Жавзанпагма Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352806 106
33 А.Батзориг Татварын орлогын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70359390 210
34 Б.Энхмаа Татварын орлогын тасгийн Орлогын эдийн засагч 99359390 210
35 Б.Цулбуур Жаргалант сумын татварын улсын байцаагч 70357217 103
36 Ч.Цэрэндорж Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
37 Ж.Бат-Очир Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352803 110
38 Б.Хишигбат Татварын хяналт шалгалтын тасаг Татварын улсын байцаагч 70352803 110
39 Д.Буяндэлгэр Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
40 М.Цэнгэлмаа Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352727 108
41 Г.Гүндэгмаа Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
42 Д.Мөнхтулга Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
43 Б.Энхжаргал Татварын хяналт шалгалтын тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352827 108
44 Л.Уранчимэг Хүний нөөцийн ажилтан 70352810 202
45 С.Хишигбаяр Эрсдэл статистикийн тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352610 103
46 Б.Октябрь Эрсдэл статистикийн тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352610 103
47 Ж.Эрдэнэчулуун Эрсдэл статистикийн тасгийн Татварын улсын байцаагч 70352610 103
48 А.Тэмүүлэн Татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Хураагч 70352757 206
49 Б.Энхжаргал Татвар хураалтын тасгийн Орон тооны бус байцаагч 70350152 102
50 Б.Наранжаргал Татвар хураалтын тасгийн Орон тооны бус байцаагч 70350152 102
51 П.Одонтунгалаг Татвар хураалтын тасгийн Орон тооны бус байцаагч 70350152 102
52 Г.Цэвэгсүрэн Татварын орлогын тасгийн Хураагч 70358196 205