Нүүр хуудас Веб сайт Өргөдөл гомдол
Орхон аймаг
Төрийн үйлчилгээний лавлагааны систем

Онцгой байдлын газар

Хаяг Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан, Онцгой байдлын газар
Утас 7035101
Факс 70350415
Веб http://or.nema.gov.mn/
И-мэйл emer.orkhon@yahoo.com
Цагийн хуваарь
Гараг Үдээс өмнө Үдээс хойно
Даваа 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Мягмар 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Лхагва 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Пүрэв 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
Баасан 08:00 - 12:00 14:00 - 18:00
БямбаАмарна
НямАмарна

1.  Гамшгаас хамгаалах хууль эрх зүй, бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгож, тэдгээрийг холбогдох хөгжлийн болон салбарын бодлого, хөтөлбөртэй нэгтгэж, уялдуулан зохицуулах.

2.   Гамшгаас хамгаалах сургалт, сурталчилгааг дээшлүүлж, иргэдэд аюулгүй амьдрах ухааны соёлыг төлөвшүүлж, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг бүх түвшинд нэмэгдүүлэх.

3.    Албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг дээшлүүлэх, хүч хэрэгслийг чадавхижуулах, эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах замаар гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, түүний аюулыг бууруулах, гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, гамшгийн хор уршгийг арилгах, хойшлуулашгүй сэргээн босгох чадавхийг бэхжүүлэх.

4.   Гал түймрийн аюулгүй байдлыг улсын хэмжээнд хангах, хяналтыг хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулж, гал түймэртэй тэмцэх ажиллагааг мэргэжлийн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж,гал түймрийн аюулаас сэргийлэх

5.  Улсын нөөцийн удирдлага, зохицуулалтаар хангах, хүмүүнлэгийн тусламжыг оновчтой зохион байгуулах замаар гамшгийн дараах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх

6.   Төсөв, санхүү, хангалт, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, шинэ техник технологийг нэвтрүүлэх.

7. Гамшгаас хамгаалах хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ дотоод аудитыг зохион байгуулан хэрэгжүүлж гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааны үр дүн бүтээмжийг сайжруулах.

8.  Бүс нутаг, дэлхийн хэмжээнд гамшгийн эрсдлийг бууруулах болон гамшгийн менежментийн талаарх түншлэл, хамтын ажиллагааг идэвхтэй хөгжүүлж, албаны хөгжил, дэвшилд түлхэц өгөх.

9. Төр-иргэн, хувийн хэвшил, олон улсын болон төрийн бус байгууллагатай харилцах харилцааг бэхжүүлж, иргэдийн аюулгүй, эрүүл орчинд амьдрах нөхцөл бололцоог хамтдаа хангах.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол Улсын хүн ам, мал амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчин, түүх соёлын үнэт зүйлсийг гамшгаас хамгаалах, болзошгүй гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах, хүч хэрэгслийн чадавхыг нэмэгдүүлэх, олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, гамшиг судлалыг хөгжүүлэх замаар үндэсний аюулгүй байдал, улс орны нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангах, иргэдийг аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино.

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Гамшгаас хамгаалах хууль тогтоомж, төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг улсын болон орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулж, мэргэжлийн удирдлагаар хангах 

                                  Онцгой байдлын газар

     Аймгийн нутаг дэвсэрт оновчтой бодлого зохицуулалт, үнэлгээ, мэдээллийн шуурхай удирдлагаар үйлчлүүлэгч буюу хэрэглэгчийг хангах, нөөцийн бүрдүүлэлтийг тогтоосон тоо хэмжээнд нь хүргэж бэлэн байлгах замаар гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, аврах хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох эдгээр үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулах чиг үүрэг бүхий байгууллага юм.

Тус газар нь анх 1976 оны 06 дугаар сарын 21-нд Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны Сайдын 39 дүгээр тушаалаар “Гал команд” нэртэйгээр анх байгуулагдсан.

-1991 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр Эрдэнэт хотын Ардын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 77 дугаар тогтоолоор Гал түймэртэй тэмцэх алба,

-1993 оны 11 дүгээр сарын 18-нд Эрдэнэт хотын захирагчийн 123 дугаар

- 2004 оны 03 дугаар  сарын 25-ний өдрийн Гамшгаас хамгаалах ерөнхий газрын даргын 109 тоот тушаалаар Гамшгаас хамгаалах штаб,

- 2005 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 53 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын газар

-2008 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 282 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын газар болсон.

Тус газар нь өнөөгийн байдлаар:

·      Хойд бүсийн төв, газар, урьдчилан сэргийлэх тасаг, шуурхай удирдлага, зарлан мэдээлэх тасаг,  санхүү, мэргэжилтэн, үйлчилгээ

       Гал түймэр унтраах, аврах 56 дугаар анги

       Гэрээт Гал түймэр унтраах, аврах 58 дугаар анги

       Гал түймэр унтраах, аврах 68 дугаар анги

       Гал түймэр унтраах, аврах 81 дүгээр анги

       Улсын нөөцийн салбар

       Эрдэнэт-ДЦС-ын гэрээт Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч зэрэг бүрэлдэхүүнтэй ажил үүргээ гүйцэтгэж байна.

Гал түймэр унтраах, аврах 56 дугаар ангийн суурь 1976 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдөр Мед Молибдени Стройн, Барилгын удирдах газрын гэрээт ангинэртэйгээрбайгуулагдсанаар тавигдаж, Монголын Хувьсгалт залуучуудын эвлэлийнтөв хорооны“Цэргийн алдар” алтан медальт анги болсон.

Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын гэрээтГал түймэр унтраах, аврах 58 дугааранги 1978 оны 12 дугаар сарын 01-нд байгуулагдсан, 1997  онд Улсын тэргүүнийгал түймэр унтраах, аврах анги болсон.

Гал түймэр унтраах, аврах 81 дүгээр анги нь 2006 оны 07 дугаар сарын 20-нд,

Гал түймэр унтраах, аврах 68 дугаар ангийн 2017 оны 02 дугаар сарын 01-нд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Ажилтан, албан хаагчид
Овог, нэр Албан тушаал Ажлын утас Өрөөний №
1 Г.Ганбаатар Онцгой байдлын газрын дарга 70350415 401
2 Д.Золжаргал Газрын орлогч, урьдчилан сэргийлэх тасгийн дарга 203
3 Д.Цэрэн-Очир Хүний нөөц, дотоод ажил, бие бүрэлдэхүүний сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн - 401
4 Б.Эрдэнэбаяр Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын ахлах байцаагч - 307
5 Х.Баатарзориг Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч - 307
6 Л.Бат-Ирээдүй Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч - 305
7 М.Отгонсүрэн Гал түймэр унтраах, аврах 56 дугаар ангийн захирагч - 304
8 О.Бат-Эрдэнэ Гал түймэр унтраах, аврах 81 дүгээр ангийн захирагч - 201
9 Х.Ганбат Гэрээт Гал түймэр унтраах, аврах 58 дугаар ангийн Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч - 307
10 Г.Эрдэнэчулуун Улсын нөөцийн салбарын дарга 70394475 101
11 Г.Нэргүйбаатар холбоо зарлан мэдээлэл хариуцсан мэрэгжилтэн - 306
12 Б.Энхсансар Архив бичиг хэргийн эрхлэгч - 401
13 У.Оюунбат ДЦС ТӨХК-ний гэрээт Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын байцаагч -